Norge

SSB-ansatte i brev til Arbeidstilsynet: – Arbeidsmiljøet er nå på et kritisk dårlig nivå

Tillitsvalgte i Statistisk sentralbyrå (SSB) er bekymret for at bråket i byrået går utover de ansattes helse. Onsdag ettermiddag varslet de Arbeidstilsynet.

Direktør i Statistisk sentralbyrå, Christine Meyer, møter krass kritikk for endringene hun gjennomfører i byrået. Her er Meyer på vei til møte med finansminister Siv Jensen for å diskutere situasjonen. Bildet er fra tirsdag i forrige uke. Onsdag morgen møttes de to igjen.
  • Øystein Aldridge
    Øystein Aldridge

– Vi får tilbakemeldinger om store fysiske og psykiske reaksjoner fra ansatte, heter det i brevet, som Aftenposten har fått tilgang til.

Brevet er sendt fra SSBs representanter i Norsk Tjenestemannslag (NTL) til Arbeidstilsynet, med kopi til Finansdepartementet ved avdelingsdirektør Håkon Tandstad.

– Det psykososiale arbeidsmiljøet i SSB er nå på et kritisk dårlig nivå, heter det i brevet fra NTL til Arbeidstilsynet.

Bakgrunnen for bråket i SSB er blant annet at direktør Christine Meyer vil omorganisere byrået for å satse mer på internasjonale publiseringer. Meyer (53) har havnet i konflikt med både NHO, LO, Frp og en rekke samfunnsøkonomer.

  • Bakgrunn: Syv forhold som forklarer bråket i SSB

– Begynner å gå utover helsen

Henrik Holck Johannessen, som er nestleder for NTL i SSB, bekrefter at det dreier seg om en bekymringsmelding. Brevet ble sendt onsdag ettermiddag, etter at det var avholdt ekstraordinært styremøte i NTLs avdeling i SSB.

Tidligere samme dag ble SSB-direktør Christine Meyer kalt inn på teppet hos finansminister Siv Jensen. Hverken Jensen eller Meyer ville utdype hva som ble diskutert på møtet, men de ble ikke ferdig snakket. Fredag er Meyer innkalt til nytt møte hos Jensen.

– Vi er bekymret for det psykososiale arbeidsmiljøet i organisasjonen, og for at det er vanskelig for ledelsen å ivareta arbeidsmiljøet samtidig som de står i denne krisen. Vi får tilbakemeldinger på at det begynner å gå utover helsen til folk. Da har vi plikt til å varsle Arbeidstilsynet, sier Johannessen.

Mener de ansatte ikke blir hørt

I brevet står det blant annet at de omfattende omorganiseringsprosessene som SSB nå gjennomgår, ikke har vært godt nok forankret. Dette skaper usikkerhet og dårlig arbeidsmiljø.

Fagforeninger og ansatte mener deres innspill, blant annet om konsekvenser for arbeidsmiljøet, i liten grad er blitt tatt til etterretning.

Videre skriver NTL at de ansatte ikke lenger har tillit til bedriftshelsetjenesten, og at de er bekymret for SSBs omdømme.

NTL i SSB har planlagt et nytt, ekstraordinært styremøte torsdag morgen. Etter det Aftenposten erfarer er det også innkalt til et allmøte i SSB fredag.

Meyer: – Jeg er svært bekymret

Aftenposten ba onsdag kveld om et intervju med SSB-direktør Christine Meyer angående bekymringsmeldingen. I en e-post til Aftenposten skriver hun:

– Jeg er svært bekymret for SSBs ansatte og den situasjonen vi nå er satt i. SSB trenger nå avklaring og ro for å kunne levere på samfunnsoppdraget. I møte med de tillitsvalgte mandag var vi enige om at vi sammen har en stor og viktig jobb å gjøre med å skape et godt arbeidsmiljø fremover.

Meyer skriver videre at hun har hatt tett og god dialog med de tillitsvalgte i de to årene hun har vært i SSB, men at usikkerheten har økt betydelig de siste to ukene.

– Det er min vurdering at planen jeg har presentert for finansministeren vil roe situasjonen, uten dermed å undervurdere at det er hardt arbeid som ligger foran oss. Jeg vil også fortsette dialogen med de tillitsvalgte og invitere til et nytt møte på torsdag, avslutter hun.

Advarte mot endringer i september

Aftenposten skrev mandag at NTL og andre fagforeninger i SSB allerede i september advarte Meyer om endringene som nå foregår.

Møtet endte med en sjelden skarp protokolltilførsel fra de ansatte:

– Vi vil påpeke at SSB ved å gjennomføre så mange omfattende endringer samtidig, påtar seg en meget stor risiko med hensyn til leveringsevne, produktivitetstap, omdømmetap og arbeidsmiljø, heter det.

Ville ikke svare på om Meyer har tillit

SSB-direktør Meyer møtte finansminister Siv Jensen onsdag morgen for å diskutere bråket og konflikten rundt omorganiseringen. I Stortingets spørretime samme dag unnlot Jensen å svare på om hun har tillit til Meyer.

Isteden har hun altså kalt inn Meyer til nytt møte fredag.

– Omorganiseringen har skapt uro i og utenfor SSB. Å forsikre meg om at SSB er i stand til å ivareta samfunnsoppdraget, er svært viktig for meg. Vi har i dag igjen diskutert situasjonen. Jeg skal bruke litt tid til å sette meg inn i situasjonen før neste møte fredag, sa Jensen i Stortinget.

Meyer: – Vi trenger mer tid

Meyer ønsket ikke å svare på spørsmål fra mediene etter møtet med finansministeren onsdag. I en pressemelding skrev hun følgende:

«Jeg har hatt et godt møte med finansminister Siv Jensen i dag. Vi har diskutert tiltak for å skape ro rundt omorganisasjonsprosessen i SSB. Situasjonen er fortsatt komplisert og vi trenger noe mer tid. Jeg ser frem til å diskutere dette videre i et nytt møte med finansministeren på fredag».

Les mer om

  1. Statistisk sentralbyrå
  2. Arbeidstilsynet
  3. Arbeidsmiljø
  4. Christine Meyer