Norske Tog ber om anbud på toetasjes tog

Toetasjes tog skal øke kapasiteten på pendlerstrekningene på Østfoldbanen. Statens togmateriellselskap ber nå om anbud på dobbeltdekkere.

Illustrasjonsfoto: Gorm Kallestad / NTB scanpix
  • NTB

Jernbanedirektoratet har pålagt statsselskapet Norske Tog å innhente tilbud på toetasjes tog, ifølge Dagens Næringsliv. Målet er å løse situasjonen med overfylte tog på Østfoldbanen og strekningen Oslo–Moss–Fredrikstad–Halden.

– Fristen for å levere tilbud blir trolig rundt årsskiftet. Den formelle utlysningen kan ventes om kort tid, sier materielldirektør Kjell-Arthur Abrahamsen i Norske Tog as.

Abrahamsen sier han ikke kan oppgi presist hvor stor kapasitetsøkning selskapet ønsker å oppnå med de nye togene.

– Det vil fremgå av konkurransegrunnlaget. Men det er vel naturlig å tenke at vi ønsker så mange togsett som mulig, fortsetter han.

Abrahamsen sier selskapet tar sikte på å leie standardmateriell som brukes i andre land for å redusere tiden før togene kommer i drift.

– Selv med standardtogsett kan det gjerne gå to år fra kontraktsinngåelse til nye tog kommer i drift, sier direktør Stefan Christensson i Bombardier Norge. Han sier selskapet vurderer å inngi bud.