Boligbygg-saken: Innleid konsulent siktet for grov økonomisk utroskap

En person er siktet for grov utroskap etter at Økokrim har innledet etterforskning av boligkjøpene til kommunale Boligbygg, skriver DN. Mannen var innleid konsulent i Boligbygg.

Ifølge DN er det Boligbygg som har anmeldt personen som nå er siktet i saken. Administrerende direktør i Boligbygg, Jon Carlsen, sier til Aftenposten at Boligbygg anmodet politiet om en etterforskning knyttet til mistanke om straffbare forhold overfor Boligbygg.

Det bekrefter Trond Eirik Aansløkken overfor Aftenposten tirsdag kveld. Han er forsvarer for den siktede i saken og sier at siktede ønsker å bidra med opplysninger i saken.

– Dette kom veldig overraskende på min klient og han stiller seg uforstående til siktelsen. Siktede er sterkt preget av de anklager som er rettet mot ham. Dette er noe som preger både ham og hans familie, sier Aansløkken.

– Siktede har vært innleid som konsulent som har jobbet i et innkjøpsteam i Boligbygg. Han har avgitt flere forklaringer for Økokrim om hvordan han har utført sine oppgaver og at disse er uført i samsvar med de retningslinjene han har fått, sier Aansløkken.

Styreleder ble erstattet

– Vi kan på deres forespørsel bekrefte at vi har fått inn en anmeldelse fra Boligbygg og har startet etterforskning. 16. oktober pågrep vi en mann som nå er siktet for grov økonomisk utroskap, sier førstestatsadvokat Håvard Kampen i Økokrim til Dagens Næringsliv.

Mannen ble løslatt igjen to dager senere.

Mandag ble det klart at byråd Geir Lippestad har avsatt Boligbyggs styreleder Jan-Erik Nielsen og erstattet ham med Stig L. Bech, advokat i BAHR.

– Viktig å komme til bunns i dette

Bech skal lede granskningen som en ekstern aktør skal gjennomføre for Boligbygg.

– Som styreleder skal jeg følge opp den eksterne aktøren som gjennomfører granskningen og sørge for at de får all den informasjonen de trenger. Hvilket firma som har fått granskningsoppdraget kan vi foreløpig ikke opplyse om, sier Bech til Aftenposten.

– Det er snakk om flere boligkjøp for 220 millioner kroner, men samtidig er det veldig lite dokumentasjon knyttet til kjøpene. Hvordan kunne dette skje uten at noen i Boligbygg reagerte?

– Det er et av flere spørsmål som ligger i mandatet til de eksterne granskerne. Vi kan ikke svare på dette nå, men det viktige er at vi kommer til bunns i dette, sier Bech.

– Boligbygg anmodet politiet om etterforskning

Jon Carlsen, direktør i Boligbygg, sier at han ikke kan uttale seg om personalsensitive spørsmål om mannen som er siktet i saken.

– Grunnlaget for anmeldelsen er opplysninger som var fremkommet, og Boligbygg anmodet politiet om en etterforskning knyttet til mistanke om straffbare forhold overfor Boligbygg. Utover dette har vi hatt tett kontakt med Økokrim siden anmeldelsen ble inngitt, sier Carlsen til Aftenposten.

Eiendom kjøpt fra «konkursgjengangere»

Dagens Næringsliv skrev i en omfattende reportasje 13. oktober at Oslo kommune har kjøpt eiendom for over 220 millioner kroner direkte fra konkursgjengangere. Etter raske mellomtransaksjoner er prisene tilsynelatende blåst opp før kommunen har kjøpt leilighetene.

Ifølge DN var det tre dager etter at avisen publiserte sin dokumentar et møte mellom representanter for Boligbygg og Økokrim. Tre dager senere fulgte Boligbygg opp med anmeldelsen.