Er det greit å drikke seg full foran barn? Hva med bare et glass vin eller øl?

Hva synes folk om foreldre som drikker foran barn? Svarene ligger helt på topp og helt på bunnen over hva folk opplever som minst og mest ubehagelig.

Fyll er en ting - hyggelig samvær med et glass vin noe ganske annet, mener folk om drikking foran barn.

I dag legger Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet frem en undersøkelse over hva folk mener om foreldres barneoppdragelse. Aftenposten har omtalt hele undersøkelsen tidligere denne uken. Når det gjelder alkohol, er meningene svært klare.

Å drikke seg full foran barn er det som fordømmes aller mest i undersøkelsen til Bufdir om foreldres oppførsel overfor barn. I motsatt ende havner det å ta seg et glass vin eller øl i samvær med barn. Akkurat dette anses som minst ubehagelig å oppleve av alle de 25 situasjonene folk i undersøkelsen ble spurt om å kommentere.

Her kan du teste hvor du selv befinner deg på skalaen:

- Folk tolererer ikke at foreldre prioriterer egen rus

– Det å prioritere egen rus fremfor å være tilstede for egne barn tolereres altså ikke i befolkningen, mens å drikke litt for eksempel i helger og på ferie sammen med barn oppleves av de fleste som helt uproblematisk, påpeker professor Hanne Haavind ved Psykologisk institutt ved Universitetet i Oslo i en kommentar til tallene.

– Det er ikke lenge siden røyking i samme rom som barn ble sett på som helt greit, heller. Synet på disse tingene endrer seg, og hensynet til barn spiller stadig større rolle i en kultur som vår.

Organisasjonen Av og til: - Et høyt tall

– At 38 prosent av befolkningen har sett foreldre som er tydelig beruset foran sitt barn, er et høyt tall, mener leder av organisasjonen Av og til, Kari Randen. - Da gjelder dette mange barn.
Av og til arbeider blant annet for at voksne utviser alkovett foran barn.

– Når en så stor andel av befolkningen opplever det som ubehagelig, er det ikke vanskelig å tenke seg hvordan det oppleves for barna, sier hun.

- Tradisjon for ikke å si fra om foreldres drikking

– På dette området er det mange voksne som ser og vet, men få som tør si fra. Vi kan snakke om at foreldre gir barna for mye sukker, lar dem sitte for mye foran skjermen og ikke sikrer dem godt nok i bil. Men vi har hatt en tradisjon for ikke å snakke om at mamma og pappa drikker for mye. Dette er heldigvis i ferd med å forandre seg. Jeg håper flere tør gripe inn – det kan bety mye for mange.

Hva synes du om at så mange som 76 prosent synes det er helt greit at foreldre tar et glass vin eller øl foran barn?

– Det er ikke så overraskende. Alkohol er en del av vår kultur, og de fleste synes det er viktig å være forsiktig med bruk av alkohol rundt barn. Men når man har drukket mye, stemningen stiger og latteren sitter løst, kan det oppfattes skremmende for barna. Utfordringen er å gjøre folk oppmerksom på at barn har en annen grense for når voksne endrer oppførsel, understreker hun.

  • Her kan du lese artikkelen om hele undersøkelsen:
Hvor mye skal barn tåle før du sier fra?
  • Les om hvordan det er å vokse opp med en alkoholiker:
Kronikk: Pappas alkoholproblemer preget oppveksten | Eirin Kristiansen