Norge

Gikk ned 21 kilo på Ahus og døde - politiet henlegger saken

73-åringen gikk ned 21 kilo på Ahus  og døde kort tid senere. Politiet henlegger saken uten å iverksette etterforskning.

Sønnen til 73-åringen (med ryggen til) og familiens advokat, Gunn Marit Indreiten, er sjokkert over politiets henleggelse. Anette Karlsen

 • Wenche Fuglehaug
  Journalist

— Hvis det er slik at ingen på sykehuset skal stilles til ansvar for at min far ikke fikk det grunnleggende behovet for liv dekket, nemlig næring, hvem kan da påstå at det er trygt å havne på sykehus i Norge?

73-åringens sønn spør på vegne av sin mor, enken etter 73-åringen og resten av familien.

— Han døde ikke som følge av kompliserte skader eller forhold, han døde fordi ulike sykepleiere og ansvarlig lege overså behovet for næring så lenge at det var for sent. Hvis ikke det skal gi konsekvenser for Akershus universitetssykehus, så er det jo fritt frem for at sykepleiere og leger som forårsaker død på sin jobb slipper å stå til ansvar, sier sønnen.

 1. juni 2013 døde 73-åringen på Langhus bo- og servicesenter. Han ble overført dit etter å ha vært pasient på Ahus i fem uker. Der ble han innlagt på grunn av epileptisk anfall og lårhalsbrudd. På de fem ukene han var pasient på Ahus gikk han ned 21 kilo. Da alarmen gikk, var det for sent.
Hvis det er slik at ingen på sykehuset skal stilles til ansvar for at min far ikke fikk den grunnleggende behovet for liv, nemlig næring, hvem kan da påstå at det er trygt å havne på sykehus i Norge?

-Ikke grov uaktomhet

73-åringen lå på ortopedisk avdeling på Ahus i 15 dager uten overhodet å få i seg næring. Han klarte ikke å svelge, og legene hadde på daværende tidspunkt fremdeles ikke lagt inn sonde selv om noen av sykepleierne sa de var bekymret.

73-åringens kone ga ham litt yoghurt og cola hver dag, for hun så at sykehusmaten alltid sto urørt når hun kom. Ektemannen klarte ikke selv å snakke. Munnen var full av sår, og tungen så ut som en innskrumpet ball. Mannens øvrige familie spurte og «maste» men fikk uklare svar.

Dette er historien som rystet helse-Norge :

Les også

- Min far sultet ihjel på Ahus 

— Politiets henleggelse gir et signal om at Ahus ikke har ansvar, og at det er greit at en pasient bare døde som følge av dårlig handlinger av helsepersonell. Da er ikke Ahus trygt for pasienter og de er ikke i stand til å ivareta jobben de er satt til å forvalte av staten, sier sønnen.

Sykehuset: -Tragisk sak

Fagdirektør, Pål Wiik, ved Ahus kommenterer saken slik:

— Dette er en tragisk sak. Det er snart tre år siden pasienten var innlagt på Ahus. At saken nå er henlagt tar vi til etterretning.

Ahus har per i dag et sterkt fokus på ernæring hos pasientene som er innlagt, og har blant annet laget en egen ernæringsstrategi for sykehuset som skal sikre høy faglig kvalitet i dette arbeidet, som en integrert del av pasientbehandlingen og arbeidet med pasientsikkerhet.

Fylkesmannens helseavdeling har konkludert med at mannen døde som følge av systemsvikt over lang tid.

De har kommet til at sykehuset har brutt sitt forsvarlighetskrav, men at det ikke dreide seg om et markant avvik fra forsvarlighetskravet, som ved forsett eller grov uaktsomhet.

 • Fylkeslegen fastslår dødsfall etter svikt, men ville ikke anmelde Ahus til politiet.

Politiet: Grundig vurdering av saken

Politiadvokat Line Thorsberg i Øst politidistrikt skriver i henleggelsesbrevet:

«Det er foretatt en grundig vurdering av saken, og politiet har kommet til at det ikke skal igangsettes etterforskning i saken og at saken avgjøres som « avgjort utenfor straffesak…» Det er lagt vekt på Fylkesmannens brev, og det er også foretatt en selvstendig vurdering uten at dette har ført til en annen konklusjon enn den Fylkesmannen har kommet til.»

Politiet konkluderer med intet forsett eller grov uaktsomhet.

Politiet beklager imidlertid på det sterkeste at saken har tatt lang tid, med den ekstrabelastningen dette har vært for de etterlatte.

— Utover dette har politiet ingen kommentar, sier Thorsberg til Aftenposten.

Norsk Pasientskadeerstatning (NPE) har erkjent ansvar i saken, og har tidligere beklaget hendelsen på Ahus dypt. Enken etter 73-åringen er tilkjent erstatning.

Dette dreier seg om et menneskeliv, ikke en stjålet sykkel.

-Familien er fornøyd med NPE fordi de er løsningsorientert. Det er noe fundamentalt feil når de løser en sak raskere enn politiet har brukt på å avgjøre om de skulle etterforske saken eller ikke. Dette dreier seg om et menneskeliv, ikke en stjålet sykkel, sier sønnen.

-Stor risiko

Kjersti Toppe (Sp) er nestleder i Stortingets helse-og sosialkomité, og lege:

— Jeg hadde trodd at dette ville fått en strengere reaksjon. Jeg mener saken var så tydelig, at dette hadde klassifisert til få være markant avvik fra forsvarlighetskravet. Jeg frykter at når det ikke får større konsekvenser, så vil spesialisthelsetjenesten ikke ta det nok på alvor. Slik kan ernæringsmangel og avmagring ved sykehusinnleggelse fortsatt være en stor risiko, sier hun.

Jeg mener saken var så tydelig, at dette hadde klassifisert til få være markant avvik fra forsvarlighetskravet.

Toppe tok saken opp i Stortinget etter at den ble kjent.

— Svaret fra Høie var at det fines gode retningslinjer, men problemet er at de ikke blir fulgt opp. Dette er et ledelsesansvar. Jeg frykter at sykehusledelsen ennå ikke er nok oppmerksom på dette området. En ting er straffen til sykehuset for den aktuelle saken, men det som vi alle er mest opptatt av nå er å hindre at det kan skje igjen, sier hun.

Advokaten: Ikke et hendelig uhell

Familiens advokat Gunn Marit Indreiten har påklaget henleggelsen.

— Henleggelsen fremstår som helt uforståelig, og er påklaget. Norge har et offentlig helsesystem som skal sikre at alle innbyggere får et forsvarlig helsetilbud. Min klient sultet i hjel på sykehus. Det var ikke et hendelig uhell, men en hendelse over et langt tidsintervall. Henleggelsen tilkjennegir at politiet ikke tar denne type anmeldelse på alvor. Jeg er sjokkert, sier Indreiten.

Hun sier det er svært få, om noen, forhold som etterforskes av politiet.

Det er legitimt å stille spørsmål om hvordan man skal komme denne type saker til bunns og forebygge for fremtidige feil? Anette Karlsen

-Det er derfor legitimt å stille spørsmål om hvordan man skal komme denne type saker til bunns og forebygge for fremtidige feil? Hvilke krav man kan stille til helseforetak, og betyr uteblivelse av sanksjoner, og straff, at pasienter og pårørende er rettsløse?

— Helseavdelingen uttaler til politiet at avviket ikke er markant nok til å anbefale politi etterforskning?

— Ja, men hva er egentlig alvorlig nok til at Helseavdelingen innstiller på etterforskning, sanksjoner eller straff når det ikke er alvorlig nok at pasienten dør av ernæringssvikt? Det er også nærliggende å spørre om dagens tilsynsordning, som er hos Helseavdelingen, har utspilt sin rolle. Både i tilsynssaken og til politiet tilkjennegir Helseavdelingen at rutinesvikt og manglende oppfølging av ernæringsproblematikk er velkjent, sier Indreiten.

Min klient sultet i hjel på sykehus. Det var ikke et hendelig uhell, men en hendelse over et langt tidsintervall. Henleggelsen tilkjennegir at politiet ikke tar denne type anmeldelse på alvor.

Hun understreker at innstilling, eller tilrådning, fra Helseavdelingen ikke er bindende for politiet.

-Politiet har en selvstendig plikt til å etterforske denne type forhold ut fra “allmenne hensyn”. Det er 16 måneder uten at politiet har foretatt noe som helst, før det nå ble henlagt. Dette er helt uakseptabelt og helt uforståelig ut fra sakens karakter.

Etter at artikkelen sto på trykk i Aftenposten fikk jeg mange henvendelser fra pårørende og ansatte innen helsevesenet, som kunne fortelle om tilsvarende erfaring:At pasienter blir skrevet ut til sykehjem. Sykehuset sender da ikke avviksmelding til politiet fordi døden ikke inntraff ved sykehuset. Spørsmålet er om det offentlige ikke ønsker at denne type avvik egentlig skal offentliggjøres fordi det er mange mørketall ?

Mange fagfolk reagerte på historien til 73-åringen. Her kan du lese mer:

 1. Les også

  Sykehuskokken er like viktig som kirurgen for pasientens fremtidsutsikter

 2. Les også

  - Underernæring er ikke et nytt fenomen. Kunnskapen er der ute. Likevel gjøres det altfor lite

Vi videreutvikler våre artikler.
Hjelp oss å forbedre, gi din tilbakemelding.
Gi tilbakemelding

Relevante artikler

 1. OSLOBY

  To personer døde i denne leiligheten 1. januar i fjor. De ble funnet syv måneder senere.

 2. A-MAGASINET

  18 år etter FpUs landsmøte: Søker om erstatning basert på voldtekt

 3. NORGE

  Agder-politiet mener de er habile i politiskudd-saken

 4. NORGE

  Drapssiktet stoppet politietterforskning av Helse Bergen

 5. NORGE

  Henlegger saken mot kvinne som ble skutt av politiet

 6. NORGE

  Nyresyk kvinne ble ikke kjørt til sykehuset. Neste dag ble hun funnet død.