Norge

Kong Harald: - Jeg har stor tro på den gode samtalen

 • Kamilla Amundsen Willix

Kong Harald holdt sin årlige nyttårstale med fokus på godhet, internasjonalt fokus, miljøansvar og den gode samtalen. Foto: Poppe, Cornelius

 • Ingen av oss kan komme nær et annet menneske uten å holde noe av dets liv i våre hender, sa kong Harald i sin årlige nyttårstale.

Kongen valgte i år å snakke om ytringsfrihet og nødvendigheten av å si snille ord til hverandre, samt Norges rolle på den internasjonale arenaen.

Han viste særlig til et møte med Kapellveien barnehage i Oppegård kommune tidligere i år, hvor barna hadde laget sin egen grunnlov i anledning grunnlovsjubileet.

— Si snille ord til hverandre

For kongen var det særlig tre viktige momenter ved barnas grunnlov han ønsket å trekke frem.

For det første la han vekt på at vi må «si snille ord til hverandre».

- Når vi vet hvilke kraft som ligger i å gi hverandre gode ord, kunne vi godt benyttet oss av det enda oftere, sa kongen.

Han vektla at ros gir selvtillit, og oppmuntring mot.

Snakket om ytringsfrihet og mobbing

Videre trakk kongen frem de mange historiene om mobbing som har kommet frem de siste månedene. Til mobbere der ute hadde kongen en klar beskjed; du har andre sider i deg som du kan bruke til noe godt.

Til de som opplever mobbing fremholdt han at man må holde fast ved den man innerst inne vet hvem man er.

Kongen snakket videre om ytringsfrihet og viktigheten av den gode takhøyden vi har for ytringer i Norge.

- Det oppleves fint for de fleste så lenge de er enig i det som blir sagt, men vi testes når vi er dypt uenige. Vi trenger å bli utfordret, sa kongen.

Stor styrke i å samles

Kong Harald trakk også frem demonstrasjonene mot mobbing i slutten av november og den historiske demonstrasjonen i sommer arrangert av muslimer, der tusenvis på tvers av religiøs og kulturell tilhørighet tok til motmæle mot terrorisme og misbruk av islam.

- Det er en stor styrke å kunne samles som ett folk med noen felles verdier som fundament, sa han og oppfordret alle til å bruke 2015 til å gi hverandre tid til den gode samtalen.

Norges internasjonale rolle

Kongen hadde også et internasjonalt perspektiv med i den tradisjonsrike talen. Han fastslo at Norge er et lite land i internasjonal målestokk, men blant de mest priviligerte med ressurser, god økonomi, fred, trygghet og velferdsgoder.

- Hvem vil vi egentlig være, som menneske og som nasjon?, spurte kongen.

Han sendte en spesiell hilsen til alle som i kveld sørger over sine kjære som gikk tapt i skoleangrepet i Pakistan tidligere i desember.

Videre poengterte han at det i 2015 er 70 år siden andre verdenskrig sluttet, og at vi nordmenn ikke må ta freden for gitt. At noen også ender opp som religiøse eller politiske ekstremister ble også trukket frem.

Felles miljøansvar

Det siste punktet i talen var at vi alle må ta vare på jordkloden vår, og at vi har et felles ansvar.

Kongen oppfordret til å gjøre barnas grunnlov til våre egne leveregler

- For ingen av oss kan komme et annet menneske nær uten å holde noe av deres liv i våre hender, avsluttet kongen.

Les mer om

 1. Kongehuset

Relevante artikler

 1. NORGE

  Kongens nyttårstale: Hyllet lærere og helsearbeidere

 2. NORGE

  Les hele kong Haralds tale her

 3. NORGE

  Kong Harald ferdig med korona-karantene: – Jeg føler meg i fin form

 4. DEBATT

  Hatretorikk mot troende og «andre» spres over hele verden

 5. NORGE

  – Av og til er ikke livet til å holde ut

 6. NORGE

  Kongens nyttårstale