Justisdepartementet varsler ekstern gjennomgang etter innsynskritikk

Justisdepartementet er verstingen blant 13 departementer som har en kritikkverdig og lovstridig praksis for journalføring, ifølge Pressens Offentlighetsutvalg (POU).

Justis- og beredskapsdepartementet trekkes frem som en versting i rapporten.
  • NTB

Utvalget publiserte onsdag en rapport der alle de 15 departementene og Statsministerens kontor (SMK) er gått etter i sømmene. Det konkluderes med at 13 av departementene bruker kritikkverdig eller lovstridig lang tid på å journalføre dokumenter og publisere journalposter i Offentlig elektronisk postjournal (OEP).

Forsinket journalføring er en av flere måter offentlig forvaltning trenerer innsynsretten på, ifølge utvalget. Justisdepartementet får skarpest kritikk i rapporten, som slår fast at departementet bruker i snitt 39,4 dager fra dokumentet blir etterspurt til det er publisert.

– Snittet i Justisdepartementet er veldig høyt. For oss ser det ut som om det er et ønske i departementet om å trenere publisering, og ut fra tallene er det akkurat det de gjør, sier POU-leder Siri Gedde-Dahl til NTB.

Innrømmer for stor tidsbruk

Justisdepartementet erkjenner at det over en periode har brukt altfor lang tid på journalpublisering. Som et resultat av rapporten vil departementet styrke ressursene de bruker på å håndtere publiseringsjobber – i tillegg til å få gjennomført en ekstern gransking av rutinene.

– Vi har allerede vært i kontakt med Arkivverket for å be om en ekstern gjennomgang av vår praksis, både etter arkivforskriften og av våre journalførings- og publiseringsrutiner, sier departementsråd Tor Saglie til NTB.

– Justisdepartementet har ansvar for offentlighetsloven, og vi ønsker selvfølgelig ikke å framstå som om vi ikke ønsker åpenhet. Det er en viktig del av demokratiet at offentligheten kontinuerlig blir oppdatert på det som skjer i forvaltningen, fortsetter Saglie.

SMK raskest

Alle statlige organer plikter etter loven å journalføre dokumenter som sendes inn og ut av organet, slik at offentligheten kan overvåke beslutninger og saksbehandling. Ettersom departementene i dag er pålagt å overføre journalposter bare én gang i uken, har POU satt en strek ved rundt åtte virkedager i snitt fra dokumentdato til publiseringsdato.

«Departementer som bruker lengre tid enn det, mener vi har en kritikkverdig og lovstridig praksis», heter det i rapporten. I arbeidet har POU kontrollert departementene over en periode på drøyt halvannet år fram til august 2016.

Mens de fleste departementene har kritikkverdig lang publiseringstid, unngår SMK (8,8 dager i snitt), Samferdselsdepartementet (8,9) og Kommunal- og moderniseringsdepartementet (9,9) kritikk fra Pressens Offentlighetsutvalg.

Etterlyser nye løsninger

Samtidig mener utvalget at alle burde kunne gjøre publiseringen av journalposter betydelig raskere.

– Vi mener blant annet at det i dag er teknisk mulig å publisere dokumenter umiddelbart etter journalføring, og det må tilrettelegges teknisk for at dette skjer. Journalføringen tar mye lengre tid nå enn for 20 år siden, sier Gedde-Dahl.

Saglie i Justisdepartementet er åpen for å diskutere mulige løsninger.

– Om det er noen verktøy eller metoder som kan gjøre dette lettere, ønsker vi å diskutere det med Arkivverket. Det framkommer jo også at andre departementer bruker lang tid, sier han.