Mann dømt til fengsel i 19 år for drap på kona og uaktsomt drap på sin sønn

En 35 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for drap på kona og uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn.

En 35 år gammel mann er i Borgarting lagmannsrett dømt til 19 års fengsel for drap på kona og uaktsomt drap på sin fire måneder gamle sønn.
  • NTB

Drapet skjedde i familiens hjem i romjula 2018. Barna på 6 og 8 år forsøkte å stoppe faren. Han skadet også sønnen på 6 år og ble funnet skyldig i grov mishandling av barna.

Dommen ble avsagt 4. desember. Mannen ble dømt til å betale en halv million kroner i oppreisningserstatning til hvert av barna i tillegg til erstatning for tap av forsørger. Foreldrene til avdøde fikk 200.000 kroner hver i oppreisning.

Det sentrale spørsmålet var om tiltalte var tilregnelig. På dette punktet var det dissens i Sarpsborg tingrett da saken ble behandlet der. De rettsoppnevnte sakkyndige var også uenige i tingretten om tiltalte var psykotisk på handlingstidspunktene.

Lagmannsretten kom enstemmig til at tiltalte var tilregnelig og strafferettslig ansvarlig. De sakkyndige var de samme under ankeforhandlingen, men det ene paret endret standpunkt slik at alle de sakkyndige på litt forskjellige premisser var enige om at tiltalte ikke var psykotisk.

Mannen ble i tillegg dømt for uaktsomt å ha forvoldt yngsteguttens død i februar 2017. Barnet var da 19 uker gammel, og faren forlot ham alene i en vannbalje slik at gutten druknet.