Norge

70 leger har sagt opp legevaktavtale: – Kan være ulovlig kampmiddel, sier kommunalsjef i Bærum

Like før jul sa drøyt 70 leger opp sin avtale med legevakten i Bærum. 28 av dem er fastleger i kommunen.

Bærum kommune vurderer nå om masseoppsigelsen ved Legevakten er lovstridig.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist
Nyhetsbrev Få oversikten over ukens viktigste saker i Aftenpoddens nyhetsbrev.

Lønnsforhandlinger mellom legevaktlegene og Bærum kommune førte ikke til enighet før helgen.

Da sa 70 av de ca. 90 legevaktlegene opp avtalen sin.

Legene har sagt opp avtaler om å ta vakter på legevakten fordi:

 • De mener de ikke er godt nok sikret økonomisk ved eventuell smitte.
 • De ønsker kompensasjon for sykefravær

Legene som har brutt med kommunen, er næringsdrivende leger. De er ikke ansatt av kommunen, men jobber på bakgrunn av refusjoner. Ordningen er regulert gjennom sentrale avtaler der kommunen er en av partene.

Mener oppsigelsene av avtalene kan være ulovlige

Bærum kommune på sin side mener oppsigelsene kan være ulovlige.

Fastlegene har en individuell avtale som er inngått mellom dem og kommunen. I fastlegeforskriften står det at fastlegen plikter å delta i «Kommunal eller interkommunal legevakt utenfor ordinær åpningstid.»

– Vi setter spørsmålstegn om oppsigelsene og aksjonen er å anse som ulovlig kampmiddel, sier Grete Syrdal. Hun er kommunalsjef i Bærum.

Grete Syrdal er kommunalsjef i Bærum kommune.

Syrdal opplyser at kommunenes interesseorganisasjon KS nå skal vurdere om aksjonen er lovlig. Kommunen har hatt kontakt med KS og Legeforeningen sentralt gjennom helgen.

Les også

Leger sier opp i protest i Bærum

Legevaktlegene i kommunen har mellom 10 og 30 vakter i året. De fleste legene har annen fast jobb ved siden av.

28 av legene som har sagt opp sin avtale er fastleger i Bærum kommune. I tillegg er det fastleger fra Asker kommune.

Legeforeningen: Bærum kommune har vært kreative

Legeforeningen mener det er oppstått en uoversiktlig situasjon ved legevakten. Lars Duvaland er juridisk direktør i fagforeningen.

– Bærum kommune har gjennom flere år praktisert avtaler på legevakten i strid med hva som er avtalt mellom partene sentralt, skriver han i en e-post.

Foreningen mener Bærum kommune har forsøkt å begrense sine forpliktelser som arbeidsgiver.

– De har gjort legene til næringsdrivende, med svært begrensede rettigheter, skriver Duvaland.

Han mener legene skulle hatt arbeidsavtaler som arbeidstagere.

– Dette har betydning for blant annet sosiale rettigheter, pensjon og sykepenger. Uryddige avtaleforhold skaper også uklarhet når det blir uenighet lokalt, skriver Duvaland i mailen.

Avtalen kan være tariffstridig

Legeforeningen har nå sendt et brev til kommunen om det de mener er tariffstridige avtaler.

– Kan en fastlege beholde sin fastlegepraksis selv om vedkommende nekter å gå legevakt?

– Fastlegene kan gå ut av legevakt dersom kommunen aksepterer dette eller de faller inn under en av fritaksgrunnene. For øvrig er legevakt en del av fastlegeforpliktelsen.

Les også

50 leger har sagt opp i protest i Bærum

30 prosent færre pasienter

Med koronapandemien sank henvendelsene til legevakten med ca. 30 prosent.

Det fikk umiddelbar effekt på legevaktlegenes inntekt. Legene er ekstra utsatt for smitte, og ønsker en kompensasjon hvis de blir syke. Det mener kommunen er urimelig.

– Som næringsdrivende er du selv ansvarlig for å ha forsikring – dette oppfordrer også legeforeningen den enkelte til. sier Grete Syrdal.

– Hvor mye tjener en lege på en legevakt?

– Det vil variere. I en normalsituasjon er det basert på hvor mange man behandler på en vakt. Hvis man har mange enkle konsultasjoner kan man tjene mye, hvis man har noen få og kompliserte pasienter blir det ikke like mye.

– Betyr det at de også har sagt opp sin fastlegeavtale?

– Ingen har sagt opp sin fastlegeavtale, men siden legevakt er en del av denne avtalen vil vi måtte ta stilling til konsekvensen dersom de velger å stå ved sin oppsigelse, svarer Syrdal.

Kommunen har ikke tatt stilling til om de aksepterer oppsigelsene av avtalene eller ikke.

– Det er ikke mulig å si opp kun en del av fastlegeavtalen, mener Syrdal.

Trakk oppsigelser

Lønnsforhandlingene mellom legene og kommunen førte ikke til enighet fredag.

Kommunalsjefen ble overrasket da oppsigelsene strømmet inn før helgen.

– Det er brudd på spillereglene at man går til en slik aksjon.

Eventuelle oppsigelser er ikke gjeldende før etter fire uker. Det betyr at Legevakten i Bærum er bemannet i julen.

Tirsdag har imidlertid åtte av legene trukket sin oppsigelse.

– Hva vil det bety hvis 28 fastleger i Bærum sier opp?

– Vi tror ikke at alle disse 28 vil ønske å avslutte sin fastlegepraksis. På generelt grunnlag har Bærum kommune så langt ikke hatt problemer med å rekruttere til nye hjemler tidligere, sier Grete Syrdal.

Les også

 1. Hele «Folkehelse-Norge» i strupen på Erna Solberg

 2. Legestreiken er over – regjeringen grep inn med tvungen lønnsnemnd

Les mer om

 1. Fastlegene
 2. Legeforeningen
 3. Sykefravær