Smittespredningen er fortsatt synkende

I forrige ble det meldt om 2.500 smittetilfeller. Det var en nedgang på 14 prosent sammenlignet med uka før. Andelen positive blant de testede gikk også ned.

Hovedstaden har vært blant stedene med høyest smittetrykk. Her fra Karl Johans gate.

Det kommer fram i Folkehelseinstituttets ukerapport for uke 49.

– Vi ser nå effekten av de forsterkede nasjonale tiltakene fra oktober/november og forsterket innsats i mange kommuner i slutten av oktober og begynnelsen av november, skriver de i rapporten.

FHI advarer samtidig mot at situasjonen fremdeles er ustabil, med fare for ny smitteøkning, og de påpeker at det er behov for sterk innsats for å redusere smittespredningen i Oslo og Viken.

I løpet av uka var det en nedgang i meldte tilfeller i seks fylker, mens det var en svak økning i fem fylker. Flest tilfeller ble meldt fra Viken og Oslo.

Avdelingsdirektør i Folkehelseinstituttet, Line Vold, under pressekonferanse om koronasituasjonen. Foto: Berit Roald / NTB

Nedgang i smitte blant ungdom

Det var en nedgang i tallet på smittede i alle aldersgrupper. Unntaket er personer i aldersgruppen mellom 60 og 79 år. På den andre siden var nedgangen størst i aldersgruppen 13 til 19 år.

Ifølge FHI er også andelen utenlandskfødte blant de smittede på vei ned. I forrige uke var andelen 35 prosent, mens andelen utenlandskfødte blant innlagte koronapasienter var 51 prosent.

Stabilt antall innleggelser

Antallet sykehusinnleggelser har vært relativt stabilt de siste ukene. I uke 49 ble det meldt om 96 nye innlagte pasienter. Det er to flere enn uka før.

Det var i Helse Sør-Øst det ble rapportert om flest innleggelser. De siste ukene har det vært en nedadgående trend i innleggelser fra Oslo, og en oppadgående trend fra Viken.

Totalt ble 105.240 personer testet for koronavirus i Norge i forrige uke. Det er en nedgang på 7 prosent fra uka før.

Matematisk modellering indikerer at smittespredningen i Norge er synkende, med et reproduksjonstall etter 15. november på 0,8. I oktober var det tilsvarende tallet hele 1,3.

Saken oppdateres.