Norge

Ber Norge vurdere å forby røyking i private hjem

130.000 norske barn utsettes for passiv røyking, ifølge WHO. Organisasjonen ber myndighetene vurdere en lov som beskytter barn mot røyking hjemme.

Verdens helseorganisasjon ber norske myndigheter om å bruke tøffere tiltak. Et forslag er å forby røyking i norske hjem for å skåne barn for passiv røyking.
 • Tine Dommerud
  Tine Dommerud
  Journalist

Les mer:

Trenden med at nordmenn slutter å røyke, har stoppet opp. Nå anbefaler Verdens helseorganisasjon (WHO) norske myndigheter å bruke tøffere tiltak. WHO ber politikerne vurdere å forby røyking i norske hjem fordi de er bekymret for norske barn som utsettes for passiv røyking.

— Mens Norge har gjort fremskritt når det gjelder å beskytte arbeidere mot å bli eksponert for passiv røyking, har ikke barn i private rom, for eksempel i hjem og privatbiler, det samme vernet. Det nøyaktige omfanget er ikke kjent, men sannsynligvis påvirker dette i størst grad barn i familier med lav sosioøkonomisk status, siden det er flest røykere i disse gruppene. Uansett er det uakseptabelt at selv et lite antall barn eksponeres for tobakksrøyk, skriver WHO, som mener at 130.000 norske barn er utsatt for passiv røyking.

Anbefalinger

WHO anbefaler myndighetene å informere foreldre og slektninger om helseproblemene knyttet til passiv røyking i hjemmet, selv når barnet ikke er til stede. Organisasjonen mener at norske myndigheter også bør be befolkningen om ikke å røyke i eller utenfor bilen, når det er barn til stede.

WHO har sett på røykeforebygging i Norge på forespørsel fra Helse- og omsorgsdepartementet. Det ble satt ned en ekspertgruppe med norske og utenlandske helseeksperter, og de intervjuet 60 sentrale personer i Norge.

Ikke nok ressurser

Ifølge organisasjonen tilføres ikke norsk antirøykearbeid nok ressurser. Det trekkes frem at norske myndigheter har sluttet å bruke massemediekampanjer, selv om disse skal være svært effektive for å redusere røyking i befolkningen. Det anbefales at Norge gjennomfører minst to kampanjer i mediene hvert år, slik at alle røykere får sett filmer og annonser.

I 2003 falt antallet røykere i Norge med 3prosentpoeng etter en mediekampanje og debatt om innføringen av en strengere røykelov. Nå foreligger det imidlertid ingen planer om nye kampanjer eller kommunikasjonsstrategier, ifølge WHO.

Problem

Helseminister Anne-Grete Strøm-Erichsen (Ap) er ikke i tvil om at passiv røyking er et problem.

Spørsmålet vi må stille oss er: Har ikke barn rett til å vokse opp i et røykfritt miljø? Vi vet at 20 prosent av norske barn utvikler astma og allergi. Mye kan skyldes forurensning og andre faktorer, men det er ikke tvil om at passiv røyking er et problem, sier hun.

Statsråden vurderer nå forslaget om å forby røyking i den private sfære. Når en konklusjon kan foreligge, er uvisst.

— Regjeringen har ikke endelig konkludert om virkemidlene, men barns rett til å oppholde seg i røykfrie omgivelser vil være en viktig rettesnor for arbeidet vårt.

Bekymret

Hun karakteriserer røykeloven som en suksess og mener den skapte en felles forståelse om at man har krav på å slippe passiv røyking både på arbeidsplasser og i det offentlige rom.

— Vi oppnådde mange resultater. Nå ser vi at kurven på dem som slutter å røyke, flater ut, og det er bekymringsfullt at ungdom fremdeles begynner å røyke.

WHO antyder at Norge må bruke 50 millioner kroner på antirøykearbeid.

— Store kampanjer koster penger, men vi har andre virkemidler. Blant annet har vi også sosiale medier. Dialogen med organisasjoner og fagmiljøer er viktig. Hvis vi skal klare å gjennomføre noe, holder det ikke bare med politisk vilje, men også aksept fra fagmiljøer og organisasjonene.

Erkjenner svikt

Helsedirektør Bjørn-Inge Larsen har ingen planer om å foreslå forbud mot røyking innendørs. Men det tobakksforebyggende arbeidet i Norge ikke er godt nok, mener han.

— Min oppfatning er at foreldre av 2010 har gode vaner for tobakksbruk i bil eller innendørs der barn bor eller er til stede. Det har derfor til i dag ikke foreligget noen forslag i Norge om bruk av lovvirkemiddel for å endre adferd hos voksne. Helsedirektoratet har heller ingen planer om å foreslå lovregulering på dette området, sier han.

Men han erkjenner at arbeidet mot røyk har bremset opp.

— Vi må innse at fra å være verdensledende går ikke det tobakksforebyggende arbeidet så bra i Norge nå. Vi skal ikke legge skjul på hvor sterk kritikk WHO formulerer mot den norske innsatsen de siste årene.

— Formuleringene må sees i lys av at mange land har tatt store nye skritt i det tobakksforebyggende arbeidet i den samme perioden, mens den norske innsatsen har vært lavere, sier Larsen.

Ifølge WHO er antallet røykere 35 prosent lavere i Sverige enn i Norge.

- Hvorfor er det slik?

— Frem til en styrking av det tobakksforebyggende arbeidet her i Norge i perioden 2002–2006 hadde vi hatt en relativt lang periode med lavt fokus på tobakk. Samtidig var svenskene aktive og gode i sitt arbeid og fikk redusert antallet dagligrøykere til et langt lavere nivå enn i Norge. Når svenskene fortsatt ligger lavere enn oss i andel dagligrøykere, kan det sees i lys av det planmessige arbeidet som er gjort i Sverige over tid.

Planer

Direktoratet ønsker nå å se på flere tiltak, utover mediekampanjer:

Les også

Slapp livsstil og overvekt gir ungdom hodepine

Mest lest akkurat nå

 1. 1
  ØKONOMI
  Publisert:

  Etter første natt i leiligheten, banket det på. – Det var en fyr som sa han skulle bo her.

 2. 2
 3. 3
 4. 4
 5. 5