Fra mandag må reisende koronateste seg på grensen. Ellers vanker bøter.

Personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt, må teste seg på grensen fra mandag 18. januar kl. 17.00.

Grenseovergangen ved Morokulien i Eidskog kommune har mye trafikk av arbeidspendlere. Her er det etablert en egen koronateststasjon.
  • Solveig Ruud

– Personer som uten rimelig grunn ikke vil la seg teste kan straffes med bøter, og må tilbringe karantenen på karantenehotell.

Det opplyser helse- og omsorgsminister Bent Høie i en pressemelding.

Har manglet oversikt

I dag må personer som har oppholdt seg i et område med karanteneplikt teste seg snart som mulig og senest 24 timer etter ankomst til Norge.

Men det har ikke vært ført noen systematisk oversikt eller kontroll ved hvorvidt folk har gjennomført dette, ifølge Helsedirektoratet.

Fra mandag skal altså testingen skje på grensen. Da kan man ikke lenger velge å gå forbi teststasjonen på flyplass, i havner eller på grenseovergangssteder.

Det har lenge vært mulig å teste seg ved ankomst til Norge, men mange har ikke benyttet seg av denne muligheten. Over 6200 mennesker som ankom Oslo lufthavn fra utlandet, droppet koronatest på flyplassen bare i perioden fra 2. til 7. januar. Det viser tall fra Ullensaker kommune.

Allerede i august ble det etablert et koronatestsenter på Oslo lufthavn. Nå kan du ikke lenger velge å passere dette uten å ta en test – dersom du kommer fra utlandet.

Frp: Dette foreslo vi i august

– Det er bra at regjeringen nå signaliserer at de har tatt forslaget om dette fra Frp på alvor, sier Frp-leder Siv Jensen i en pressemelding. Hun sikter til at Frp allerede i august foreslo obligatorisk koronatesting på grensen.

Nå understreker hun at det er viktig å få kontroll på at de som testes, også går i karantene etter testen. Hun ber om at dette skjer i praksis og ikke bare på papiret.

– Vi forventer derfor at det settes inn ressurser til å følge opp, sier Frp-lederen.

Stenger grensepasseringssteder

Samtidig som det innføres krav om test på grenseoverganger, stenges flere grensestasjoner.

– Vi ønsker å styrke kontrollen på grensen, og derfor stenger vi ytterligere seks grenseoverganger, sier justisminister Monica Mæland.

I dag er det testkapasitet på 28 av 38 åpne grenseoverganger.

Seks av de ti grenseovergangene som i dag ikke har teststasjon, vil bli stengt:

  • Neiden/Sør-Varanger
  • Narvik lufthavn Evenes
  • Sandvika/Ådalsvollen
  • Kristiansund lufthavn Kvernberget
  • Molde lufthavn Årø
  • Linna/Åsnes

På de resterende fire vil det bli opprettet et begrenset testtilbud. Dette gjelder grensestasjonene: Tana, Karasjok, Kautokeino og Røros.

Må passere mens det er åpent

Det innebærer at personer som må teste seg, kun kan passere når det er mulig å få utført test.

– Utenfor dette tidsrommet vil grenseovergangen være stengt for disse personene, sies det i pressemeldingen.

Noen har unntak fra kravet om å teste seg på grensen. De kan passere så lenge det er bemanning på grensestasjonen – selv om testtilbudet er stengt for dagen.

Midlertidig unntak ved Svinesund – men bare om ventetiden er lang

– Ved Svinesund vil det ta noen flere dager før testkapasiteten er god nok til at alle kan teste ved denne grenseovergangen. Derfor er det gitt et midlertidig unntak. Dette går ut på at personer som har fast bopel i Norge, kan teste seg et annet sted enn på grensen så snart som mulig og senest innen 24 timer.

Dette gjelder kun når ventetiden på test ved grenseovergangsstedet er over én time.

– Dette unntaket vil bli opphevet så fort testkapasiteten er god nok på Svinesund, sies det i pressemeldingen.

Oversikt over de 32 lovlige grenseovergangene på norsk indre Schengen-grenser kan må finne regjeringen.no.

Ved grensestasjonen på Svinesund er trafikken så stor at det vil ta flere dager å få tilstrekkelig testkapasitet, ifølge regjeringen.

Noen har unntak

Noen har unntak fra dagens krav om test. Det videreføres. De må ikke teste seg ved grensestasjonen.

Dette gjelder f.eks. barn under 12 år, «personer som ved godkjent laboratoriemetode kan dokumentere at de i løpet av de siste seks månedene har gjennomgått covid-19», diplomater og personer som er strengt nødvendige for å kunne opprettholde forsvarlig drift av kritiske samfunnsfunksjoner.

Det er også unntak for «de som ankommer Norge etter å ha utført strengt nødvendig vedlikehold og tilsyn for å avverge store materielle skader på fast eiendom, båt, campingvogn og lignende i områder i Sverige eller Finland» – men de kan da ikke ha brukt offentlig transport, ikke overnattet og ikke hatt nærkontakt med andre enn dem man bor sammen med.

Det gis også unntak for grupper av yrkessjåfører og togpersonell som hyppig pendler og jevnlig testes.

Justisministeren opplyser at personer som blir tatt med falske covid-19 tester, vil bli bortvist.