Krever etnisk delte aldershjem

Rådet for innvandrerorganisasjoner i Oslo krever aldershjem basert på etnisitet, rett til statsborgerskap for alle som fødes i Norge og rett til dobbelt statsborgerskap.

I tillegg vil innvandrerorganisasjonene ha kvotering av minoritetsnordmenn på høyere nivå i Oslo kommune og egne flerkulturelle kulturhus og eldresentre, skriver Klassekampen.

— Våre barn fødes i Norge, men får ikke statsborgerskap. Det er noe mange vil kjempe for, sier rådsleder Akhenaton de Leon.

I dag får barn med en mor eller far som har norsk statsborgerskap, automatisk norsk statsborgerskap. Er ikke foreldrene statsborgere i Norge, får heller ikke barna norsk statsborgerskap.

Han mener også kravet om aldershjem tilrettelagt for ulike etnisiteter er svar på et reelt behov.

- Et aldershjem skal tilpasse seg behovene til individet når det gjelder språkkunnskaper, religiøse behov og besøk. I Norge ser vi på sykehus at Ole får ett besøk i uka, mens Ali får hele familien. Det krever organisering. Vi betaler skatt – det må vi huske på, sier de Leon.

Andre krav er gratis barnehage fra tre år, gratis norskkurs til alle innvandrere, mer penger til skoler med mange fremmedspråklige elever, gratis leksehjelptilbud, kamp mot tvangsekteskap og kjønnslemlesting, samt arbeid rettet mot kvinner med lav utdannelse og kvalifiseringskompetanse.