Norge

EU-organ kritiserer norsk matkontroll

Norge slipper inn matvarer – særlig fisk – uten god nok kontroll. ESA kritiserer Norge for ikke å sikre europeiske forbrukere godt nok mot tvilsomme matvarer og råtten fisk.

Ser du forskjellen på torsk (t.h.) og laks? ESA-kontrollørene oppdaget blant annet at en fiskeleveranse med torsk som ble kategorisert som laks, uten at de norske grensekontrolløreneoppdaget feilen. Foto: AFTENPOSTEN

  • Per Anders Johansen
    Per Anders Johansen
    Aftenpostens Moskva-korrespondent

Inspektørene fra EFTAs overvåkingsorgan (ESA) kom til Norge i mai for å undersøke Norges import— og grensekontroll. De likte dårlig det de oppdaget. Med egne øyne kunne de se hvordan matvarer, og særlig fisk, slapp inn i Norge i strid med reglene. Dermed øker faren for at råtten fisk havner på forbrukernes bord og at ulovlig fisk strømmer inn på EUs marked.

I løpet av 11 dager besøkte ESA halvparten av grensekontrollstasjonene til Mattilsynet over hele landet, og avdekket 14 ulike brudd på EØS-avtalens regler:

  • Mangelfull veterinærkontroll, slik at dårlige matvarer og råtten fisk kan komme videre til europeiske forbrukere.
  • Manglende oversikt over transittvarer, noe som fører til at russisk fisk kan smugles inn i EU.
  • Dårlig samarbeid og data- utveksling mellom Mattilsynet og tollvesenet.
  • Matvarer som var mangelfullt merket, slapp inn i Norge og EU, stikk i strid med reglene.

Kritikken fra ESA er alvorlig for Norge, som har lovet EU å sikre Europas yttergrenser og holde orden i eget hus. Norge hadde i fjor 39 milliarder kroner i inntekter fra fiskeeksport og kan juble over rekordeksport av både laks, sild, lodde og makrell.

Mattilsynet er pålagt å ta prøver for å overvåke strømmen av matvarer, særlig fiskeprodukter, inn i Europa. ESA påpeker imidlertid at «det tar svært lang tid, noen ganger opp til ett år», før man får svar på prøvene.

Blandet torsk og laks.

ESA-kontrollørene latterliggjør også norsk importkontroll ved å peke at de på egen hånd oppdaget en fiskeleveranse av torsk og kolje som de norske kontrollørene hadde godkjent og kategorisert som laks. De oppdaget også eksempler på fiskelaster hvor torsk fanget i Norskehavet ble beskrevet som «oppdrettsfisk».

— I alle havnene hvor fisk ble landet, kunne teamet observere at mengden fisk rapportert i kapteinenes deklarasjoner noen ganger ikke stemte overens med den faktiske vekten av fisken.

— Teamet observerte også hvordan feilaktig utfylte tolldeklarasjoner ikke hadde noen følger, at tollvesenet likevel ga klarsignal til en vareforsendelse, heter det i rapporten. Der påpeker også at de ansatte ikke hadde fått opplæring i datasystemene.

ESA mener Mattilsynet og tollvesenet samarbeider så dårlig at man ikke engang gir hverandre opplysninger om når det ankommer skip som skal kontrolleres.

— Samarbeidet på lokalt nivå er verre etter den siste omorganiseringen i tollvesenet, heter det i rapporten fra ESA-inspektørene.

ESA reagerer dessuten på at det ikke var gode nok muligheter til å kvitte seg med avfall. Som følge av dette blir derfor store mengder søppel fra skipene som besøker norsk havner i stedet kastet på havet.

Lover bot og bedring.

Mattilsynet lover å følge opp forholdene ESA kritiserer.

— Vi har nå svart ESA at vi skal sørge for å lukke disse avvikene, sier seniorrådgiver Tom Lie Strømme ved Mattilsynets seksjon for eksport og import.

- ESA mener Norge og Mattilsynet bryter EØS-reglene på hele 14 ulike punkter?

— ESAs kontrollører finner alltid noe. Det er ESAs oppgave å oppdage og påpeke mangler, og vi tar deres funn alvorlig.

- Hvorfor ser ikke Mattilsynets folk forskjellen på et lass med torsk og et lass med laks?

— Våre folk vet utmerket godt forskjellen på torsk og laks. Feilen skyldes at leverandøren har trykket på feil tast, og så har kanskje ikke våre folk sjekket dette grundig nok. Dette vil vi følge opp, sier Strømme.

Norge får kritikk for manglende kontroll med russisk torsk som landes i norske havner.

Store mengder fisk blir landet i norske havner fra russiske skip for videreforsendelse til Russland. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) reagerer på hvordan Norge håndterer den russiske fisken i form av «forenklede prosedyrer», som skal gjøre det lettere å videresende fisken til Russland. ESA frykter at fisk i stedet havner i EU, fordi norske myndigheter ikke har god nok kontroll på om fisken kommer frem til den russiske grensen.

— De forenklede prosedyrene gjør at tollvesenet ikke er i stand til å undersøke om vareforsendelsene faktisk forlater Norge, påpeker ESA. Dermed kan fisken i stedet flomme inn over det europeiske markedet, hvor prisene er langt høyere.

Tidligere er det avdekket storstilt svindel med den russiske torsken, blant annet ved at russisk torsk er blitt videresolgt til EU som norskfanget. Dermed unngår man tollsatsene som gjelder for russisk torsk. I 2002 anklaget danske politikere Norge for å bidra til at flere hundre millioner kroner ble unndratt beskatning, og kritikken ble sett på som svært alvorlig for Norges fiskeriavtale med EU.