Full fart i karakterdebatten

Få synes at innsatsen bør telle for karakteren.

Elevenes innsats i timen teller ikke for karaktersettingen - noe mange av debattantene støtter.
  • Solveig Ruud
  • Knut A. Nygaard

Debatten på Aftenposten.no har tatt fyr, etter artiklene om kriteriene for karaktersetting i den norske skolen.

Flere lærere og lektorer stiller seg kritiske til forskriftsendringen om individuell vurdering i skolen. I forskriften, som kom i fjor høst, understrekes det at grunnlaget for vurdering i fag er de samlede kompetansemålene gjengitt i læreplanene. Samtidig er det nå presisert at elevenes forutsetninger, fravær, eller forhold knyttet til orden og adferd, ikke skal kunne trekkes inn i vurderingen i fag.

I et utdypende rundskriv som Utdanningsdirektoratet sendte ut i august i år, står det svart på hvitt at hverken elevenes innsats i timen eller holdninger skal telle når karakterene settes.

Kan surfe i timen

Teoretisk sett kan altså en elev tilbringe det meste av timen på Facebook uten at det isolert sett kan påvirke en fagkarakter i negativ retning. Og det skal heller ikke honoreres om man deltar aktivt i timen. Stortinget har ikke gitt klarsignal til slike endringer, bare bedt om et klarere regelverk.

— Subjektive karakterer

— Hvis innsats i timen skal telle, blir karaktersettingen subjektiv, sier Frps Mette Hankamhaug. Hun får bred støtte fra mange debattanter på Aftenpostens debattsentral.

Flere enn 140 innlegg er postet etter at Aftenposten.no publiserte artikler om karaktersetting tidlig søndag.

— Synes det er prinsipielt riktig at det kun er vurderinger som teller, men resultatet av dette er at mange elever ikke følger med og jobber dårlig med fagene, skriver Knut, som selv oppgir å være elev i den videregående skolen.

— Man kan jo argumentere for at elever på videregående er selvstendige nok til å velge dette selv, men når man likevel ser at elever følger mindre med taler jo dette litt imot. Selv går jeg på vgs. og opplever at jeg kan gjøre veldig lite, for så å sette meg ned før slutten av året og legge inne en skikkelig innsats og få relativt gode karakterer, skriver han.

Får støtte

Han mener det samme som mange av de andre debattantene på debattsentralen.

Olav skriver følgende: Er selv elev i tredje klasse videregående og vi får stadig vekk høre at innsats ikke teller. Med andre ord kan jeg bruke timene til å se på filmer og sitte på facebook. Det kommer da også godt med at man kan ha med alle hjelpemidler på eksamen og heldagsprøver slik at en lett leser seg opp på det aktuelle pensum der og da. Skoledagene blir meget behagelige når jeg ikke en gang trenger å late som jeg følger med i timene, skriver Olav.

- Trynefaktor

- "Innsats i timen" er bare ett annet ord for trynefaktor. Faglig nivå er naturligvis det som skal telle når fagkarakterer settes, mener en annen debattant.

Men likevel er det en del som mener innsatsen i timen er like uviktig, som for eksempel lektor Vidar Mathisen:

— Innsats i timene var tidligere det viktigste kriterium når karakter skulle settes. Nå er det altså totalt uinteressant? Spør lektoren.

- Hvordan vurderer man da karakterer som er gitt, når noen er vurdert etter annen skala enn andre? Jeg er rystet over dagens regelverk, og jeg har vært lektor i over 30 år.

— SV må sparkes ut av Kunnskapsdepartementet før de ødelegger skolen totalt! mener Mathisen, som riktig nok møter en god porsjon motstand etter sitt kraftfulle innlegg.

Ett av inleggene foreslår en mellomting: Aktiv deltagelse skal premieres, mens passivitet ikek skal straffes.

Les alle innleggene på Aftenposten.nos debattsentral.