Høyre vil gå imot deler av egen veteranmelding når den behandles i Stortinget

– Vi og de andre regjeringspartiene kommer til å støtte forslaget om at veteraner får rett til å søke erstatning også for skader skjedd før 2010. Det sier Høyres forsvarstopp på Stortinget.

– Vi kommer til å følge Anniken Huitfeldt (Ap) (t.h.) og de andre partiene som vil endre på veteranmeldingen, sier Høyres Hårek Elvenes.

Mandag skrev Aftenposten om regjeringens stortingsmelding om veteraner. Den oppsummerer tiltakene som er satt i verk for norske krigsveteraner og peker ut veien videre.

Rødt og flere andre partier på Stortinget har reagert sterkt på deler av innholdet. Det gjelder spesielt en utvidet adgang for veteranene til å søke om erstatning for fysiske og psykiske skader. I regjeringens melding foreslås det å begrense denne adgangen kun til skader som er oppstått etter 1. januar 2010.

I oktober behandles meldingen i Stortinget. Rødt har foreslått å legge inn flere punkter i planen for fremtiden, ikke minst adgang til å søke om erstatning for skader oppstått også før 2010.

Dette har de nå fått Frp med på. Saken blir også støttet av Ap, Sp og SV.

Nå sier Høyres Hårek Elvenes at også regjeringspartiene på flere punkter kommer til å gå inn for endringer i meldingen.

Les også

Frp garanterer at de støtter veteransaken som Rødt har reist

– Ikke så dårlig som Rødt skal ha det til

– Regjeringspartiene støtter muligheten til å søke om erstatning også for skader oppstått før 2010. Det er viktig å beholde retten til å søke erstatning, uavhengig av når man tjenestegjorde, sier Hårek Elvenes.

Han er rykende uenig med Rødts Bjørnar Moxnes i at meldingen er tynn.

– Den inneholder nye og viktige tiltak for å bedre veteranenes situasjon. Blant annet kompensasjon for ulønnet foreldrepermisjon og tilbud om parsamtaler, sier Elvenes.

Det foreslås også mer forskning, blant annet på hvordan veteranenes familier opplever utenlandstjenesten.

– Tiltakene vil særlig bedre situasjonen for familiene til veteranene når de er i tjeneste i utlandet, sier Elvenes.

Rødt-leder Bjørnar Moxnes sier de er glade hvis regjeringspartiene nå likevel støtter Rødts forslag.

– Vi håper det også vil inkludere fravær av kutt i advokathjelp, at avgjørelser tas på medisinsk grunnlag, og at innstramming av erstatninger blir gjennomgått, sier Moxnes.

Torsdag skal det avgjøres hvilke punkter som blir endret i meldingen. Da skal utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget avgi sin innstilling.