Aktor: Bertheussen bør dømmes til to års fengsel

– Det rettslige spesielle i denne saken er antall trusler, den lange perioden med trusler og en sterk intensitet, mener aktor Frederik Ranke.

Statsadvokat Frederik Ranke (t.h) i rettssal 250 i Oslo tingrett onsdag. Nå er sluttprosedyrene i saken mot Laila Anita Bertheussen i gang, og saken er planlagt avsluttet fredag. Før den til skal forsvarer John Christian Elden (t.v.) også få slippe til.

Aktoratet har lagt ned påstand om to års fengsel for tiltalte Laila Anita Bertheussen. Det skjedde torsdag formiddag.

Før aktor Frederik Ranke la frem påstand om straff i retten, ramset han opp en rekke forhold han mener må ses i skjerpende retning: Det er snakk om syv trusler mot daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp) og én trussel til ekteparet Tybring-Gjedde.

Ranke mener også at tiltales handlinger er svært godt planlagt.

– I tidligere avgjørelser i slike saker har domfelte i stor grad handlet i impuls. Her var det snakk om god planlegging, mener Ranke.

Han la også vekt på at flere gjerningspersoner i lignende saker har stått frem åpent eller gjort det enkelt for politiet å identifisere dem. I denne saken har den tiltalte ifølge aktor planlagt svært godt. Dette gjorde etterforskningen av saken vanskelig.

Laila Anita Bertheussen (55).

Det at truslene kom fra en ukjent aktør, ga også en ekstrabelastning for de fornærmede og er straffeskjerpende, mener Ranke.

– Vi lever i en tid der hatefulle ytringer blir mer og mer vanlig. Derfor bør også straffen være strengere og mer skjerpende, sa Ranke.

Han mener at hele straffen må gjøres ubetinget. Ranke har ikke lagt ned påstand om at 55-åringen skal betale saksomkostninger til staten.

Ranke mener det ikke er formildende omstendigheter i saken.

Saken avsluttes denne uken

Onsdag startet statsadvokat Marit Formo aktoratets prosedyre i saken mot Laila Anita Bertheussen. Formo konkluderte med at de objektive straffbarhetsvilkårene er oppfylt.

Ranke åpnet torsdag med å si at det er en ekstraordinær sak med mange trusler.

– Det rettslige spesielle i denne saken er antall trusler, den lange perioden med trusler og en sterk intensitet, mener Ranke.

Videre viste han til den siste dommen der §115 er brukt. Det var i saken mot islamisten Mohyeldeen Mohammad, som i fjor høst ble dømt for trusler mot daværende stortingsrepresentant Abid Raja (V).

Paragrafen omfatter angrep på de høyeste statsorganenes virksomhet og rammer den som ved bruk av «makt, trusler eller på annen rettsstridig måte volder fare» som gjør at disse hindres eller påvirkes i sin virksomhet.

Laila Anita Bertheussen er tiltalt etter denne paragrafen.

Høyesterett skjerpet straffen mot Mohammad. Han ble dømt til fengsel i to år og seks måneder.

Hærverket var amatørmessig utført

Når det gjelder det første hærverket i desember 2018, la aktor Ranke ikke skjul på at hærverket var amatørmessig utført. Det skulle fortelle at Wara er rasist.

Siden rasist var stavet «rasisit», mener aktor at målet var å skylde på personer bak teaterstykket Ways of Seeing.

Aktor viste også til ett av trusselbrevene som ble sendt til Wara/Bertheussen. Wara har i politiavhør sagt at han ser på brevet som en trussel.

Angående bensinflasker bak bilen i februar i fjor, mener aktor at det kunne oppstå farlige situasjoner hvis bensinen hadde lekket.

– Når det gjelder trusselbrev og pulver ...

– Ranke, vi må ta det litt saktere hvis vi skal få med oss alle gullkornene du kommer med, brøt dommer Yngvild Thu inn da det åpenbart gikk litt for fort i retten.

Ranke senket deretter tempoet og fortalte videre om trusselbrevet og pulveret i postkassen i mars i fjor.

– Brev og pulver i postkassen er en svært alvorlig trussel.

Når det gjelder brevet til ekteparet Tybring-Gjedde, så har de flere ganger sagt at ble redde etter å ha mottatt trusselbrevet.

– De fjernet navnet sitt fra ringeklokken, sa Ranke.

– Svært godt planlagt

Aktor mener at hendelsene var egnet til å fremkalle alvorlig frykt hos mottagerne. Ranke mener også at handlingene var svært godt planlagt, og legger til at de subjektive kravene for å straffe Bertheussen er til stede.

– Det er ingen tvil om den tiltalte oppfyller forsettskravet. Det ligger ingen straffrihetsgrunner i saken. Hun er tilregnelig.

Statsadvokaten la også til at Ingvil Smines Tybring-Gjedde ble sykmeldt i en uke på grunn av dette. Hun holdt seg hjemme fra kontoret 26. februar i fjor. Det var den datoen trusselbrevet pekte på.

I trusselbrevet sto det blant annet «Jeg må bare le av dem Det er ikke vi som er farlige, det er rasistene Når de sier at de redde, må jeg bare le Vi ses 26 02 kl 20».

Trusler mot demokratiet

Ranke mener at Tor Mikkel Waras bolig ikke ville ha blitt filmet hvis han ikke var justisminister.

– Det hersker ingen tvil om at det var i rollen som justisminister at Wara ble truet, mener Ranke.

Ranke påpeker at Bertheussen har hatt et ønske om å ramme teaterforestillingen Ways of Seeing. Får å nå dette målet mener han at hun har brukt trusler mot Justisministeren som middel. Likevel er det Wara som er blitt rammet, og som har måtte gå av som justisminister.

Aktor mener at det er derfor riktig å straffe Bertheussen for brudd på paragraf 115.

Statsadvokaten mener også at krenkelser av enkeltmedlemmer i regjeringen er å anse som en krenkelse av konstitusjonelle myndigheter. Det sammenligner han med å true demokratiet.

– Vår konklusjon er at vanlig forsett er tilstrekkelig. Tiltalte må ha forstått at det hun gjorde, var å regne som trusler. Tiltalte må ha forstått at de hun truet, var myndighetspersoner.

Måtte skjerpe trusselvurderingen mot Wara

Også trusselbrevet til ekteparet Tybring-Gjedde må ses i sammenheng med at Christian Tybring-Gjedde var stortingsrepresentant og svært engasjert i innvandringsspørsmålet.

– Vår konklusjon er at alle de fornærmede er blitt truet på bakgrunn av deres posisjoner.

På denne måten ønsker Ranke å overtale dommerne til at paragraf 115 er korrekt i denne saken. Blant annet ble trusselvurderingen mot Wara skjerpet to ganger i kjølvannet av hendelsene.

Ranke går nå igjennom gamle dommer der paragraf 115 er blitt brukt. Dette for å vise hvordan paragrafen er blitt brukt i tidligere dommer.

Nytt budskap på vesken

Laila Bertheussen hadde torsdag tatt med seg enda en ny veske i retten. Den er like iøynefallende som tidligere vesker og bærenett.

Dagens hadde påskriften «Piken som lekte med Elden», i tillegg er det en stor engle-emoji. Onsdag sto det «Skyldig i å ha tisset – Pesspreik si nu æ».

Budskapet på vesken til Laila Bertheussen er iøynefallende. Her er budskapet på vesken torsdag.

Tidligere har det stått blant annet «Its all about me», «Feminist – Ja, visst» og en lengre tekst fra PSTs politiadvokat Thomas Blom.

Budskapene hennes på vesken har hatt nær sammenheng med temaene for dagen.

Bistandsadvokat fikk ordet

Etter at aktoratets sluttprosedyre var over, tok advokat Hermann Skard ordet. Han er bistandsadvokat for ekteparet Christian og Ingvil Smines Tybring-Gjedde.

Skard påpekte i retten at Ingvil Smines Tybring-Gjedde hadde vist stor empati til Bertheussen etter at det ble kjent at boligen til Wara/Bertheussen ble filmet i teaterstykket.

Tybring-Gjedde inviterte derfor Bertheussen inn i den mye omtalte chat-gruppen som flere ganger har vært tema i retten.

– All empati ble svart med en knyttneve. Det bør være straffeskjerpende, sa Skard.