Bertheussen: – Det eneste de eldgamle dommene sier om meg, er at jeg tilsto alt

Torsdag morgen ønsket Laila Anita Bertheussen å kommentere aktoratets bruk av gamle dommer i rettssaken mot henne. Igjen raste hun mot PST.

Laila Anita Bertheussen i rettssal 250 i Oslo tingrett. Torsdag morgen anklaget hun igjen PST for lekkasjer i saken.

– Jeg tilsto alt jeg hadde gjort, og jeg skammet meg voldsomt. I mangel på noe som ligner bevis, prøver PST seg på karakterdrap igjen og igjen, men det biter ikke på meg. Jeg kjenner sannheten og jeg vet hvem jeg er. PST har brukt så mye tid på min fortid, og så tvinge den inn i deres narrativ at de atter ser bort fra fakta.

– Det eneste disse eldgamle dommene sier om meg, er at jeg alltid tilsto det jeg hadde gjort. Jeg synes jeg fortjente den straffen jeg fikk. Jeg var klar over at det jeg gjorde, var feil sa Bertheussen stående fra sin plass da retten ble satt torsdag morgen.

Onsdag ettermiddag dokumenterte aktoratet dommene fra 1980-tallet. Hun er dømt tre ganger og har fått et forelegg. Bertheussen ble blant annet dømt for tyveri, heleri og dokumentforfalskning. Forelegget er fra 1995 og gjelder naskeri.

To ganger fikk hun betinget dom. Den tredje dommen sonet hun på Bredtveit fengsel. 55-åringen la også vekt på at hun hadde lært av dommene.

– Jeg var i utgangspunktet et barn som burde fått hjelp, ikke straff. Jeg har aldri nektet for noe jeg har gjort, la hun til.

– Og ja, jeg hadde tilbakefall, men jeg ga aldri opp håpet om å bli en bedre utgave av meg selv. Jeg har aldri nektet for noe jeg har gjort, sa Bertheussen videre.

Bertheussen mente igjen at det var PST som hadde lekket om dommene til pressen.

– Statsadvokat Formo uttalte via brev at pressen hadde fått mine gamle dommer via ordinær innsynsbegjæring. Det er feil. Først skrev pressen om dommene, og så ba de om innsyn, tordnet Bertheussen.

Hennes familie var ikke klar over dommene før mediene omtalte disse.

– Mine døtre og min samboer visste ikke om dette, sa 55-åringen videre.

Skal forklare seg bak lukkede dører

Politifolk fra PST skal torsdag fortelle om trusselvurderinger og sikkerheten rundt daværende justisminister Tor Mikkel Wara (Frp).

En tidligere ansatt i PST skal fortelle om skjult overvåking og tekniske undersøkelser av sikkerhetssystemet på eiendommen til Laila Anita Bertheussen og Tor Mikkel Wara.

Mye av dette er sensitiv informasjon. Derfor får de forklare seg bak lukkede dører om de sensitive temaene.

Under rettssaken har det flere ganger vært snakk om at sikkerhetssystemet på boligen ikke har fungert som det skulle. Etter lunsj kommer en representant fra sikkerhetsselskapet Stanley Security for å forklare seg i retten.

PST: Bertheussen slo av kameraene

Politioverbetjent Ketil Laforce i PST var den første av de PST-ansatte som inntok vitneboksen torsdag. Han fortalte om en god del kontakt mellom han og Bertheussen om sikkerheten rundt parets bolig.

Bertheussen skrev i en SMS til Laforce at hun ikke ønsket kameraovervåking av boligen da avtalen om at opptakene skulle være lagret i syv dager ikke ble overholdt. Opptakene ble nemlig ikke slettet etter syv dager.

– Hun var ikke fornøyd med at opptakene ikke ble slettet, og ga meg beskjed om at hun hadde slått av kameraene, sa Laforce.

Tok opp problemer med sikkerhetsanlegget

10. mars i fjor fikk Laforce melding fra Bertheussen om parets bil som ble tauet bort etter brannen natt til 10. mars. Bertheussen lurte på når de kunne få tilbake bilen. Laforce svarte at dette vil skje etter tekniske undersøkelser av bilen.

Et par dager senere sendte Bertheussen en lang melding til Laforce der hun tok opp flere problemer med sikkerhetsanlegget på tomten.

Der skrev hun at teknikeren fra sikkerhetsselskapet som skulle få det til å fungere, ikke klarte det. Dermed var kun ett kamera i drift i flere av dagene.

Denne meldingen ble også sendt til flere, blant annet til Statsministerens kontor.

Laforce kunne i retten ikke si hva som ble gjort for å løse problemene.

– Var det en god tone mellom deg og Bertheussen? spurte aktor Thomas Blom.

– Jeg opplevde det som en god og ryddig tone, svarte Laforce.

Resten av hans forklaring går bak lukkede dører. Dørene åpnes igjen ved 13.30-tiden.