Fjernet pacemaker med klessaks

Helsetilsynet i Østfold har opprettet tilsynssak etter at en legevaktlege med pårørende til stede skal ha brukt en lånt klessaks til å fjerne pacemakeren på en avdød som lå hjemme på sofaen.

Etterpå skal han ha spurt de pårørende om de ønsket pacemakeren som et minne.

– Vanlig praksis er at en lege fjerner pacemakeren i etterkant, når den avdøde er sendt til begravelsesbyrået, sier kommuneoverlege Bjørn Størsrud i Fredrikstad til Fredriksstad Blad.

Hendelsen fant sted tidligere i år da ambulansepersonell og legevaktlegen ble utkalt til en mulig hjertestans.

Legen skal ifølge ambulansepersonalet ikke ha hatt med seg sitt medisinske utstyr og måtte låne stetoskop og lykt fra ambulansetjenesten. De hadde imidlertid ikke nødvendig utstyr til å fjerne pacemakeren.

I et brev til Helsetilsynet skriver Sykehuset Østfold at «legen ville fjerne pacemakeren fra pasienten liggende på sofaen med pårørende til stede. Ifølge ambulansearbeiderne tenkte legen så å spørre de pårørende om å låne en skarp kniv, men dette ble forhindret. Legevaktlegen fikk låne en klessaks fra ambulansen som vedkommende så brukte for å fjerne pacemakeren. Pårørende ble spurt om de ville ha pacemakeren som et minne, noe de ikke ønsket».

Ambulansepersonalet varslet sine sjefer ved Sykehuset Østfold om hendelsen og saken er nå sendt videre til Helsetilsynet i Østfold.

– Vi ser alvorlig på denne saken. Jeg må innrømme at meldingen vi har fått fra sykehuset er litt spesiell. Vi har nå startet tilsyn, sier seniorrådgiver Lasse Johnsen ved Helsetilsynet.