Norge

Leieprisene opp igjen

Gjennomsnittlig månedsleie ligger over 9900 kroner.

Prisene for å leie bolig har igjen steget.
  • Brit Myhrvold

Les også:


Markedsleien på leiligheter og hybler i Oslo økte med 2 prosent i andre kvartal.

Økningen kom etter et veldig kraftig fall på 5,8 prosent i første kvartal, viser en leieprisundersøkelse fra selskapet Makrosikt for den kommunale utleiebedriften Boligbygg.

–Vi tolker økningen som en korreksjon etter det kraftige fallet før i år, skriver Makrosikt i sin markedskommentar.

De månedlige leieprisene ligger 1,5 prosent lavere enn på samme tid i fjor. I gjennomsnitt koster det 9915 kroner å leie en leilighet i Oslo. Det er 150 kroner mindre enn i andre kvartal 2008.

Økning i leiepriser ble fulgt av et fall i antall leiligheter til leie. Så kom en kraftig økning i tilbudet gjennom 2008 og 2009, men denne økningen ser nå ut til å bli dempet. Lavere tilbud bidrar isolert sett til å øke leieprisene, skriver Makrosikt.

Tilbudet falt fra rekordhøye 6300 leiligheter til 5000 leiligheter fra første til andre kvartal. Tilbudet ser ut til å normalisere seg etter tre kvartaler med kraftig økning.

Prisberegningene er basert på 4969 leiligheter annonsert på Finn.no i andre kvartal og over 22.000 leiligheter annonsert i de siste fire kvartalene.

Høy innflytting

Innflyttingen til Oslo ble høy i første kvartal i år selv om den var lavere enn flere av kvartalene i fjor. Høy innflytting bidrar til høyere etterspørsel og dermed til å øke leieprisene.

Men innflyttingen vokser ikke like sterkt som i 2007 og 2008. Innflytting vil derfor neppe bidra like sterkt i leiemarkedet fremover, ifølge rapporten.

Eiemarkedet har fortsatt med stiende kjøpspriser som følge av stadig synkende renter og økte forventninger som stigning i prisene. Arbeidsledigheten har fortsatt å stige, men ikke i samme takt som mange hadde fryktet.

Ifølge Makrosikt fører lave renter og stigende boligpriser til at det blir mer attraktivt å eie fremfor å leie. Det koster nå mindre å eie enn å leie bolig i Oslo.

Leie eller leie ut? Sjekk våre guider:

Stigende forventninger

–Vår spørreundersøkelse rettet mot utleiere viser stigende forventninger om økning i leieprisene det kommende året. Utleierne tror litt sterkere på økning nå enn de gjorde ved målingen i første kvartal, heter det i rapporten.

Makrosikt mener at lave renter vil presse leieprisene ned og at prisene vil synke moderat inn i 2010.

Hybler mest opp

I andre kvartal økte leieprisene med 1-4 prosent avhengig av størrelse. Økningen var sterkest for hybler, som hadde størst nedgang i første kvartal.

Det siste året har månedsleien for hybler sunket med 5 prosent og ulike leilighetsstørrelser med inntil 2 prosent.

Les også

  1. - Det meste blir for dyrt

  2. Lag en bolig-CV