Private aktører om Janssen-vaksinering: – Vi stiller opp

Janssen-vaksinen skal gis til dem som vil ha den. Både Volvat og Aleris er positive til å gjøre jobben. Dr. Dropin er kritiske.

Janssen-vaksinen ble stoppet før vaksineringen kom i gang i Norge. Men nå skal den kunne gis til frivillige som vil ta risikoen.

Merk: Intervjuene til denne saken ble gjort da saken ble publisert 21. mai. Artikkelen er oppdatert med siste nytt 9. juni.

Regjeringen har gått inn for å tilby Janssen-vaksinen frivillig utenfor vaksinasjonsprogrammet. Den skal bli gitt til de som ønsker den. Men det stilles stenge kriterier.

Høie sier det blir private leger, vaksinasjonsklinikker og enkelte fastleger som skal tilby vaksinen. Fra 15. juni kan man bestille time hos disse for vurdering om man oppfyller kriteriene. Vaksinen og vaksineringen tilbys gratis.

Legeforeningen advarer leger og kommuner mot å sette vaksinen.

Dr. Dropin: – Regjeringen fraskriver seg ansvaret

Både Aleris og Volvat er derimot positive til å sette Janssen-vaksinen.

– Vi stiller opp om vi blir spurt av Helsedirektoratet, sier medisinsk direktør Jens-Christian Dolva i Volvat.

– Dersom helsemyndighetene ber oss om å gi Janssen til definerte grupper, vil vi bidra, sier toppsjef Anita Tunold i Aleris.

Volvat har over 1000 ansatte på 19 klinikker over hele Norge. Aleris er Norges største private helseforetak med flere tusen ansatte.

Det private legeselskapet Dr. Dropin er mer kritiske. De har klinikker i Oslo, Bergen, Trondheim og Stavanger.

– Tallgrunnlaget for å avgjøre om det er sikkert eller ikke er for dårlig, sier daglig leder Daniel Sørli.

Regjeringen fraskriver seg ansvaret ved å si det er frivillig, mener han.

Kan bli nødt til å reise

Leger kan nekte å sette vaksinen på pasienter. Dermed kan vi bli avhengig av private aktører for å sette vaksinen. De holder stort sett til i større byer.

– Det er større sannsynlig at byene våre kan tilby leger som vil sette dosen. Du kan bli nødt til å reise til en større by for å få vaksinen, sier Høie onsdag 9. juni.

Det private helseforetaket Volvat i Oslo vil sette Janssen-vaksinen dersom det blir aktuelt.

Strenge kriterier

Astra Zeneca-vaksinen brukes ikke lenger i Norge på grunn av flere dødsfall etter svært sjeldne, men alvorlige bivirkninger.

Janssen bruker samme teknologi, og er blitt gransket for de samme bivirkningene. FHI fraråder at den brukes i Norge.

Et ekspertutvalg ledet av Lars Vorland anbefalte i mai at Janssen tilbys utenfor vaksineprogrammet. Utvalget var imidlertid ikke enige i hvem som burde få ta den.

Regjeringen mener at den enkelte selv skal kunne vurdere om motivet for å ta vaksinen er godt nok eller ikke.

Sånn blir det imidlertid ikke. Helsedirektoratet har gitt strenge kriterier.

Logistisk krevende

Volvat er opptatt av at ordningen må være kvalitetssikret av direktoratet dersom de skal bidra. Det er mange etiske problemstillinger der, erkjenner Dolva.

Etter få dager hadde allerede 10.000 dansker meldt seg til frivillig vaksinasjon med Astra Zenca og Janssen i Danmark, ifølge Berlingske. Der skal private aktører sette vaksinen.

Dolva er forberedt på at det kan bli logistisk krevende om mange melder seg også i Norge.

Daglig leder i Dr. Dropin, Daniel Sørli, er skeptisk til frivillig bruk av Janssen-vaksinen.

– Etisk betenkelig

Høy risiko for fatalt utfall. Store mørketall. En trussel mot systemet. Dette er bare noen av årsakene til at FHI motsatte seg frivillig bruk av Janssen-vaksinen.

Dette støtter Legeforeningen. De har sterkt frarådet leger og kommuner å påta seg Janssen-vaksinering. Det skrev foreningen i et brev til regjeringen torsdag.

– Fastlegene ønsker ikke denne oppgaven. Regjeringen bør ikke gi dem oppgaven heller. Det mener jeg sterkt, sier president Marit Hermansen.

«Legeforeningen stiller seg sterkt kritisk til både den politiske beslutningen og oppdraget som er gitt Helsedirektoratet», skriver hun i brevet.

– Det er etisk betenkelig å skyve dette over på unge, friske mennesker. Avveiningen vil bli tatt på sviktende grunnlag, sier hun.

Det er komplisert å kreve at de som skal vaksineres får omfattende veiledning og informasjon, samtidig som de må ta vaksinen på eget ansvar, mener foreningen.

«Her er det å anta at friske, unge mennesker kan ha drivere som er sterkt preget av deres livssituasjon», skriver Hermansen.