NGI fant kvikkleire i Moss som Bane Nor ikke hadde funnet. Nå trues jernbanebyggingen gjennom byen.

Bane Nor har leid inn revisjonsfirma for å finne ut om de selv burde ha oppdaget store kvikkleireområder.

17 politikere fra Moss og Østfold stilte opp i Aftenposten i november i fjor for å kjempe for en ny hovedferdselsåre gjennom byen. Det er Rv19, som kommer fra fergehavnen et stykke bak politikerne. Men rett bak gressflekken de står på, går Fjordveien. Den krysser Rv19 og er en hovedvei gjennom sentrum som lokalbefolkningen bruker for å unngå Rv19. Dersom Bane Nor får ja til å fortsette jernbaneutbygging, til tross for nye kvikkleirefunn, blir Fjordveien stengt i tre år.

Innbyggerne i Moss fikk den dramatiske beskjeden torsdag. Da opplyste Bane Nor at det er funnet mer kvikkleire i sentrum der en ny og bred jernbanelinje etter planen skal gå.

Etter planen skal nye dobbeltspor legges i åssiden over havnen i Moss. At grunnforholdene var vanskelige, visste man. Men ikke så vanskelige som NGI nå har funnet ut. Dette kommer på toppen av at byggingen av ny jernbane gjennom Moss er blitt mye dyrere enn først antatt.

Nå blir det opp til Samferdselsdepartementet å avgjøre om, og eventuelt når, den planlagte byggingen gjennom sentrum skal fortsette.

Det opplyser utbyggingsdirektør Stine Undrum i Bane Nor til Aftenposten.

Stolte ikke på undersøkelsene som var gjort

Da arbeidene i sentrum skulle i gang, studerte Bane Nor NVEs kvikkleireregister sammen med entreprenør MossIA.

MossIA hadde på sin side leid inn NGI (Norges Geotekniske Institutt) som rådgivere.

De stolte ikke på at undersøkelsene som var gjort i Moss, var gode nok. I fellesskap ble det bestemt at det skulle gjøres nye undersøkelser. Fra i fjor vår og gjennom resten av 2020 ble det gjort en lang rekke nye boringer.

– Etterhvert ble det gjort flere kvikkleirefunn enn det var gjort før. Det fikk NGI til å utvide området de kontrollerte. De fant en kvikkleiresone som ikke tidligere har vært kjent. Og massene her er større og bløtere enn noen har vært klar over, sier Stine Undrum til Aftenposten.

Utbyggingen gjennom Moss har vært planlagt gjennom mange år.

– Hvorfor visste ikke dere i Bane Nor om disse kvikkleireområdene?

– Vi visste om at det var kvikkleire i området. Planen med boringen var å få bekreftet det vi visste. Men da man boret, fikk vi ikke bekreftelser. Det ble funnet nye og bløtere områder med kvikkleire.

– Men burde ikke dere selv ha oppdaget disse?

– Det er det vi går inn i nå. Vi har leid inn firmaet Deloitte for å gjøre en uavhengig internrevisjon av undersøkelser som ble gjort tilbake i 2016. De skal finne ut om vi burde ha gjort mer. Og hva vi kan lære av dette, sier Undrum.

Forstår at innbyggerne blir utrygge

– Er det i det hele tatt trygt å bygge jernbane slik den er planlagt gjennom Moss sentrum?

– Det er fortsatt vår anbefaling. Men vi må gjøre nye risiko- og sårbarhetsanalyser. Og vi må innhente en vurdering fra en tredjepart når det gjelder stabiliteten for hele det aktuelle området, sier Undrum.

Hun opplyser at Samferdselsdepartementet er varslet, og at en avgjørelse om å gå videre nå formelt er departementets ansvar.

– Forstår dere at innbyggere i Moss nå ser på dette prosjektet som svært risikabelt?

– Ja. Men det vi har gjort, er å avdekke en nåsituasjon. Kunnskap er selvfølgelig alltid bra. Og vi vet at det viktigste som påvirker kvikkleire, er ekstremvær, erosjon og menneskelig inngrep.

– Blir det full stopp i arbeidet?

– Nei. Området gjennom sentrum går over 600–700 meter. Arbeid med tunneler og andre områder der de nye sporene skal gå i dagen andre steder, går som vanlig.

– Blir prosjektet som helhet uansett utsatt?

– Det må vi se på sammen med departementet. Den nye kunnskapen får åpenbart konsekvenser.

– Og alt blir dyrere?

– Stortinget ble i fjor varslet om at utbyggingen kan bli dyrere. Hvor mye er det for tidlig å si, sier Undrum.

Også ordfører Hanne Tollerud (Ap) avviser at Moss nå blir en farligere by å bo i.

– Tvert imot gir denne kunnskapen oss mulighet til å ta nødvendige forholdsregler for å sikre en trygg utvikling av mossesamfunnet, sier hun til NTB.

Ordfører Hanne Tollerud (Ap) og Bane Nors prosjektleder Birger Steffensen på en pressekonferanse som ble holdt torsdag. Steffensen hadde dramatiske nyheter å by på.

Vil stenge en hovedvei gjennom Moss i tre år

Dersom planene for traseen gjennom Moss beholdes, ønsker Bane Nor å gjøre en rekke grep.

For innbyggerne blir det mest dramatiske at Fjordveien, som er en hovedvei gjennom sentrum som krysser veien som kommer fra den travle fergehavnen, stenges i tre år.

Mange i byen bruker Fjordveien for å unngå Rv19, som går fra fergehavnen for Moss – Horten og opp gjennom byen mot E6 gjennom Østfold.

Her passerer 26.000 biler hvert døgn. På Fjordveien ligger gjennomsnittstrafikken på 10.000 biler.

Denne videoen fra Bane Nor viser en gravemaskin som graver i leire i Moss. Den dokumenterer hvordan leire i løpet av sekunder blir til tynn suppe.

Stor motstand mot utbyggingen i Moss

I flere år har debatten gått høyt om jernbaneutbyggingen i Moss. En bydel med historisk trehusbebyggelse er jevnet med jorden. Mange har ønsket at det skulle bli gjort noe med den dominerende fergehavnen og med Rv19 gjennom byen samtidig med at det kom ny jernbane.

Med et bredt politisk flertall i ryggen ble det likevel bestemt at jernbaneutbyggingen skulle settes i gang. Den er viktig for å kunne øke trafikken på Østfoldbanen.

Før jul gikk en rettssak i Moss der motstandere av jernbaneprosjektet forsøkte å stanse utbyggingen. De hevdet at vedtaket om jernbaneutbyggingen var gjort på gale premisser og derfor er ugyldig. De tapte på alle punkter. Saken er anket til lagmannsretten.

I november i fjor stilte 17 politikere med tilknytning til Moss og Østfold opp i Moss sentrum. De ville ha fortgang i arbeidet med ny Rv19, den som går fra den travle fergehavnen og opp gjennom byen mot E6.

Her passerer gjennomsnittlig 26.000 biler i døgnet. Veien lager en barriere og deler byen i to.

Når Fjordveien skal stenges, som går på tvers av Rv19, kan arbeid med denne veien bli ytterligere utsatt.