Norge

- Storhaug-forslagene er en oppskrift på polarisering, ekstremisme og kaos

Basim Ghozlan er forstander i Det Islamske Forbundet, også kjent som Rabita-moskeen. Han mener Hege Storhaug blindes av sitt personlige islamhat.
  • Hans Mortensønn Jordheim
  • Thomas Olsen
    Journalist
  • Det står endel ganske skremmende ting i Det gamle testamente også, sier biskop Halvor Nordhaug, som mener Hege Storhaugs islamtiltak bryter med religionsfriheten og norsk lov. - Hårreisende og fascistiske forslag, mener Basim Ghozlan i Det Islamske Forbundet.

— Bytt ord « islam » med « jødedom » og « moské » med « synagoge », og skru klokken tilbake til 1940 og opplev en ekte fascisme, sier Basim Ghozlan forstander i Det Islamske Forbundet og en lederskikkelse i det muslimske miljøet.

Han mener forslagene til Hege Storhaug er gjennomsyret av hat.

Hva mener hun:

Les også

Slik vil Hege Storhaug redde Norge fra «trusselen fra islam»

— Personlig hatboble

— Storhaug påstår at hun vil beskytte de norske verdiene mot «fascistiske og totalitær islam», men med dette viser hun hvem som egentlig besitter en fascistisk og totalitær tankegang. Forslagene er så hårreisende at ingen fornuftig person kan ta dem seriøst, og de fortjener derfor heller ikke et detaljert tilsvar før Storhaug kommer seg ut av sin personlige hatboble og viser vilje til å respektere internasjonale konvensjoner om religionsfrihet. Forslagene er rett og slett en oppskrift på polarisering, ekstremisme og kaos.

Den øverste lederen i Den norske kirke, fungerende preses og biskop i Bjørgvin Halvor Nordhaug.

Bispeleder: Urealistisk og umuligHalvor Nordhaug, biskop i Bjørgvin bispedømme og fungerende preses i Den norske kirke, karakteriserer forslagene som urealistiske, umulige å gjennomføre og for å bryte med religionsfriheten. Koranen er for muslimer en hellig bok i sin helhet. Nordhaug påpeker derfor utfordringen det er for muslimske troende å tolke disse tekstene.

— Jeg vil minne om at det står endel ganske skremmende ting i Det gamle testamente også, men for de fleste kristne er det klart at man ikke kan overføre alt til vår tid. Sånn tror jeg også at mange muslimer vil tolke Koranen, sier han.

— Religionsfriheten må ha forkjørsrett

Nordhaug ser heller ingen mulighet for at myndighetene skal stenge de mest fundamentalistiske moskeene. Han poengterer at det i prinsippet ikke er noen forskjell på å kriminalisere lederne i en moské og å fengsle en MC-klubb basert på mistanke om kriminalitet. Det kan man bare gjøre om man mener de bryter norsk lov.

— Det finnes ingen spesialrett for trossamfunn i Norge. Religionsfriheten må ha forkjørsrett. Skulle man gripe inn mot moskeer bare på grunn av konservative holdninger, tror jeg ikke det vil bli forstått, hverken av muslimer eller andre i det norske samfunnet. Om de fremsetter oppfordringer om terror eller vold, er det naturligvis en annen sak.

Les også

Les forskeres kommentarer til Storhaug anslag her: Avfeier Storhaugs påstand om 35 prosent fundamentalister

— Uhørt å redigere andres hellige bøker

Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge (STL) jobber for å fremme gjensidig respekt og forståelse mellom tros- og livssynssamfunn i Norge. Rådet består av representanter fra ulike tros- og livssynssamfunn.

Ingrid Rosendorf Joys, styreleder i Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn i Norge.

Styreleder i STL Ingrid Rosendorf Joys reagerer på flere av Storhaugs forslag. Særlig det at norske myndigheter skal blande seg i indre anliggender i trossamfunn. — Det er uhørt å tenke seg at noen utenfra skal gå inn å sensurere en religions tekster. Det er åpenbart at vi trenger å bli bevisst på konteksten den enkelte tekst er skrevet innenfor og hva dette betyr i dag. Dette gjelder alle religiøse tekster. Men også kristne vil ta avstand fra at staten skal sensurere eller redigere Bibelen, sier Rosendorf Joys.

– Men Bibelen er da blitt redigert opp igjennom årene og har fått ny og mer moderne språkdrakt?

— Det er meg bekjent ikke gjort utenfra, men har tvert imot kommet innenfra. Det å fornye en hellig tekst ligger til religionen selv. Et slikt mandat har ingen utenfra, mener Rosendorf Joys, som selv representerer den katolske kirke i SLT.

Demonstrerte mot IS:

Les også

Islamsk råd: - Det skal ikke være noen tvil om hva vi mener om terror

— Kan ikke forskjellsbehandle religioner vi ikke liker

Rosendorf Joys sier det i dag finnes regler og krav som må oppfylles for å motta statsstøtte. En strengere regulering må skje gjennom disse reglene, og hun tar avstand fra Storhaugs forskjellsbehandling av muslimske trossamfunn og organisasjoner.

– Vi må ha et regelverk som gjelder alle, det kan ikke lages egne regler for de trossamfunn man liker og de man ikke liker. Og hennes forslag om å nekte å bygge nye moskeer, mener vi er i strid med religionsfriheten, sier Rosendorf Joys.

Les politiske reaksjoner på Storhaugs forslag:

Les også

Denne gangen mener også Per Sandberg at Hege Storhaug går for langt

— Brudd på religionsfriheten

Ulrika Mårtensson, professor ved Institutt for filosofi og religionsvitenskap på NTNU, vil ikke kommentere forslagene i detalj, men advarer mot at slike tiltak vil ramme religionsfriheten.

- Alle som ikke bryter norsk lov, har rett til å praktisere sin religion, privat og offentlig.

  • Interessert i politikk? Her er ukens Aftenpodden. Hør og abonner via Itunes på telefonen din her, via desktop her, eller lytt herfra med ett klikk:

Les mer om

  1. Hege Storhaug
  2. Migrantkrisen i Europa
  3. Islam
  4. Islam i Norge