Norge

Retten skal igjen vurdere Betew-forvaring

Tirsdag må Nokas-dømte Metkel Betew (38) igjen møte i retten. Borgarting lagmannsrett skal ta stilling til om Betew skal gjeninnsettes i forvaring.

Metkel Betew (til v) og hans forsvarer Marius Dietrichson fotografert i 2007 etter at lagmannsretten hadde avsagt sin dom i Nokas-saken.
  • NTB
  • Håkon Letvik

Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det skal han, men Betew anket til lagmannsretten. Betew ble prøveløslatt fra forvaringsdommen i 2014 etter å ha sonet minstetiden på ti år. Etter ti måneder i frihet ble han igjen varetektsfengslet, siktet for nye alvorlige lovbrudd.

  • Fagfolkene advarte mot å løslate Betew, men domstolene vurderte det annerledes.

I vilkårene for prøveløslatelsen heter det at Betew ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer, blant dem andre Nokas-dømte. Dette vilkåret er brutt, mener påtalemyndigheten, og mener det derfor er grunnlag for å gjeninnsette Betew i forvaring. Ankesaken var opprinnelig berammet til november i fjor, men ble utsatt på grunn av sykdom.

Etter Nokas-ranet i Stavanger 5. april 2004, der politimannen Arne Sigve Klungland ble skutt og drept, ble Betew dømt til 16 års forvaring med en minstetid på ti år.

- Betew har ettertrykkelig, alvorlig og gjentatte ganger brutt vilkårene for prøveløslatelse, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.

Møtte andre Nokas-dømte

– Betew har ettertrykkelig, alvorlig og gjentatte ganger brutt vilkårene for prøveløslatelse, blant annet at han ikke skal ha kontakt med kriminelle miljøer. Han har møtt rundt 40 kriminelt belastede personer, mange av dem flere ganger. Og det er ikke snakk om tilfeldige møter, sier statsadvokat Tormod Haugnes, som er aktor i saken.
Blant dem Betew har hatt møte med er tre av de andre Nokas-dømte, inkludert David Toska.

I tingretten hevdet Betew at kontakten med andre straffedømte var uskyldig, og at de snakket om hverdagslige ting som trening, politikk, studier og hvordan det går ute av fengslet.

– Vi bestrider ikke at han har møtt venner, og at noen av møtene har vært i strid med vilkårene. Men det er også det eneste han har gjort, og det er ikke en type overtredelse som kvalifiserer til gjeninnsettelse på forvaring. Og spesielt ikke nå, når han har sittet i varetekt i halvannet år, sier Betews forsvarer Marius Dietrichson til NTB.

13 personer ble dømt etter ranet av NOKAS i Stavanger og drapet på politiførstebetjent Arne Sigve Klungland 5. april 2004. Utbyttet var 57,4 millioner. Samfunnsvernet vil stå sentralt når Borgarting lagmannsrett tirsdag skal vurdere om Metkel Betew kan slippes ut på prøve.

Siktet for drapsplaner

Forholdene Betew nå sitter varetektsfengslet for gjelder blant annet drapsplaner. Påtalemyndigheten mener han sammen med tidligere Bandidos-leder Lars Harnes planla å drepe Imran Saber, også omtalt som "Onkel Skrue" og en nær bekjent av David Toska. Det er ikke tatt ut tiltale i denne saken, og den er heller ikke en del av saken Borgarting lagmannsrett skal behandle tirsdag og onsdag.

Ut 2019

Oslo tingrett kom i juni i fjor til at det ikke er tvil om at Betew har brutt vilkåret om å ha kontakt med kriminelle miljøer. Retten mener også at denne kontakten "fremstår av fordekt og/eller konspiratorisk karakter", går det fram av dommen, der det konkluderes med at det er nødvendig å gjeninnsette Betew på forvaring for å verne samfunnet for ny alvorlig kriminalitet som for eksempel grovt ran.

Kommer Borgarting lagmannsrett til samme resultat, må Betew sone det som nå er igjen av forvaringsdommen på 16 år. Det vil si at han blir sittende fengslet på forvaring til ut 2019. En forvaringsdom kan imidlertid forlenges for fem år av gangen dersom retten mener det fortsatt er fare for gjentakelse av alvorlig kriminalitet.

Blir Betew tiltalt og dømt i saken han sitter varetektsfengslet for, risikerer han en ny forvaringsdom. En ny forvaringsdom vil ifølge statsadvokat Haugnes i så tilfelle inkludere det som er igjen å sone av Nokas-dommen.

Riksadvokaten vil beskytte samfunnet bedre

Les mer om

  1. Ran