Malthe-Sørensen innrømmer å ha lurt Treholt og Stabell

Den tidligere journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen mener imidlertid fortsatt at det finnes en ekte etterretningskilde, skriver Dagbladet.

Dagbladet har intervjuet den tidligere journalisten Geir Selvik Malthe-Sørenssen på hemmelig sted i utlandet.

Han er i hardt vær etter at VG i februar publiserte overvåkingsmateriale som viser at Malthe-Sørenssen forsøker å bløffe Arne Treholt og hans advokat Harald Stabell. I 2013 fortalte han Treholts advokat Harald Stabell om at han hadde informasjon fra en ny kilde som kunne kaste nytt lys over Treholt-saken.

VGs avsløring viser at denne kilden i realiteten er en svensk drapsdømt bruktbilselger.

— Det var en kilde som var fryktelig vanskelig å få i tale. Stabell og Treholt ville at jeg skulle ordne et møte, men jeg fortalte dem at det var vanskelig å få til. De begynte å mase på meg og begynte blant annet å ringe til etterretningstjenesten for å få tak i denne kilden. Jeg var redd for at dette ville få konsekvenser, og det som da skjer har jeg ingen unnskyldning for. Jeg lager en kilde som ikke finnes og gir de den kilden for å verne den ekte kilden, sier Malthe-Sørenssen til Dagbladet.

Les Harald Stanghelles kommentar om VGs avsløringer:

— En håpløs vurdering

Han mener fortsatt at det er en ekte kilde fra etterretningsmiljøet som sitter på viktig informasjon.

— Jeg har alltid påstått at det har vært en kilde der, men jeg gjør en håpløs vurdering for å skjerme denne kilden. Jeg ber en tidligere kilde jeg har kjent i mange år om å spille en agent som sitter på informasjon.

Han erkjenner at det å dikte opp en fiktiv kilde var en «feil avgjørelse».

Geir Selvik Malthe-Sørenssen utga i 2010 boken «Forfalskningen», som hevdet at politiet hadde fabrikkert bevis i Treholt-saken. Påstandene førte til en ny vurdering av Treholt-saken hos Gjenopptagelseskommisjonen, og Treholts advokat deltok på lanseringen.

Han har vært involvert i flere profilerte straffesaker de siste årene:

— Skyldes disputt med forretningsmann

Malthe-Sørenssen er for tiden under etterforskning for

med at han mottok et taushetsbelagt dokument fra en politimann. Aftenposten har avslørt at han også etterforskes

.

Han har også status som mistenkt i saken om påstått avlytting av advokat Harald Stabells kontor — en anmeldelse som ble til som følge av at Malthe-Sørenssen tipset Stabell om mulig avlytting.

Stabell selv har

i 2014 hevdet at dette tipset kom fra PST.

Malthe-Sørenssen hevder han det hele har bakgrunn i at dømmekraften hans ble svekket som følge av en disputt med en kriminell forretningsmann han jobbet som utreder for.

Treholts advokat Harald Stabell sier nå til Dagbladet at det er positivt at Malthe-Sørenssen nå erkjenner handlingen. Han sier videre at han og Treholt antar at en ekte kilde ikke eksisterer, til tross for at Malthe-Sørenssen fortsatt hevder det er tilfelle.

VGs avsløring var basert på politiets overvåking i en annen straffesak: