Norge

Amal Aden: Flere muslimer ser ikke på Orlando-ofrene som vanlige mennesker

Muslimer flest regner ikke homofile for fullverdige mennesker, mener Amal Aden. - Generalisering, mener Basim Ghozlan.

Amal Aden, Basim Ghozlan og Nora Mehsen er uenige om hvordan homofile muslimer behandles.
  • Christina Pletten
  • Christina Skreiberg

Onsdag skrev 18 år gamle Omar Akhtar et leserinnlegg i Aftenposten om hans opplevelse av å være homofil muslim i Norge som har vakt stor oppmerksomhet.

Han mener at masseskytingen i Orlando sist helg «hadde alt med islam å gjøre».

Innlegget satt i gang en debatt om islam var en avgjørende faktor for at terrorangrepet skjedde.

  • Motivet er ennå ikke klar. Her kan du lese teoriene om hvorfor han gikk til angrep på et stamsted for homofile:
Les også

Hvorfor tok Orlando-angriperen 49 uskyldige liv? Her er fire mulige motiver

Foredragsholder og forfatter Amal Aden mener reaksjonene fra noen av vennene hennes etter Orlando-angrepet er talende. I diskusjoner om terroren har flere uttrykt at det er mindre alvorlig fordi «han har jo bare drept homofile», forteller Aden.

– De ser ikke på dem som vanlige mennesker – og dette er liberale, godt integrerte muslimer, forteller forfatteren.

Ingenting har skjedd

Det har ikke vært noen bevegelse i positiv retning i denne debatten de siste ti årene, mener Aden.

– Ingenting har skjedd. Jeg blir fortsatt møtt med avsky og hat. Homofile i muslimske miljøer lever fortsatt i selvforakt og dyp frykt for sine egne liv, sier forfatteren.

Aden har kontakt med mange homofile muslimer som skjuler sin legning, også flyktninger.

– Det er så mye grusomt som skjer. Flyktninger som har rømt, fra krig og vold, men også på grunn av sin legning. De har hørt at i Norge er det så liberalt, og så kommer de hit og finner at det er akkurat like strengt og intolerant som i hjemlandet, i de miljøene de tilhører, sier Aden.

Ikke ordentlige mennesker

Omar Akthar skrev i sitt leserinnlegg at lærerne på koranskolen i Oslo hadde fortalt at homofile skulle straffes av Gud.

«Mange lærere og imamer holder frem at ikke-muslimer, liberale og ikke minst skeive mennesker, ikke kan regnes som ordentlige mennesker,» skriver Akhtar.

– Mange av imamene sier at disse gruppene regnes som dyr, eller at de er mennesker som vil gå rett til helvete, sier Akhtar på telefon til Aftenposten.

– Min oppfatning er at det er et fåtall som er såpass ekstreme i sine holdninger, og så er det noen få som er veldig liberale, mens de fleste er moderate. De moderate aksepterer homofili, men de ser på deres legning og kjærlighet som synd, sier Akhtar.

Det var sitatet av Abraham Lincoln, «To sin by silence when they should protest, makes cowards of men» som inspirerte Akhtar til å skrive leserinnlegg i Aftenposten etter hendelsen i Orlando.

Omar Akthar skrev i Aftenposten denne uken.

Vil du lese mer? Her kan du lese innlegget til Omar Akhtar.

Aldri et tema

– Jeg har helt andre opplevelser, sier Basim Ghozlan. Han er tilknyttet Rabita-moskeen og er ansvarlig for Den Islamske Informasjonsforeningens nettsted islam.no.

– Jeg har vært i kontakt med flere moskeer og koranskoler, og slike temaer er aldri på dagsorden. I alle miljøer kan det oppstå frie diskusjoner. Ungdom i moskeene snakker med hverandre om holdninger, uten at det kommer fra ledelsen. Det er ikke en imam sin oppgave å spre fordommer eller hat. Men man kan uttrykke egen holdning, og det kan muligens misforstås som at man ser ned på andre med et annet verdisyn, sier Ghozlan.

Les også

Omar Akhtar gir håp til homofile muslimer | Kaltham Alexander Lie

Basim Ghozlan sier det er trist at homofile muslimer føler at de blir motarbeidet.

– Det er trist å høre at Akhtar og Aden opplever det slik, likevel må man ikke generalisere. Hvis jeg skal ta utgangspunkt i min personlige holdning, så har jeg ingen problem med å omgås homofile, ha dem som kolleger, samarbeide med dem om gode saker eller ha en av dem som sjef på jobben, sier han.

Misforstått solidaritet

Hvis ikke hendelsen i Orlando har med islam å gjøre, hva har det med å gjøre da? spør tidligere prosjektleder i Skeiv Verden, Magne Richardsen.

Gjennom en årrekke jobbet han med skeiv innvandrerungdom.

– Det var mange som var i dyp krise. De fryktet for livet sitt. En del måtte reddes av politi og krisesenter, og få bolig på hemmelig adresse, forteller Richardsen.

De aller fleste endte opp med å dra tilbake til familien og senere gifte seg med en av det motsatte kjønn, forteller han.

Richardsen mener det må være lov å be om at muslimer nå tar et oppgjør med holdningene.

– Unge homofile muslimer som søker råd på nettet, på såkalte fatwasider, blir møtt med informasjon om at homofile bør drepes, og diskusjoner om de bør henges eller kastes fra høye bygninger. I beste fall blir de fortalt at de bare kan fortsette å være muslim dersom de «velger vekk» å praktisere legningen sin, sier han.

– Homofili har blitt et symbol på en vestliggjøring de ønsker å holde seg unna – et identitetssymbol. Det er helt bevisst at det ikke har skjedd noen større bevegelser i holdningene.

Skeiv konflikt

Religionskritikk har lenge vært et kontroversielt tema for organisasjonen Skeiv Verden.

Tidligere leder Kaltham Alexander Lie trakk seg i 2008 fordi han mente organisasjonen var for forsiktig i sin kritikk av islam. Også den lesbiske aktivisten Sara Azmeh Rasmussen kom med sterk kritikk av organisasjonen.

Magne Richardsen mener det er «misforstått solidaritet» å si at terroren i Orlando «ikke har noe med religion å gjøre».

– Vi gjør ingen en tjeneste med å fornekte at det er et problem. Det er ikke usannsynlig at dette var en homofil muslim som har slitt med identiteten sin, sannsynligvis helt fra puberteten. Hvordan kan dette IKKE ha noe med religion å gjøre, spør Richardsen retorisk.

Vil ikke generalisere

– Å fremstille islam eller muslimer som fienden, er ikke noe som gagner skeive muslimer. Det blir for generaliserende, sier Nora Mehsen, som i dag er leder i Skeiv Verden.

Hun forteller at mange av deres medlemmer opplever å bli undertrykket, men at det også finnes mange skeive muslimer som aldri har opplevd hets.

Her kan du lese Mehsens leserinnlegg:

Les også

Ikke sett minoriteter opp mot hverandre | Nora Mehsen

Vil ikke velge

Mehsen er selv en skeiv muslim, og ønsker å nyansere debatten.

– Vi må snakke utfordringene i det muslimske miljøet og kunne jobbe både mot homofobi og transfobi og islamofobi og rasisme. Dette ser vi er spesielt viktig i kjølvannet av Orlando. Hvis vi ikke klarer å tenke på disse to kampene samtidig, ender vi opp med mer hat, ikke mindre. Det gjør det også vanskeligere for skeive muslimer å kunne være hele seg.

På spørsmålet om islam var en avgjørende faktor for terrorangrepet i Orlando, sier hun:

– Dette er et av problemene med debatten, at det er et ønske om å polarisere og gjøre alt til et «ja» eller et «nei», et «for» eller «imot». Må jeg selv gi et ja eller nei, så vil jeg svare nei. Jeg nekter å la fortolkninger som undertrykker mennesker definere islam. Det er ikke min islam. Det er ikke en unison opplevelse av det å være muslim eller skeiv. Jeg vil unngå generaliseringer og skape et rom hvor mangfoldet blant skeive muslimer blir løftet frem og ikke blir tvunget til å velge mellom sin religion eller sin skeivhet, sier Mehsen.

Utbredte holdninger

Dag Øistein Endsjø er professor i religionsvitenskap ved Universitet i Bergen og har fremholdt at islam «ikke er mot homofili» i denne kronikken.

– Koranen gir ikke et klart bilde på homofiliseksualitet. Likevel er slike holdninger som Akhtar opplever utbredt, spesielt i vestlige land, hvor selve den homofile identiteten gjerne blir fordømt, sier Endsjø.

Tradisjonelt er det samtidig stor aksept for likekjønnet sex i de fleste muslimske land, så lenge det skjer diskré, mener han.

– Bibelen er også uklar på homofili og kristne bruker den følgelig som de selv føler for. Kristendommen i dag fremmer alt fra likekjønnede ekteskap til dødsstraff for homofile. At flere muslimer eller kristne i alle fall i Europa måtte mene at homofili er galt, gir et viktig bilde av religionen. Men aldri det totale bildet, sier Ensjø, som sier at homofobi har vært mer utbredt blant kristne enn innen islam i flere afrikansk land.

Han mener både hendelsen i Orlando og det planlagte angrepet av en hvit kristen mann mot homoparaden i Los Angeles kan settes i sammenheng med det han sier er en utbredt aksept for undertrykkelse av LHBT-personer i USA.

– Republikanerne i USA har systematisk gått inn for at det skal være lov å diskriminere homofile og transpersoner, og at de ikke skal beskyttes av lover mot hatkriminialitet, sier han.

Les mer om

  1. Homofili