Norge

Ubaydullah Hussain viser til ytringsfriheten

Hvor sterke og ubehagelige ytringer må samfunnet tåle i ytringsfrihetens navn? Det er det viktigste spørsmålet retten skal ta stilling til i ankesaken mot Ubaydullah Hussain.

Her er Ubaydullah Hussain og hans forsvarer John Christian Elden avbildet under rettssaken i Oslo tingrett i januar i fjor.
  • Håkon Letvik
    Håkon Letvik

Ytringene til Hussain har skremt og provosert mange. Selv mener han at han bare har brukt ytringsfriheten. Lagmannsretten skal nå vurdere om hans mange krasse ytringer skal straffes eller ikke.

Hvem er Ubaydullah Hussain?

Hussain er en 29 år gammel norsk-pakistansk mann som siden årsskiftet 2011/2012 har markert seg som en ekstrem islamist. Han ble særlig kjent som talsmann for «Profetens Ummah» og for at han lovpriste Osama bin Laden utenfor USAs ambassade. Hussain har beskrevet seg selv som en praktiserende muslim som er tilhenger av en bokstavtro tolkning av Koranen. Han mener at homofile kan steines og at blasfemi bør straffes med døden.

Hva fikk politiet til å reagere?

Hussain hadde i lengre tid kommet med krasse og provoserende uttalelser, men det var en e-post til to journalister og offentlige ytringer om jøder i Norge som fikk Oslo-politiet til å reagere i oktober 2012. Ytringene fremkalte alvorlig frykt både hos journalistene og hos mange jøder.

Hva handler rettssaken om?

Det er statsadvokat Carl Fredrik Fari ved Det nasjonale statsadvokatembetet som har anket to dommer mot Ubaydullah Hussain.

I februar i fjor ble Hussain dømt til 120 dagers fengsel for trusler mot to journalister, en sakkyndig i rettsvesenet og hatefulle ytringer mot jøder i Norge. Aktors påstand var 10 måneders fengsel, hvorav tre måneder betinget.

I oktober i fjor ble Hussain frifunnet for oppfordring til drap og terror gjennom ytringer på Facebook. «Det er først og fremst de avskyvekkende utsagn som setter vår forståelse av prinsippet om ytringsfrihet på prøve», mente Oslo tingrett. Retten mente at Hussains ytringer gikk langt i å forherlige terrorhandlinger, men at de ikke kunne forstås som en oppfordring til terror.

Hvordan forsvarer Hussain seg?

Hussain og hans forsvarer John Christian Elden mener selv at det han har sagt ligger innenfor ytringsfriheten. Hussain mener han ikke har truet noen, men bare har beskrevet det som har skjedd eller kan komme til å skje. Han sier han ikke har oppfordret til terror, eller har ment å true noen.

Hva går ytringene ut på?

En journalist som hadde skrevet om radikale muslimer som drar til Syria for å kjempe mot Assads regime fikk en e-post om at han burde være bekymret for sin egen sikkerhet. Hussain skrev også at dette ikke var en trussel: «Men dersom noe skjer med deg, vil jeg smile hele veien til begravelse ...».

– Jeg ble veldig redd, forklarte Dagsavisens kriminalreporter Nina Johnsrud etter at hun fikk en truende e-post, der det sto at en artikkel hun hadde skrevet ikke ble godt mottatt og kunne få konsekvenser.

Les kommentaren:

Les også

«Arrestasjonen i London skapte trøbbel for Ubaydullah Hussain»

Hva slags oppfordringer til drap eller terror er det snakk om?

Påtalemyndigheten mener ytringer på Facebook indirekte er oppfordring til terror. Etter terrorangrepet i Algerie i januar 2013, som kostet 23 mennesker livet, skrev Hussain: «Måtte Allah belønne våre brødre med det største og beste Paradiset og drive fiender av Islam ut av vårt land og utslette dem.» Da den britiske soldaten Lee Rigby ble hugget til døde på gaten i London i mai 2013, skrev Hussain: «Gledelige nyheter fra England. Et terroristsvin fra det britiske militæret slaktet av våre modige brødre mens de ropte Allahu akbar.»

Les også

  1. Ubaydullah Hussain: Dødsstraff for Muhammed-karikaturer, ifølge sharia

  2. Aktor anker frifinnelsen av Ubaydullah Hussain

  3. Ubaydullah Hussain er frifunnet