Per Fugelli er død

Lege og professor Per Fugelli er død. Det opplyser hans familie. Han sovnet stille inn på hytta på Orre på Jæren, med sine nærmeste rundt seg.

Per Fugelli

– Han har hatt det fint, med hverdager som gikk opp i pluss, helt fram til for tre dager siden, da han brått ble verre. Den aller siste fasen varte ikke så lenge, og det var noe han håpet på, forteller sønnen Aksel Fugelli på Facebook.

«Ikke vær et ettall på jorda»

– Ikke vær et ettall på jorda. Bry deg om flokken din.
Denne setningen gjorde Per Fugelli kjent også blant de unge.

Sitatet var hans «siste ord» til det norske follk i TV-programmet Trygdekontoret, oktober for fem år siden.

Per Fugelli ble født 7. desember 1943 i Stavanger.

Han ble diagnosisert med kreft i 2009. For halvannet år siden ble det klart at han ville dø av sykdommen. Hele tiden var han åpen om diagnosen og utsiktene.

Han var lege og professor i sosialmedisin ved Universitetet i Oslo, men de siste årene har han først og fremst vært en fremtredende samfunnsdebattant.

Som debattant var han opptatt av hvordan makt og goder påvirker menneskenes helse, også når det gjelder trygghet og verdighet.

Da han selv ble kreftpasient, tok han erfaringene sine med ut i det offentlige rom.

I en kronikk i Aftenposten innførte han begrepet «engangslegen».

– Jeg møtte i løpet av min sykdom 37 leger, de fleste bare én, noen to, ytterst få tre ganger. Ingen konsultasjon varte i mer enn seks minutter. Ikke et ondt ord om en eneste av disse legene, men et ondt ord vil jeg si om en profesjonell kultur som setter tingliggjøring av pasienten i konsekvent system. Den personlige legen er død i norske sykehus.

Samfunnsmedisineren var kritisk til dem som ønsket å styre folks helse.

Denne kronikken førte til at helseminister Bent Høie innførte prinsippet om at alvorlig syke pasienter skal få én lege å forholde seg til, en kontaktlege.

Hans humoristiske side kom frem da han var en av norske mediekjendiser som 2012 deltok i Trygdekontorets serie Parasite Motel.

Så sent som i høst deltok Per Fugelli i en samtale med Finn Skårderud. Foran 500 tilhørere snakket de to lavmælt sammen om livet, døden og kjærligheten.

Mange ble overrasket da doktor Per Fugelli markerte seg som motstander av røykeloven. Han mente at anti-røyke-kampanjene forsurer røykernes hverdag. Han uttalte seg krast overfor dem som vil styre folks helse, og har sagt at «kristne moralister og ortodokse sosialister har til alle tider villet bestemme over folk.»

Fugelli var distriktslege i Værøy og Røst i tre år og i Porsanger i tre år etter utdannelsen. Denne tiden preget Fugelli alle år.

Fugelli var også med i styringsgruppen i Verdikommisjonen.

Han mottok mange priser, den siste var Menneskeverds Livsvernpris 2017. Den fikk han for sin åpenhet rundt døden og for sitt engasjement for utsatte og sårbare grupper i samfunnet.

Midt i egen sykdomsprosess valgte han å satse på livsglede og løftet frem verdien av de nære ting i livet.

Han har siden 1975 utgitt og vært medforfatter av nesten 50 bøker. Han er far til forfatteren Aksel Fugelli og har skrevet boken Fribrev (1992) sammen med ham.

Fugelli ble tildelt Karl Evangs pris i 2010, Siddisprisen i 2012, Fritt Ords Pris i 2013 og Vesleblakkenprisen i 2016.

Kilder: Aftenposten, Universitetet i Oslo, Wikipedia.