– Det er rart at sykefravær skal ha noe med kjønn å gjøre

En undersøkelse fra Nav viser at det fortsatt er stor forskjell i sykefravær mellom menn og kvinner. – Forskning tyder på at kvinner er mer sensitive for smerter, sier forskeren bak undersøkelsen.

– Det er rart at sykefravær skal ha noe med kjønn å gjøre, sier Julie Moseby.

Kvinner har 70 prosent høyere sykefravær enn menn, og forskjellen mellom kjønnene har økt de siste årene, viser en ny undersøkelse fra Nav. De store forskjellene har vært der i årevis, og spørsmålet er hva som er årsaken. Dette har Nav nå undersøkt, men store deler av forskjellene klarer de ikke forklare.

Ved bruk av registerdata er det tatt hensyn til graviditet, familie- og arbeidsforhold og undersøkt hvilke årsaker som bidrar til kjønnsforskjellen. Men selv etter å ha justert for dette er 60 prosent av forskjellen fortsatt en gåte.

Ulike forklaringer

– Det er lansert flere forklaringer på hva som bidrar til ulikheten, sier Jon Petter Nossen, forsker i Nav.

– Blant annet at den kan skyldes kjønnsforskjeller i holdninger og normer, men disse forklaringene har lite støtte i forskningen. Derimot kan forskjeller i sykdomsadferd ha betydning, men det er vanskelig å skille dette fra forskjeller i helse, sier han.

Ifølge Nossen har det også vært hevdet at forskjellen kan henge sammen med ettervirkninger eller senskader etter graviditet og fødsler, og at kvinner oftere enn menn er ofre for vold i parforhold.

– Andre peker på biologiske årsaker eller at kjønnsforskjeller i helse kan henge sammen med kjønnsforskjeller i personlighet, sier Nossen.

– Forskning tyder også på at det er kjønnsforskjeller i opplevelsen av smerte: Kvinner er mer sensitive for smerte og har høyere risiko både for å oppleve smerter generelt og særlig kroniske smerter, sier Nossen.

Les også

OECD advarer Norge mot å bli selvtilfreds

– Rart at det skal ha med kjønn å gjøre

Julie Mosebø er hjemme i mammapermisjon. Hun synes det er rart at forskjellene i sykefravær skal ha noe med kjønn å gjøre.

Når ekspertene ikke klarer å finne svaret, hva mener så folk? Aftenposten møter Julie Moseby (33) i en julepyntet oslogate. Hun er selv hjemme i foreldrepermisjon og tror det er mest vanlig for kvinner å være lengst hjemme med barna.

– Men dersom man tar høyde for graviditet og familie- og arbeidsforhold, har kvinner fortsatt høyere sykefravær. Hva tror du kan være årsaken til det?

– Jeg vet ikke. Det er rart at det skal ha noe med kjønn å gjøre, sier Moseby.

Men på spørsmål om hvilken sykdom menn har større sykefravær enn kvinner på, kommer svaret kontant:

– Influensa – «manflu». Den er det vel bare menn som kan få?

– Vi er menn er jo ikke syke, vet du, vi er jo ufeilbarlige, sier Geir Vindedal med tydelig ironisk brodd.

Høyere sykefravær blant kvinner i nesten alle diagnosegrupper

Undersøkelsen viser at menn bare har høyere sykefravær i diagnosegruppen hjerte- og karlidelser.

Geir Vindedal (60) tror at årsaken til forskjell i sykefravær kan skyldes at kvinner i større grad tør å si ifra.

Vi menn er nok litt mer macho og skal presse oss gjennom, samme hva. Vi er jo ikke syke, vet du, vi er jo ufeilbarlige, sier han og ler.

– Kjenner du på det selv?

– Jeg kan ikke si det. Jeg er nok av typen som tar en ekstra tur til legen. Men jeg har kamerater som sier: «Lege, hva er det?» sier Vindedal.

Norge blant landene med størst forskjell

Norge er et av landene der kjønnsforskjellene i sykefravær er høyest.

– Det ser ut til at kjønnsforskjellen er størst i de antatt mest likestilte landene hvor kvinner har høy yrkesdeltagelse, sier Nossen.

Han sier det er mulig graviditet spiller inn, siden kvinner i de mest likestilte landene oftere fortsetter i arbeidsforholdet mens de er gravide, sier forskeren.

– Men det ser også ut til at de mest likestilte landene har et mer kjønnsdelt arbeidsmarked, så det finnes neppe en enkelt forklaring.

Ekteparet Trond Johannessen og Anne-Marie Stenshagen tror mye stress og mer arbeid i hjemmet blant grunnene til at kvinner har høyere sykefravær enn menn.

– Stress og mas

Trond Johannessen (63) er i Oslo med kona Anne-Marie Stenshagen (59) denne førjulsformiddagen.

– Stress og mas, svarer han på spørsmål om hva han tror er årsaken til at kvinner har høyere sykefravær enn menn.

– Kvinner har jo fortsatt to jobber. Det er automatisk damene som er hjemme med barna, sier Stenshagen.

– Har du opplevd det selv?

– Nei, vi giftet oss i voksen alder og hadde besteforeldre som bodde i samme hus, så vi har vært heldige. Og så vasker han vinduer og støvsuger, sier Stenshagen og peker på Johannessen.