Full sal når Stortinget avgjør abort og pelsdyr

Sp og Ap stiller med alle sine representanter når to av vårens mest omstridte saker skal opp i Stortinget torsdag. Dermed må de andre partiene gjøre det samme.

Fullsatt sal: Partiene stiller med alle sine stortingsrepresentanter torsdag. Her fra behandlingen av kommune- og regionreformen i 2017. Den gang var også salen fullsatt. Foto: Heiko Junge / NTB scanpix

For Arbeiderpartiet er det regjeringens forslag om å stramme inn abortloven som fører til at de kaller alle menn og kvinner på dekk.

Vanligvis har partiene en avtale seg imellom som gjør at ikke alle 169 representantene er til stede og stemmer over alle saker. Gjennom såkalt «utbytting» sørges det likevel for at styrkeforholdet mellom dem opprettholdes.

Men i behandlingen av abortloven vil alle Arbeiderpartiets representanter møte opp for å stemme, og dersom regjeringspartiene vil ha flertall, må de også stille med fullt mannskap.

– Dette er en så alvorlig sak for kvinners rettigheter og likestillingen i Norge at vi mener alle stortingsrepresentantene må være med på å ta denne avgjørelsen, sier innpisker for Arbeiderpartiet Kari Henriksen.

Dermed blir salen etter alt å dømme fullsatt, noe som også betyr at man får greie på hva hver enkelt stortingsrepresentant stemmer i saken.

Pels-slag

Det er imidlertid ikke bare abortsaken som bidrar til fylle opp alle setene i landets lovgivende forsamling torsdag.

Senterpartiet har varslet samme prosedyre og stiller med alle sine 19 representanter når Stortinget skal stemme over å legge ned pelsdyrnæringen.

– Det skal ikke være mulig å lure seg unna når det vedtas næringsforbud. Derfor må alle møte opp og stemme, de kan ikke holde seg unna fordi det er bekvemmelig eller av hensyn til egen valgkrets, har Geir Pollestad (Sp), som er leder av næringskomiteen på Stortinget, sagt.

Partiet vil samtidig fremme forslag om «full erstatning» for bønder som nå tvinges til å avvikle pelsdyrfarmene sine.

– Erstatningen som nå ligger på bordet, er ikke fullgod. Avviklingen vil få store økonomiske konsekvenser for dem som rammes, sier Pollestad til NTB.

Varsler opprør

Det var Venstre som kjempet gjennom nedleggelsen i av pelsdyrnæringen i regjeringsforhandlingene, stikk i strid med den vedtatte politikken til KrF, Høyre og Frp.

I et intervju med Stavanger Aftenblad har flere av Høyres og Frps stortingsrepresentanter varslet at de vil stemme mot sitt eget parti i saken og heller støtte forslaget om full erstatning.

Dersom fire eller flere representanter fra regjeringspartiene bytter side – og hele opposisjonen stemmer samlet – vil i så fall flertallet ryke.

Partipisk

Vanligvis brukes partipisken til å tvinge representantene til å stemme i tråd med partiets politikk, men det hender de blir fristilt når verdispørsmål skal behandles.

Aps nestleder Hadia Tajik mener at abortspørsmålet er nettopp en slik sak.

– Flere stortingsrepresentanter har allerede markert sin motstand mot innskrenkningen i abortloven som høyreregjeringen foreslår, og det er viktig at disse stemmene kommer fram. Jeg håper disse stortingsrepresentantene ikke vil ofre kvinners rettigheter for å sitte i regjering, sier Tajik.

Fristilt er ikke stortingsrepresentantene for Høyre, Fremskrittspartiet og Venstre. Beskjeden fra partienes parlamentariske ledere er at det forventes at politikerne stemmer i tråd med regjeringsplattformen.

– Vi har vedtatt Granavolden-plattformen enstemmig, sier Høyres parlamentariske leder Trond Helleland til Dagbladet.

Det var KrF som kjempet inn abortendringene under regjeringsforhandlingene.

Opprinnelig var det snakk om å endre på den mye omtalte paragraf 2c, som åpner for senabort ved alvorlig sykdom hos fosteret. Istedet endte man med et forslag om at fosterreduksjon ved flerlinger må behandles i abortnemnd.