Tollere åpnet koffertene til to svensker: Fant 184 000 piller.

Tirsdag gjorde tollere på Oslo lufthavn det største beslaget av tramadol noensinne.

I fire kofferter hadde de to svenskene fått plass til 184 000 piller med reseptbelagte, smertestillende medisiner.

Da tollerne åpnet de fire koffertene til to svenske passasjerer tirsdag, fant de 184 000 piller med tramadol. Legemiddelet er et smertestillende opioid som ligner på morfin.

– Tollbeslaget tyder på at det er et omfattende misbruk av denne typen reseptbelagt legemiddel i Norge og er en bekymringsfull beslagsrekord og samtidig et fremvoksende samfunnsproblem, sier tolldirektør Øystein Børmer i en pressemelding.

Børmer advarer mot bruken av legemiddelet, som Tolletaten ser en betydelig økning i antallet beslag av. I 2017 ble det beslaglagt nær 300 000 slike piller. Hittil i år teller imidlertid tollerne 560 000 beslaglagte piller.

Slik lå mange av pillene pakket i koffertene til de svenske passasjerene.

– Vi vet at det dør flere av sterke smertestillende medikamenter i Norge enn av heroin i Norge ifølge tall fra Folkehelseinstituttet i 2016.

De to passasjerene hadde startet reisen i Kenya og er overlatt til politiet.

Opplever smugling av tramadol fra Kenya

De to passasjerene hadde startet reisen i Kenya og er overlatt til politiet.

– Vi har også tidligere opplevd at de store beslagene av tramadol skjer på reisende med fly fra land i Afrika.

Det sier opplyser seksjonssjef Tor Fredriksen i tollkontrollen på Oslo lufthavn i pressemeldingen. Tollerne har også beslaglagt store antall tramadol ved grenseovergangen på Svinesund. De gjør også mange beslag på de reseptbelagte pillene i postforsendelser.