Slik har du ikke sett Reichkommisar Terboven før

1000 krigsbilder fra en av Reichskommissar Josef Terbovens reiser i Norge og av norske flyktninger i Sverige utgjør årets «vårslipp» fra Riksarkivet.

Josef Terboven lekeslåss med general Eduard Dietl (t.v.) under en sammenkomst i Rovaniemi i juli 1942. Hammeren skal Dietl ha fått i gave da han ankom stedet.
Josef Terboven bak kikkerten på et marineskip under en overfart på sin reise i Nord-Norge i juli 1942.
Josef Terboven (med solbriller) sammen med tyske offiserer på et kommandofartøy i Nord-Norge i juli 1942. T.v. Admiral Hubert Schmundt, tysk marinesjef i Nord-Norge 1941-1942. 9. april 1940 var Schmundt sjef for den tyske marinestyrken som angrep Bergen.
Reichskommissar Josef Terboven ser ut over norsk natur under en ferge- overfart i Vesterålen i juli 1942.
Ansiktene til unge som gamle bærer preg av stundens alvor etter flukt fra Norge til Sverige under krigen.
Norske flyktninger i Sverige under krigen ble blant annet satt inn i nyttig arbeid på den svenske landsbygda.
afp000342394.jpg

Terbovens fotoalbum inneholder i alt 375 bilder fra en norgesreise han gjennomførte fra 10. til 27. juli 1942. I tillegg kommer 600 bilder fra norske flyktningers tilværelse i Sverige under krigen.

Riksarkivet og Falstadsenteret sikret seg Terboven-albumet etter at dette i desember i fjor ble auksjonert i Storbritannia og solgt til et engelsk antikvariat.

- Falstadsenteret som tok initiativ til å kjøpe albumet, sendte over tre personer for å eksaminere det i London før kjøpet ble godkjent. Vi ble så enig om å spleise på prisen på 6000 pund, sier avdelingsdirektør Øyvind Ødegaard i Riksarkivet. Han tilføyer at man også har søkt Norsk Kulturråd om å støtte kjøpet.

Les også

<span style="font-size:90%">Tungtvannsaksjonen <br/> blir TV-drama på NRK </span>

- Som billedsamling i et intakt og originalt album stilet til Terboven personlig er samlingen unik. Vi tror albumet ble brakt av en britisk offiser fra Norge til Storbritannia i 1945, og at det senere havnet hos en østerriksk samler. Fra samleren eller dennes dødsbo fant albumet så veien til auksjonshuset i London. Flere bilder viser Terboven i mer privat sammenheng, der han prøver å få tak i noen geiter, der han ser på norsk natur i Vesterålen, og lekeslåss med general Eduard Dietl under en sammenkomst i Rovaniemi. Dette er sjeldne bilder som viser en mer privat side av Reichskommissarens virksomhet i Norge.

En reise gjennom Nord-Norge

Albumet viser Terbovens reise med bil fra Trondheim opp gjennom Nordland, Troms og Finnmark til Finland. Bildene, som tydelig er tatt av en fotograf i Terbovens følge, viser bl.a. besøk ved polarsirkelen, i utbombede Bodø, en ubåtbase i en fjordarm der ankomne ubåter legger til ved et kommandoskip, landskapsbilder, selskap og drikkelag, møter med lokalbefolkningen inkludert samer og lokalt befal. Videre får man glimt av bl.a. Hammerfest, Honningsvåg og Karasjok, og utsyn fra de nærmeste tyske skyttergravene til de russiske stillingene på nordfronten.

Blant noen av personene Terboven møter ser man general Eduard Dietl og admiral Hubert Schmundt, sjef for den tyskle marinen i Nord-Norge 1941-1942. Schmundt er forøvrig kjent for å ha ledet den tyske marinestyrken under angrepet mot Bergen 9. april 1940.

Hele albumet, som trolig nokså snart etter reisens avslutning ble gitt som gave til Terboven, ble tidligere denne måneden lagt ut på arkivverkets nettsider, hvor enkeltbilder også er tilgjengelig via Flickr.

Flyktningesamling

Den andre store fotosamlingen som stammer fra NTBs krigsarkiv, i alt rundt 600 bilder, viser ulike sider av tilværelsen til de rundt 60 000 nordmenn som under krigen befant seg kortere eller lengre tid i Sverige. Samlingen omfatter bilder fra flyktningmottak og forlegninger, militærtjeneste og idrettsstevner, 17. mai-feiring, flyktninger fra Nord-Norge, utenriksminister Trygve Lie på besøk i Sverige, arbeidslag, administrativt personale, kulturaktiviteter, informasjonsarbeid osv.

I tillegg til fotosamlingen fra Sverige offentliggjør Riksarkivet også navneregister over alle nordmenn som flyktet til Sverige under krigen, i alt rundt 45 000 navn med flyktningenummer, fødsels— og ankomstdato.

En annen dokumentasjonskilde omfatter rapporter fra informanter i Norge om forholdene der til eksilnordmenn i Sverige. Som et eksempel på disse etterretningsrapportene har Riksarkivet offentliggjort 115 sider fra 1942.

Endelig inngår også svenske kirkebøker i Riksarkivets frislipp, det vil si de innførsler som gir en samlet oversikt over alle nordmenn som giftet seg eller døde i Sverige i perioden 1941-1945.