Slik bruker Arne Viste mediene helt bevisst

Demonstrasjoner, Ole Paus og et team fra Washington Post var blant ingrediensene da Arne Viste fikk forklare seg foran en domstol – og journalister fra inn- og utland.

Arne Viste fikk massiv støtte både utenfor og inne i Oslo tinghus mandag.

(Stavanger Aftenblad) – Sorry, jeg kan ikke kommentere.

Journalisten fra Washington Post i USA kan ikke kommentere hvorfor han har tatt turen til sal 828 i Oslo tinghus for å dekke rettssaken mot Arne Viste (se fakta).

Les også

«Jeg har ingenting – nothing! – å leve av»

Sola-mannen er tiltalt for brudd på utlendingsloven etter å ha gitt arbeid til utlendinger uten arbeidstillatelse, skriver Aftenbladet.

Les også

Tidligere Oslo-biskop hadde ulovlig asylsøker ansatt i 14 år

Flere TV-kanaler, aviser og mediebyråer dekker saken som har fått betydelig oppmerksomhet.

Ole Paus på plass

En plass er avholdt Ole Paus. Artisten ankommer fire timer etter at retten er satt.

Ole Paus, bildet, var på plass mandag for å følge rettssaken mot Arne Viste.

– Dette er en utrolig viktig sak, og det angår oss alle sammen, sier Paus til Aftenbladet.

– Hvorfor er det viktig?

– For det handler om hele vårt forhold til medmenneskelig-begrepet. Det viktigste man kan gjøre for et menneske, er å gi et menneske arbeid og adresse. Har man det, er du kommet langt på veien til et verdig liv, sier Paus.

Han viser til politikeres floskler at folk har krav på å bli sett.

– Han tar ansvaret for det han ser og forsøker å legge til rette for et liv. Og det er det beste i den norske væremåten, at vi er ansvarlig for hverandre.

– Ser du noen uheldige konsekvenser av at Arne Viste skulle vinne fram? Man snakker om en pull-effekt (at det kan friste flere utlendinger til å søke seg til Norge)?

– En liten nedtur for Utlendingsnemnda (UNE)? Jeg kan ikke se en eneste negativ effekt av det, bortsett fra en tung tid for nett-trollene, men det får vi nesten leve med. Det står ikke om liv for dem, sier Paus.

Mediestrategi?

I retten fortalte Viste at hver gang han «brukte» medier, fikk han flere kunder og ansatte.

– Det var en måte å bokse på for å framtvinge det jeg mener er en grunnlovsrettighet – og å få saken fram for domstolen, sa Viste.

Opprinnelig var han «livredd» mediene. Planen var å kjøre et juridisk løp: Ansette én, ta en bot og få en rettslig behandling. Da politiet henla saken, ble mediene løsningen.

– Da fikk jeg etter hvert litt medietrening og følte at jeg fikk det til. Nå er jeg ikke redd for mediene lenger, og jeg ser at det tjener saken at vi her benytter mediene, sier Viste til Aftenbladet.

Arne Viste utenfor Oslo tinghus.

– Stort krim-potensial

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal innledet dag én av fire med at påtalemyndigheten, det offentlige Norge og juridisk litteratur er helt klar på at Grunnloven ikke gir enkeltmennesker en rett til å arbeide.

Skurdal viser til tverrpolitisk enighet om at utlendinger som har fått avslag på sin søknad om opphold, ikke skal få oppholde seg i Norge.

– Den brede politiske enigheten skyldes at ulovlig innvandring og bruk av ulovlig arbeidskraft har stort potensial for annen kriminalitet, herunder økonomisk kriminalitet. Det er et samfunnsproblem, sa Skurdal.

Aktor Hans Petter Pedersen Skurdal.

– Man har ikke lov til å bruke en arbeidstaker som ikke har arbeidstillatelse, og påtalemyndigheten er ikke enig i at Grunnloven skal gi alle mennesker en rettighet til å jobbe, sier Skurdal til Aftenbladet.

Aktor presset Viste på hvorvidt han hindrer Norges returarbeid av irregulære migranter.

Viste mener at han tvert om utstyrer utlendinger med kompetanse og tankekraft som øker sjansen for at utlendingen vil dra fra Norge.

I tillegg viser Viste til at han er åpen på informasjon om sine arbeidstakere, eksempelvis overfor politiet som vil gjennomføre tvangsreturer.

– Ikke forenlig med å gjemme seg for politiet

– Å jobbe for meg er ikke forenlig med å gjemme seg for politiet. Jeg har flere som har jobbet for meg, som har blitt så redde for den åpenheten jeg har vist, at de har sluttet, sa Viste.

– Det krever mye mot å dra til Eritrea, et ekstremt mot, sier Viste til Aftenbladet.

– Du pleier normalt å bli beskyldt for å hindre returarbeidet?

– Ja, jeg gjør det, men forskningen og Sintef påpeker at det å bygge seg opp som menneske, er ofte en forutsetning for retur, i hvert fall frivillig retur, sier han.

I retten kom det fram at Viste har tapt millionbeløp på saken personlig.

– Det var nesten umulig å få jobb på grunn av svertingen i mediene, så jeg har egentlig gått mye arbeidsledig, sa Viste, som det siste året har hatt en 50-prosentstilling hos et oljeselskap på Forus.

– Denne problemstillingen skyldes stort sett manglende kompetanse i det norske folk. Det skyldes ikke at det norske folk er hardhjertet og kalde, men vi vet ikke hva som skjer. Mediene er en viktig kanal for å kaste lys over saken og situasjonen, sier han.