Norske helsemyndigheter forbereder seg på mulig smitteutbrudd

Folkehelseinstituttet forbereder seg på at coronaviruset kan spre seg til Norge i løpet av de nærmeste dagene.

Forskere jobber intenst for å undersøke det nyoppdagede viruset. Dr. Christian Drosten ved universitetssykehuset Charit i Berlin har jobbet med å utvikle en test for å diagnostisere smittede med sykdommen.

– Det vil ikke være uventet, det er en situasjon vi forbereder oss på, sier lege ved Folkehelseinstituttet, Trine Hessevik Paulsen.

Så langt er 56 personer bekreftet døde og rundt 1975 er bekreftet smittet av coronaviruset, som har fått navnet 2019-nCoV. Det er også oppdaget et 20-tall smittetilfeller i elleve andre land, de aller fleste i Asia. Ett av dem er imidlertid Frankrike, der de to første tilfellene av coronasmitte ble bekreftet fredag.

Hver person som er smittet av coronaviruset, kan igjen smitte to til tre andre, ifølge nyhetsbyrået Reuters. Ifølge en analyse gjort av britiske Lancaster University, kan i underkant av 200 000 mennesker være smittet innen ti dager - bare i Wuhan alene. Det skriver Dagbladet, som først omtalte analysen.

Fra laboratoriet i Berlin som undersøker coronaviruset.

Ved smitte må mange få beskjed

Folkehelseinstituttet holder seg kontinuerlig oppdatert på spredningen av viruset og jobber sammen med Helsedirektoratet med å få ut nødvendig informasjon til dem som trenger det: primærhelsetjenesten og spesialisthelsetjenesten, men også aktører innenfor havner, flyplasser og andre som kan komme i befatning med smittede.

– Det er viktig at alle vet hva de skal gjøre om man har mistanke om at noen er smittet, sier lege ved Folkehelseinstituttet, Trine Hessevik Paulsen.

– Det handler om raskt å identifisere smittede, isolere vedkommende for å bryte smittekjeden og deretter spore opp nærkontakter.

Allerede ligger det mye informasjon på Folkehelseinstituttets nettside om hvordan helsepersonell og andre skal forholde seg. Norske helseinstitusjoner har god kapasitet for å isolere pasienter. Skulle utbruddet bli omfattende, kan situasjonen bli en annen.

– Hva vil du si til folk som er engstelige for en epidemi?

– Vårt inntrykk er at befolkningen ikke engster seg så mye for dette, og det tenker jeg er en helt riktig reaksjon, sier Hessevik Paulsen.

Samtidig ber de helsepersonell om å være årvåkne og vaktsomme.

– De må være flinke til å spørre pasienter som oppsøker dem med symptomer på luftveisinfeksjon, som for eksempel feber, hoste eller pustevanskeligheter, om de har vært på reise den siste tiden.

Personell ved sykehuset i Wuhan behandler biologisk materiale fra smittede personer innlagt på sykehuset.

– Mye vi ikke vet om viruset

Foreløpig er det for tidlig å si noe sikkert om hvor dødelig coronaviruset er, opplyser Hessevik Paulsen. I tillegg til de 56 døde og 1975 bekreftet smittede, er det trolig mange smittede som ikke er alvorlig syke, og mange smittede som ikke testes.

– Dermed blir det vanskelig å beregne hvor dødelig viruset er for den enkelte, det kan fort bli feil estimat, sier hun. 

– Hva vil dere gjøre for å følge opp situasjonen over helgen?

– Vi vet at det skal være møte i EU-kommisjonen mandag og avventer mer informasjon om utbruddet og viruset. Det er mye vi ikke vet, for eksempel hvordan viruset smitter og hvor smittsomt det er.

– Hvordan synes du Kina har taklet smittesituasjonen?

– De har satt i verk veldig kraftige tiltak for å begrense smitte, det skal bli interessant å se hvilken effekt de vil få. De stopper blant annet de mange reisene som folk har planlagt i forbindelse med feiringen av kinesisk nyttår. Det er tydelig at Kina virkelig prøver å unngå at dette utvikler seg til en internasjonal krise, sier Hessevik Paulsen.

President Xi Jinping advarte lørdag om at virusets spredning akselererer og at landet står overfor en alvorlig situasjon. Men han mener landet kan beseire viruset.

Det er innført forbud mot gruppereiser både innad i Kina og fra Kina til utlandet, og myndighetene hastebygger nå et nytt sykehus i Wuhan, der viruset startet.

Fraråder ikke reiser til Kina

Medisinsk personel frakter en pasient med mulig coronasmitte på Queen Elizabeth Hospital i Hong Kong, Kina, 22. januar.

Verdens helseorganisasjon vil foreløpig ikke erklære noen globak helsekrise, men de har sendt direktiver til helsemyndigheter over hele verden med beskyttelsestiltak, melder NTB.

Hverken EU eller Verdens helseorganisasjon fraråder reiser til Wuhan eller Kina. Norske UD fraråder ingen å reise, men skriver i sine offisielle reiseråd at «norske borgere på reise i Kina, herunder Hongkong, bør følge godt med på nyheter og være forberedt på forsinkelser eller behov for å endre reiserute som følge av spredningsreduserende tiltak».

Reiser til Wuhan begrenser seg selv, ettersom kinesiske myndigheter har stoppet all transport til og fra millionbyen. Flere byer i nærheten har også reiserestriksjoner.