Norge

- Gråtingen er et veldig sterkt uttrykk for en utrolig selvopptatthet

Breivik begynte å gråte da propagandafilmen hans ble vist. - Han har en stor, øm og varm kjærlighet for seg selv, sier rettpsykiater Svenn Torgersen.

  • Jostein Ihlebæk
  • Randi J. Buckley

Anders Behring Breivik forholdt seg rolig under første del av rettsaken. Han røpet ingen følelser da aktor leste opp navnene på de drepte og beskrev hvordan de ble drept.

Men da propagandafilmen hans, som han la ut på nettet 22. juli, ble vist, begynte han å gråte. Den erfarne rettspsykiateren Svenn Torgersen mener dette er et uttrykk for en ekstrem selvopptatthet.

— Utrolig selvopptatthet

— Det er selvfølgelig veldig farlig å kommentere sånt, men jeg synes det er et veldig sterkt uttrykk for en utrolig selvopptatthet. Når han hører navnene på det drepte er han helt rolig, men når hans egen produksjon vises, da er han myk og varm. Det er ganske sterkt, sier Torgersen.

— Så du mener han gråt fordi han ble rørt av sin egen film?

— Ja, jeg vil se det slik. Han har en veldig stor, øm og varm kjærlighet for seg selv. Når han ser sitt eget produkt blir han veldig rørt. Det er sånn jeg ser det.

Overraskende

Rettspsykolog Pål Grøndahl sier han ble overrasket over at Behring Breivik tok til tårene.

— Siden han ikke har vist følelser over det siste halve året, synes jeg det er overraskende at han gjør det nå. Det er en dynamikk i saken som jeg ikke hadde forventet ut fra det jeg tidligere har hørt om han, sier Grøndahl.

— Det er mulig at han ikke var helt forberedt på at aktor skulle vise denne filmen. Han kan ha blitt overmannet av egne følelser. Så er det mulig at han synes filmen er flott, sier Grøndahl.

Under den største delen av aktors innledningsforedrag viste Behring Breivik lite følelser.

— Han startet med å vise veldig lite av seg selv. Han viser lite mimikk, lite følelser. Så har vi sett under aktors innledning at han smiler litt. Han smiler ikke på en bisarr måte, men han smiler der han synes det er et poeng og muligens er uenig i aktors fremstilling. Men under filmen, får vi for første gang i denne saken oppleve at han plutselig viser triste følelser over noe han selv har laget.

— Ikke avgjørende

Psykiater Pål Hartvig sier til Aftenposten.no at det er vanskelig å tolke en slik reaksjon, til tross for de store kontrastene i tiltaltes oppførsel.

— Her kan enhver tenkende legperson gjøre seg samme tanker som meg – det kan være at tiltalte viser en så sterk reaksjon fordi han er stolt og rørt av produktet sitt, sier Hartvig, som er seniorforsker ved Kompetansesenterfor sikkerhets-, fengsels- og rettspsykiatri for Helseregion Sør-Øst.

Han mener imidlertid følelsesutbruddet ikke kan si noe omtilregnelighetsspørsmålet.

— Det som blir avgjørende, er om han i løpet av rettssaken går ut i en mulig, overbevisende psykotisk fase eller om det kommer andre reaksjoner som trekker i den ene eller andre retning, sier han.

- En kjedelig presentasjon

AUF-er Tore Sinding Bekkedal, som følger saken, mener Breiviks reaksjon viser hvor opptatt han er av sitt verdenssyn:

— For mitt anliggende var dette verdens kjedeligste PowerPoint-presentasjon. Poenget at den beskriver en verdensoppfatning han tar på største alvor, og at det finnes folk i verden som tar det på alvor. Det er noe vi må ta på alvor, sier han.

FS00023851.jpg

Les mer om

  1. 22. juli