Drapssiktet i Sarpsborg tidligere innlagt flere ganger på psykiatrisk avdeling

Politiet gjennomførte onsdag ettermiddag et avhør av mannen som er siktet for drap på en kvinne i 50-årene og drapsforsøk på to andre kvinner.

Kvinnen som ble drept, ventet på en slektning på denne parkeringsplassen ved bussterminalen og storsenteret i Sarpsborg sentrum.

Ved 14.15-tiden gikk 31-åringens forsvarer, advokatfullmektig Marius Otterstad, inn på psykiatrisk klinikk på Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg.

Fem timer senere kom han ut og fortalte om en meget spesiell avhørssituasjon.

– Dette er dyp psykiatri. Da vi kom inn i rommet, lå han i dyp søvn og våknet ikke av at vi kom inn. Under avhøret var han inn og ut av søvn, sier Otterstad.

– Har han tatt stilling til siktelsen?

– Han er samarbeidsvillig og svarer på alt han blir spurt om, også om siktelsen, men det er et spørsmål om man kan legge vekt på svarene. Både jeg og påtaleansvarlig i politiet har valgt å se bort ifra det han svarte. Han er ikke i en tilstand som gjør det mulig å ta stilling til spørsmålet om straffskyld, sier Otterstad.

Advokatfullmektig Marius Otterstad utenfor psykiatrisk avdeling ved Sykehuset Østfold Kalnes utenfor Sarpsborg.

Rettspsykiatrisk sakkyndige oppnevnt

– Han er veldig trett og preget av situasjonen, sier forsvarsadvokaten.

To rettspsykiatriske sakkyndige er oppnevnt og skal gjennomføre en prejudisiell observasjon. Dette gjøres for å vurdere om drapssiktede er tilregnelig og kan stilles til ansvar i en vanlig straffesak.

– Den ene av de sakkyndige var til stede under avhøret. Den prejudisielle observasjonen skal konstatere om min klient i det hele tatt kan svare på spørsmål, forteller Otterstad.

Tre åsteder

Det var natt til onsdag at tre kvinner ble knivstukket på tre forskjellige steder i Sarpsborg. Én av kvinnene døde. Den ene av de to andre ble alvorlig skadet, og den tredje ble stukket i en arm.

Hendelsen ble håndtert av nødetatene som «pågående livstruende vold» (PLIVO), og politiet oppfordret folk til å holde seg innendørs.

Den drepte kvinnen var i 50-årene. Hun ble funnet på en parkeringsplass like ved bussterminalen i Sarpsborg, der hun ventet på en slektning som skulle komme med bussen.

En time etter at politiet klokken 23.30 fikk melding om den første knivstikkingen, ble en 31 år gammel mann pågrepet og siktet i saken i nærheten av et av åstedene.

Alle tilgjengelige politipatruljer ble sendt til Sarpsborg etter knivstikkingene.

Familiemedlem slo alarm

– Drapet skjedde ved bussterminalen i Sarpsborg sentrum, og vi antar at dette var det første åstedet, sier politiinspektør Agnes Beate Hemiø til Aftenposten.

– Var det noe kjennskap eller forbindelse mellom de to?

– Så langt vi vet nå, var det ikke det.

– Hvem var melder på det første forholdet?

– Det var en i familien.

– Den som hun satt og ventet på?

– Ja.

Politiinspektør Agnes Beate Hemiø.

Ifølge politiet var det en relasjon mellom siktede og de to andre ofrene.

– Hva kan du si om de relasjonene? Var de familiemedlemmer?

– Ut fra de opplysningene vi har nå, ser det ikke ut til å være det.

Politiet opplyser at den drapssiktede er norsk statsborger av utenlandsk opprinnelse.

Tidligere tiltalt for vold

Den nå 31 år gamle mannen var i 2019 tiltalt for vold etter en hendelse i september 2016, men han ble frikjent av Sarpsborg tingrett.

I forbindelse med den saken skal 31-åringen en stund ha vært tvangsinnlagt på psykiatrisk avdeling.

Også i 2014 og 2015 var han innlagt på psykiatrisk sykehusavdeling, ifølge dommen fra januar 2019.

Ifølge dommen hadde han da symptomer på paranoide vrangforestillinger, med tanker om å bli overvåket via kameraer som en sentral del av hans forestillingsverden.

Innrømmet vold

Siktede innrømmet i rettssaken i 2019 at han hadde slått en annen mann med en planke, da de kom i klammeri utenfor moskeen der de begge hadde vært.

Han forklarte i retten at årsaken til voldsbruken var at han ble sint under krangelen, der de to ropte ukvemsord til hverandre.

Ifølge dommen fra tingretten kan ordene ha falt omtrent slik:

Da de to var kommet ut på gaten utenfor moskeen, ropte fornærmede til tiltalte «Hei, din homo!» Tiltalte ble sint og ropte tilbake «Jeg ligger med mora di!»

Det verbale sammenstøtet endte fysisk, da fornærmede slo med knyttet hånd mot ansiktet og traff ham på haken, slik at han fikk et sår.

Siktede svarte med å ta opp en plankebit han fant i gaten og slo tre ganger mot fornærmede. Han traff én gang i hodet, én gang i hånden og én gang i magen.

– Var like gode

Tingretten frifant den nå 31 år gamle mannen fordi de to var «like gode».

Dommerne mente at det tiltalte gjorde, rammes av straffelovens § 271 om kroppskrenkelse. I denne bestemmelsen fremgår det at en kroppskrenkelse kan gjøres straffri «dersom den gjengjelder en forutgående kroppskrenkelse, kroppsskade eller særlig provoserende ytring».

«På bakgrunn av det faktum som er gjengitt ovenfor, mener retten at det er grunn til å anvende denne bestemmelsen, og avsi frifinnelsesdom. Retten legger i denne vurderingen vekt på at både når det gjelder grovheten i de krenkende ytringene og voldsbruken samt skadepotensialet er tiltaltes handlemåte ikke mer straffverdig enn fornærmedes adferd, og styrkeforholdet mellom de to var noenlunde likt.»