Fylkesmannen har snudd: Moskeen får lov til å overføre statsstøtte til sin egen stiftelse

I 2016 slo Fylkesmannen ned på overføring av millionbeløp fra den somaliske moskeen i Oslo til en stiftelse. Men nå har Fylkesmannen snudd.

Moskeen, Tawfiiq Islamsk Senter, på 1600 kvadratmeter er blitt for liten for det norsksomaliske miljøet.

I 2015 overførte Tawfiiq Islamsk Senter tre millioner kroner til en stiftelse med samme navn: Tawfiiq Kulturhus.

Fylkesmannen mente overføringen var brudd på reglene for statstilskudd. Statstilskudd til trossamfunn skal gå til «religiøse formål», presiserte Fylkesmannen, som dessuten påpekte at det er ulike regler for de to organisasjonene.

En gjennomgang Aftenposten har gjort av både moskeens og stiftelsens regnskaper og årsrapporter for perioden 2006–2019 viser at det tilsammen er overført 40 millioner kroner.

Overføringene stoppet da Fylkesmannen tok saken, men i august 2019 utfordret moskeens advokat Fylkesmannen: Trossamfunnet og stiftelsen har samme målsetning, nemlig å ivareta interessene til den somaliske befolkningen i Norge. Dessuten har moskeen også andre inntekter blant annet fra kommunen og innsamlede midler fra medlemmer.

Nå har Fylkesmannen snudd:

– I desember 2019 valgte vi ikke å gå nærmere inn på overføringene til stiftelsen fordi trossamfunnet også har inntekter i tillegg til statsstøtten, inntekter som ikke er underlagt vår kontroll. Overføringer av statstilskudd til stiftelsen vil heller ikke være i strid med regelverket, så lenge midlene benyttes til religiøse formål, sier seksjonssjef Hege Skaanes Nyhus hos Fylkesmannen i Oslo og Viken.

Til medlemmenes beste

Moskeens forstander Hakim Ismail vil ikke stille til intervju i Aftenposten om moskeens økonomiske disposisjoner. På telefon påpeker han likevel at de stoppet overføringene da Fylkesmannen grep inn.

– Pengene går til medlemmenes beste. Det er jo medlemmene som bruker bygningene, både moskeen og den nye bygningen som vi har kjøpt sammen med stiftelsen, sier Ismail.

Norsk-somaliere har gitt millioner av egen lomme

Det norsksomaliske miljøet har vokst de siste årene. Den fem etasjer høye moskebygningen på 1600 kvadratmeter sto ferdig på Grønland i Oslo i 2011, og kostet 31 millioner kroner. Men den er allerede for liten.

Derfor ble det for to år siden kjøpt en ny eiendom på Tøyen i Oslo for 15 millioner kroner. Trossamfunnet, Tawfiiq Islamsk Senter (TIS), spleiset med stiftelsen Tawfiiq Kulturhus (TK).

Den nye eiendommen på Tøyen har Tawfiiq Islamsk Senter (TIS) og stiftelsen Tawfiiq Kulturhus (TK) spleiset på, den kostet 15 millioner kroner for 700 kvadratmeter. Moskeen eier 45 prosent og stiftelsen 55 prosent. Her planlegges leksehjelp og aktiviteter for barn og unge.

Trossamfunnet har siden 2005 mottatt vel 30 millioner kroner i statsstøtte, og omtrent tilsvarende beløp i kommunal støtte.

I tillegg til inntekter fra statsstøtte har moskeens medlemmer (og noen ikke-medlemmer) selv fra 2005 til 2019 donert 36 millioner kroner til trossamfunnet, viser Aftenpostens gjennomgang av årsregnskapene for de siste 15 årene.

  • 4 millioner kroner er gitt til moskeen Tawfiiq Islamsk Senter i årene 2005–2019.
  • 32,5 millioner kroner er gitt til stiftelsen Tawfiiq Kulturhus i årene 2008–2018.

Fryktet uro og splittelse om moskeen

Kamp om makt, penger og likestilling har preget det norsksomaliske miljøet i lang tid.

Det toppet seg nylig da kvinner som krevde endring i moske-ledelsen, opplevde å bli utestengt fra årsmøtet 8. august 2020. Flere motstandere av dagens moske-ledelse har vært kritisk til trossamfunnets forvaltning av penger. Til det har forstander, Hakim Ismail, tidligere svart at trossamfunnets økonomi er fullt ut transparent.

Formålet med stiftelsen, opprettet i 2006, var å eie moskeen. Men ikke bare det. I et brev fra moskeens advokat til Fylkesmannen fremgår det at årsaken til at moskeen eies av stiftelsen, «skyldes frykten for den potensielle uro og splittelse i det somaliske miljøet i Norge».

«Ved å anvende stiftelsen som eier og en finansiering uten låneopptak og rentebelastning (banklån med renter er ikke tillatt i islam red.anm.), ville risikoen for at moskeen kunne komme på «fremmede hender» være mindre enn om bygningen var eiet av en medlemsorganisasjon eller et AS eller ANS etc.», skriver advokaten.

Her er moske-forstander Hakim Ismail omringet av kvinner som er kritiske til dagens ledelse. Disse kvinnene opplevde å bli avvist på et ekstraordinært årsmøte 8. august. Ismail har avvist at noen ble avvist.

Selv om saken rundt overføringer mellom moskeen og stiftelsen er løst, har Fylkesmannen fortsatt en sak gående med trossamfunnet: Statstilskuddene for 2019 og 2020 er stoppet på grunn av uklarhet om gjeldende styre og vedtekter. Dette behandles fortsatt.

– Det er ytterst sjelden at vi behandler en så omfattende og komplisert sak om et trossamfunn, sier Nyhus.