Norge

Sterke reaksjoner på påstander om prissamarbeid

Lederen av transport- og kommunikasjonskomiteen på Stortinget, Knut Arild Hareide (KrF), ber politiet og Konkurransetilsynet om å prioritere asfaltsaken høyt. Reaksjonene på påstandene om prissamarbeid er sterke.

– Påstandene om ulovlig prissamarbeid i veisektoren er svært alvorlige. Her må alle kort på bordet, sier KrFs påtroppende leder.

Han mener dette er med på å svekke en næring der kostnadsveksten allerede har vært svært stor, og understreker at det er avgjørende å kunne ha tillit til at skattebetalernes penger forvaltes godt.

Venstres leder Trine Skei Grande betegner det som er avdekket som «usmakelig og totalt uakseptabelt».

– Dette er å stjele penger fra det norske folk. Nødvendige veiforbedringer er blitt hengende igjen på grunn av disse lovbruddene. Og det er ikke første gang det skjer. Det kan virke som om tilsynsmyndighetene svikter. Det burde ha ringt en bjelle når kostnadene stiger så mye, sier Venstres leder.

– Svekker sikkerheten

Fylkesordfører Tore O. Sandvik i Sør-Trøndelag frykter at flere veiprosjekter kan ha blitt dyrere enn nødvendig. Han viser til at andre viktige veier og trafikksikkerhetstiltak kan ha blitt utsatt på grunn av manglende ressurser.

Sandvik har bedt fylkesrådmannen om en oversikt over mulige konsekvenser av det angivelige prissamarbeidet.

Samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) ønsket tirsdag kveld ikke å kommentere saken.

En tidligere asfaltsjef i Veidekke i Midt-Norge sier han har drevet med ulovlig prissamarbeid med sin største konkurrent NCC. Målet skal ha vært å kontrollere markedet og lure det offentlige for millionbeløp.

Fra 1996 til 2009 skal de to største entreprenørene i asfaltbransjen ha samarbeidet ulovlig i Midt-Norge. De skal ha delt markedet mellom seg og lurt staten for millioner av kroner gjennom fiktive anbudspriser, melder NRK.

– Personalsak

Konserndirektør for kommunikasjon i Veidekke ASA, Kai Krüger Henriksen, viser til at saken er under etterforskning og vil ikke kommentere de konkrete påstandene.

– Det var i forbindelse med en personalsak og avskjedigelse av den personen som er NRKs hovedkilde, at vi for et år siden gikk til Konkurransetilsynet for å få etterforsket påstander om ulovligheter ved vår virksomhet i Trøndelag, sier Henriksen til NRK.

NCC avventer også Konkurransetilsynets konklusjon.

– NCC tar sterk avstand fra enhver form for konkurransestridig atferd og samarbeider med tilsynet. All dokumentasjon er gjort tilgjengelig, slik at mistanken kan bekreftes eller avkreftes, sier kommunikasjonsrådgiver Andreas Opheim i NCC Roads i en pressemelding.

– Svært alvorlig

Veidirektør Terje Moe Gustavsen sier han er skuffet og oppgitt. Han tar forbehold om at påstandene er korrekte.

– Men dersom de er riktige, er dette svært alvorlig. Vi er opptatt av konkurranse og har nulltoleranse overfor prissamarbeid. Men vi må avvente undersøkelsene til Konkurransetilsynet og politiet, sier Moe Gustavsen til NRK.

Han understreker at veimyndighetene har stor årvåkenhet overfor alle aktører i bransjen, og at målet er å få mest mulig asfalt for pengene.

Veidirektøren sier at det også er kommet tips om ulovlig samarbeid utenfor region Midt-Norge, og at dette materialet er oversendt Konkurransetilsynet.

Også i 2001 ble det aksjonert mot ulovligheter i asfaltmarkedet. Den gang ble fem selskaper, blant dem Veidekke og NCC, anmeldt for markedsdeling og prissamarbeid.

Tidligere distriktsleder Kringen hevder at toppledelsen i Veidekke visste hva som foregikk, og at han bare handlet på ordre.

Relevante artikler

 1. ØKONOMI
  Publisert:

  Razzia hos tre dagligvarekjeder onsdag morgen – mistanke om ulovlig prissamarbeid

 2. ØKONOMI
  Publisert:

  Konkurransetilsynet etterforsker drivstoffmarkedet

 3. ØKONOMI
  Publisert:

  EU-razzia mot norske oppdrettsselskaper

 4. ØKONOMI
  Publisert:

  Norgesgruppen sier opp avtale – utestenger Coop og Remas prisjegere

 5. ØKONOMI
  Publisert:

  Coop: Ingen bevis på prisdialog i varsel om tidenes milliard-straff

 6. KULTUR
  Publisert:

  Konkurransetilsynet varsler milliongebyr til fire forlag