Norge

163 studenter tar staten for retten

163 psykologistudenter har tilsluttet seg et gruppesøksmål mot Staten og Helse- og omsorgsdepartementet. Mandag starter den åtte dager lange rettssaken i Oslo.

Helsedepartementet ved helseminister Bent Høie (H) mener at psykologiutdannede fra Ungarn ikke er godt nok kvalifiserte til å praktisere som psykologer i Norge.
  • NTB

Bakteppet er klager fra flere psykologistudenter som har fått avslag på søknaden i Norge om å få godkjent en mastergrad i klinisk helsepsykologi fra ELTE-universitetet i Ungarn, etter at Helsedirektoratet brått endret godkjenningspraksis i 2016.

Det europeiske frihandelsforbunds (EFTA) overvåkingsorgan ESA åpnet derfor i mai en sak mot Norge, fordi de mener det er i strid med EØS-avtalen.

Da fristen for å melde seg på gruppesøksmålet gikk ut 30. august hadde 163 personer meldt seg, ifølge Dagens Medisin.

Forpliktelse

ELTE-studentenes advokat, Per Andreas Bjørgan, mener Norge har forpliktet seg til å godkjenne studiet.

– Dersom man er utdannet til et sammenlignbart yrke i utlandet, skal man få tilgang til det samme yrket her, sier han til bransjenettstedet.

Bjørgan sier at det viktigste spørsmålet i saken handler om tolkningen av EU-direktivet om gjensidig anerkjennelse av yrker. Retten skal dermed avgjøre om den konkrete kliniske masterutdanningen i Ungarn er rettet inn mot samme type yrkesutøvelse som den norske profesjonsutdanningen.

Ser fram til behandling

Regjeringsadvokat Torje Sunde, som representerer Helse- og omsorgsdepartementet, sier til Dagens Medisin at Staten ser fram til å få spørsmålet behandlet.

– Det sentrale rettslige spørsmålet er om ELTE-studentene har utdannet seg til samme yrke som en norsk psykolog. Statens klare holdning er at de har ikke det, og at avslagene på ELTE-studentens lisens- og autorisasjonssøknader er riktige og gyldige, sier han.

I september meldte departementet at psykologistudenter fra Ungarn kan få autorisasjon gjennom en ny etterutdanningsordning på 14 måneder i Norge.

Les mer om

  1. Helse- og omsorgsdepartementet
  2. Norge
  3. Ungarn
  4. Student