Statens vegvesen: Mulig å kutte 100 milliarder kroner

Det går an å redusere kostnadene med 100 milliarder kroner på 120 veiprosjekter som i dag har en prislapp på 600 milliarder kroner, mener Statens vegvesen.

Nye E6 åpnet for trafikk i desember 2016. Arkivfoto: Paul Kleiven / NTB scanpix

Vegvesenet har tirsdag levert sine to første deloppdrag for ny nasjonal transportplan.

Deloppdraget er et svar til Samferdselsdepartementet, som har bedt om innspill rundt hvordan man kan kutte kostnader i prosjektene.

Statens vegvesen mener at de totalt kan spare 100 milliarder kroner på alle prosjektene som i dag ligger i transportplanen, og i prosjekter som de ønsker å planlegge. Det innebærer et kutt på 15 prosent i gjennomsnitt på alle prosjektene.

– Forutsetningen er at Vegvesenet selv legger til grunn en nøktern standard. For det andre at vi får organisere arbeidet slik at byggherre og entreprenører kan jobbe sammen helt fra reguleringsplanfasen, sier veidirektør Bjørne Grimsrud i en pressemelding.

Ønsker opprusting

Grimsrud mener det ligger store verdier i veinettet vi allerede har, som vi må ta vare på.

– Disse verdiene må vi ta vare på og utvikle videre. Vi setter vedlikehold av eksisterende veinett foran nye, store prosjekter, sier han.

Ifølge Statens vegvesen er norske riksveier verdt minst 1.000 milliarder kroner. Riksveiene utgjør samlet 10.600 kilometer av det samlede veinettet på 94.000 kilometer, som består av riks-, fylkes, og kommunale veier.

Vegvesenet ønsker statlige investeringer til opprusting av det eksisterende veinettet, og til å gjøre veiene mer robuste.

– Mer ekstremvær – flom og skred – gjør det ytterligere viktig å vedlikeholde veiene. Skadene blir større og periodene med stengning lengre hvis veiene i utgangspunkter er i dårlig forfatning, påpeker veidirektøren.

Anbefaler revurdering av prosjekter

Samferdselsdepartementet har også stilt et åpent spørsmål om hva Vegvesenet ville gjort, om de kunne se bort fra politiske føringer.

– I en del tilfeller er standarden i våre prosjekter lagt noe høyt. De kostnadsdrivende elementene er bredde, og konstruksjoner som bruer, tunneler og planskilte kryss, sier Grimsrud, som anbefaler politikerne å revurdere enkelte prosjekter.

– Mulighetene kan ligge i å se på fjordkryssingsprosjekter med høye kostnader, store prosjekter i byområder og sykkelekspressveier på nytt, sier Grimsrud.