Én av fire sykepleiere jobber ikke helg

Arbeidsgiverforeningen Spekter mener jobbkabalen på sykehusene vil gå opp dersom helgearbeidet fordeles på flere av de ansatte.

Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i arbeidsgiverforeningen Spekter.

Tall fra Spekter viser nemlig at så godt som en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt. For spesialsykepleiere er andelen enda høyere: 31,5 prosent — nesten en tredel - jobber aldri lørdager eller søndager (se faktaboks).

Den siste tidens debatter om deltids- og helgejobbing har utløst voldsomme følelser. Da LO-leder Gerd Kristiansen uttalte at sykepleiere bør kunne jobbe annenhver helg, ertet hun på seg både Norsk sykepleieforbund og helsefagsstudenter.

- Påfallende

Kristiansen fikk imidlertid støtte fra arbeidsgiverforeningen Spekter, som nå blåser nytt liv i debatten.

- Vi ser til vår overraskelse at over en fjerdedel av sykepleierne ikke jobber helger i det hele tatt, sier Anne-Kari Bratten, administrerende direktør i Spekter.

Per i dag kan ikke sykepleiere pålegges å jobbe oftere enn hver tredje helg. Bratten sier hun har forståelse for at folk ikke ønsker enda mer helgejobbing.

— Det er ikke sikkert folk trenger å jobbe oftere enn tredjehver helg, hvis bare flere jobber helg, altså – hvis vi deler arbeidet på flere. Det står i arbeidsmiljøloven at ubekvem arbeidstid skal fordeles på flest mulig. Da synes vi det er påfallende at så mange som en fjerdedel ikke jobber helger i det hele tatt, sier Bratten.

Hun mener dette er noe Norsk Sykepleierforbund må se på.

Flere yngre jobber helg enn eldre

Andelen hjelpepleiere som jobber helg er større enn både sykepleiere og spesialsykepleiere, viser tallene fra Spekter.

For de to sistnevnte gruppene er det dessuten en annen klar tendens:

- Jo eldre sykepleierne blir, jo færre er det som jobber helg. Men når det gjelder hjelpepleierne, så er det konstant gjennom hele karrieren. Så vi lurer på om det er et privilegiesystem her.

Les også

Ledig stilling – sykepleier!

— Det betyr at blant sykepleiere med små barn, som står klarest frem i denne diskusjonen – og det har jeg ikke noen problemer med å forstå – er det flere som jobber helg enn de som man må anta er utenfor småbarnsfasen, sier Bratten.

- Det må ansettes flere

— Disse tallene er vi oppmerksom på. Og ja, vi har sagt at her vil vi gjerne være med på å se på hvilke muligheter vi har, sier leder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund.

Hun er ikke med på at det er usolidarisk når andelen eldre sykepleiere som jobber helg er betydelig mindre enn hos yngre kolleger.

— Erfaringene fra medlemmene våre viser at når man har gått i turnus noen år, så kan det være mer belastende og trenge noen tilpasninger i forhold til i starten av et yrkesliv.

Omrokkering kan føre til andre problemer, tror Norsk Sykepleierforbund.

— Hvis for eksempel flere av de som i dag jobber dagtid på poliklinikk går over til å jobbe helgevakter, må man eventuelt se om man skal ha færre polikliniske konsultasjoner. Det kan føre til lengre ventetider for pasientene, sier By.

- Uansett ikke nok

«Det er for lite folk til å ta jobbene. Det er sakens kjerne. Sykepleiere på sykehusene i hovedstadsområdet har i hovedsak ikke ett hvileskjær i løpet av dagen» , skrev sykepleier Anne-Line Kjos Sollie i en svært godt lest kronikk som sto på trykk i Aftenposten søndag.

Norsk Sykepleierforbund er enig.

— Vi har sagt ganske tydelig at hovedproblemet er at det ikke er nok ansatte. For å gi den pleie og omsorg som pasientene trenger, må det ansettes flere sykepleiere, sier By.

Spekter-direktøren er uenig.

— På noen avdelinger er det sikkert slik at bemanningen er for liten, men jeg vil ikke si at det generelt sett er sånn, sier Bratten.

Hun mener de kommende utfordringene i helsesektoren ikke utelukkende kan løses ved å ansette flere.

— Innen 2035 vil det mange 85.000 årsverk i helsevesenet, ifølge SSB. Da hjelper det ikke å si at grunnbemanningen må opp. Det vil uansett ikke være nok.

Andelen hjelpepleiere, sykepleiere og spesialsykepleiere som IKKE jobber helg.
Andelen hjelpepleiere (blå), sykepleiere (rød) og spesialsykepleiere (grønn) som IKKE jobber helg, fordelt på aldersgrupper.