Politiet får fortsette ransakingen av Tom Hagens hus i Lørenskog

Nedre Romerike tingrett gir politiet lov til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Dermed får han ikke flytte hjem, men hytta hans frigis nå av politiet.

Politiet har fått medhold i tingretten til å fortsette ransakingen av Tom Hagens bolig. Her bærer politiet ut beslag torsdag ettermiddag.

Hagen har uttrykt ønske om å flytte tilbake i boligen i Sloraveien 4 i Lørenskog etter at han ble løslatt fra varetekt i forrige uke.

Hans forsvarer, advokat Svein Holden, mener politiet ikke holder seg innenfor lovens rammer når etterforskerne ikke vil frigi eiendommene. Han sier at de nå vil vurdere om de skal anke kjennelsen videre til lagmannsretten.

– I utgangspunktet synes jeg jo at det er pussig at politiet skal ha adgang til å i ukevis ransake huset til en siktet persons hjem, uten å ha skjellig grunn til mistanke, sier han til NRK.

Tingretten fastslo torsdag at politiet har hjemmel til å ransake alle Hagens eiendommer, til tross for at mistankegrunnlaget mot ham ikke er sterkt nok til å konstatere skjellig grunn til mistanke.

– Retten vurderer det slik at både fornærmedes bopel og fritidsboligen er steder hvor det er overvekt av sannsynlighet for å kunne finne bevis som har betydning for oppklaring av saken, skriver tingrettsdommer Geir-Olav Jensen.

«Saken etterforskes som en svært alvorlig forbrytelse, mest sannsynlig et drap alternativt en bortføring. Dette tilsier i utgangspunktet at berørte må tåle betydelige inngrep», heter det i kjennelsen fra Nedre Romerike tingrett.

Les også

Forsvinningssaken: Tom Hagens forsvarer tar politiets ransaking inn for retten

– Åsted for straffbar handling

Politiet mener at boligen er åsted for drap og ønsker derfor å holde på huset. De har henvist til straffeprosesslovens punkt om såkalt tredjemannsransaking, altså ransaking på et sted som tilhører noen andre enn den mistenkte eller siktede i en straffesak.

– Vi ga retten et tilsvar i går. Nå er spørsmålet behandlet, og vi konstaterer at domstolen er enig med påtalemyndigheten i at vilkårene for ransaking, som besluttet av påtalemyndigheten 8. mai, er oppfylt, sier politiadvokat Haris Hrenovica.

Han understreker at ransakingen er et ledd i etterforskningen for å finne ut hva som har skjedd med Anne-Elisabeth Hagen.

– Det stedet som fremstår som åstedet for en straffbare handlingen, fornærmedes bolig, og hennes øvrige tilholdssteder er i den sammenheng relevante steder å søke etter bevis som kan gi svar på disse spørsmålene, sier Hrenovica.

Hagen-familiens bolig fotografert torsdag.

Hytta frigis

Politiet har i tillegg gjennomført en rekke undersøkelser og beslag på Hagens hytte på Kvitfjell. Hagen og forsvareren klaget også på at politiet holdt igjen hytta hans.

Nå er imidlertid politiet ferdige med arbeidet der, og den frigis nå av politiet. Dermed kan Hagen ta hytta i bruk igjen.

– Nå har han fått hytta tilbake. Han kan få være der i kjente og kjære omgivelser, og det vil hjelpe mye for han, sier forsvarer Holden til NRK.