Norge

Domstolssjef åpner for shariadomstoler i Norge

Direktør Tor Langbach ved Domstoladministrasjonen (DA) åpner for å la shariadomstoler få en formell plass i norsk rettsvesen. Muslimske konfliktråd bør få makt og offisiell status i Norge

Domstolsjef Tor Langbach får lite gehør hos justisminister knut Storberget.

Muslimske konfliktråd bør få makt og offisiell status i Norge, mener Langbach.

– Det ville vært hensiktsmessig med et politisk engasjement som ser litt nøkternt på hva dette faktisk er. Ut fra det vi har sett så går det på megling mellom folk og fremstår ikke som noen trussel eller noe spesielt skummelt, sier Tor Langbach, direktør ved Domstolsadminstrasjonen, til NRK.

Han tar til orde for at myndighetene utreder hvordan shariadomstoler kan inkorporeres i norske domstoler og peker på at ordet sharia har en egen negativ klang i den norske debatten.

– Man forbinder shariarett med avhogging av hender og sånt, men det er jo ikke den formen som det er snakk om, sier Langbach.

— På stengrunn

Justisminister Knut Storberget (Ap) avviser forslaget kontant .

– Friske forslag må også tåle å få friske tilbakeslag. Fra vår side er dette ikke aktuelt, sier Storberget til NRK.

Justisministeren viser til at nettopp det religiøse innslaget til dels er basert på andre verdier enn det norske lovverket.

– Jeg synes det er viktig at det er mest mulig religionsnøytralt. Det sier jeg blant annet fordi mye av de reglene vi får fra religionene slår urettferdig ut, blant annet overfor kvinner, sier justisministeren.

– Når det gjelder vold i nære relasjoner eller arveoppgjør, vil det være en stor ulykke. Derfor synes jeg det er viktig at konfliktrådene i Norge er basert på norsk lov og håndterer alle likt, sier Storberget.