Norge

Flere prosjekter enn studenter

Flere utdanningsinstitusjoner i Norge har samarbeid med næringslivet om masteroppgaver, men ikke alle studenter kjenner til mulighetene.

  • Frøydis Braathen
    Frøydis Braathen
    Journalist

Les også:

Koordinator Torunn Nyland ved Universitetet i Oslo jobber med å koble sammen studenter og oppdragsgivere gjennom Vitenskapsbutikken.

— Vi prøver etter beste evne å informere studenter om disse mulighetene, men det er som regel alltid flere prosjekter tilgjengelig enn studenter til å gjøre dem, sier Nyland.

Ni masteroppgaver skrevet for oppdragsgivere ble levert i fjor, og 11 oppgaver er levert hittil i år. I tillegg er 22 studenter ved universitetet i gang med å skrive oppgave for oppdragsgivere nå.

Supplement

Vitenskapsbutikken ble opprettet på initiativ fra studenter ved Samfunnsvitenskapelig fakultet (SV) i 1993, men det var først i 2008 at det ble ansatt noen for å administrere driften. For et år siden nettsiden forbedret, og da ble det lettere å formidle oppgaver til studentene, forteller Nyland.

— Nå kan studentene gå inn på sitt fagområde og se hvilke oppgaver som passer til deres felt. Vi har sett en økning i interesserte studenter, men ønsker oss gjerne flere. Vi vet at mange sliter med å finne et tema for oppgaven sin, og da kan vi være et supplement. Det viktigste er likevel å tilby relevante prosjekter til studenter som ønsker det, sier Nyland.

Stort utbytte

Studenter som finner et prosjekt de ønsker å skrive om, leverer en søknad og en prosjektbeskrivelse til Vitenskapsbutikken. Nyland og kollegene går gjennom søknadene og kvalitetssikrer at prosjektbeskrivelsene er gode nok. De sørger for at studenten har fått snakket med en fagperson på sitt institutt, før de formidler kontakt til oppdragsgiveren.

— Hvor mye oppdragsgiverne involverer seg varierer.

Vitenskapsbutikken har ikke oversikt over hvor mange studenter som får jobb hos oppdragsgiverne i etterkant, men tilbakemeldingene er positive.

— Studentene forteller at de får kontakter, nettverk og innsikt i hvordan arbeidslivet fungerer. De vet mer om hvilke krav arbeidsgivere stiller når de skal søke jobb, sier Nyland.

Les også

  1. Tar en snarvei til arbeidslivet

  2. Klar for take off

  3. Farlig å være vekter