Norge

Eirik Jensen: – Jeg vil forklare meg annerledes

Eirik Jensen sier han nå vil legge opp sin forklaring på en annen måte enn i de to foregående rettsrundene.

Eirik Jensen nektet straffeskyld for tredje gang onsdag. Torsdag gir han sin frie forklaring. Her med forsvarer Sidsel Katralen. Foto: Olav Olsen

 • NTB
 • Johanne Nese

Den narkotika- og korrupsjonstiltalte ekspolitimannen startet torsdag sin frie forklaring i den andre runden av ankesaken i Borgarting lagmannsrett.

Gir sin frie forklaring

Eirik Jensen inntok vitneboksen torsdag ettermiddag litt etter kl 13 for å avgi sin forklaring. Det skriver NRK.

– Tiden er inne for at jeg skal gi min frie forklaring. Den kommer til å være litt annerledes enn tidligere, sier Jensen.

Jensen sier han vil snakke om etterforskning, informantbehandling, og hvordan han har funnet argumentasjon som gjorde at han valgte å anke dommen fra tingretten.

– I denne saken er det slik at det tolkes en hel masse. Den tolkingen er en uting, for hvis jeg skal dømmes, skal jeg dømmes for noe det kan dokumenteres at jeg har gjort, sier Jensen.

– Har gjort gode funn

Jensen viste til at aktor Guro Glærum Kleppe fra Spesialenheten for politisaker i sitt innledningsforedrag onsdag hadde omtalt etterforskningen mot den tidligere toppolitimannen som særdeles grundig.

– Jeg er ikke enig. Vi har brukt mye tid på å lete i dokumentene og sjekke tidslinjene for å få et bilde av hva som ligger her. Vi har gjort gode funn. Her er det mange ting som ikke stemmer. Det er det vår jobb å påvise, sa Jensen.

Han mener blant annet at moderne politimetoder tilsier at alle tilgjengelige bevis i saken må være ettergått og trakk frem en rapport som viser at det finnes en ubevisst tendens blant politifolk til bare å lete etter informasjon som passer til det avhører tror er sannheten.

– Ikke objektivt

– Det er ikke funnet at påstander om meg er ettergått i etterforskningen. Etterforskningen har ikke vært objektiv, sier Jensen.

Jensen snakker videre om Gjermund Cappelens forklaringer i avhør.

– Det skulle vært enkelt å teste troverdigheten på disse påstandene. Måten han har vært avhørt på her i retten har båret preg av «pusing», sier Jensen.

– Det minste man burde gjort, var å sjekke Cappelens påstander opp mot tidslinjene. Det er et skikkelig problem at Cappelens forklaringer ikke nevnes i tidslinjene. De må samsvare med forklaringen. Det er viktig at retten stiller seg noen kritiske spørsmål. Det er mulig å påvise store hull i hans forklaring, men det blir tydeligvis vår oppgave, sier han.

De Vibe må vitne

Jensens forsvarer John Christian Elden kom torsdag med sine bemerkninger til aktoratets innledningsforedrag og gikk gjennom de tingene forsvaret vil legge mest vekt på i rettssaken. Elden varsler blant annet at han vil stevne Gjermund Cappelens forsvarer Benedict de Vibe som vitne.

De Vibe har i en årrekke vært Cappelens sivile advokat, og Elden vil vite om hvorvidt Cappelen er en person det er greit å samarbeide med.

De Vibe er ett av få nye vitner i saken og er blitt fritatt for taushetsplikten.

Elden har også stilt spørsmål ved metoden som er brukt for å hente ut materiale fra blant annet diverse telefoner. Spesialenheten har ikke villet gjøre dette på nytt.

Vil ha datamateriale

– Vi aksepterer at Spesialenheten ikke vil bruke måneder på å gjøre det, men vi vil bare ha råmaterialet, sier Elden.

I de tidligere rettsrundene har Elden beskrevet Cappelens forklaring om at ekspolitimannen var en viktig brikke i hans hasjnettverk, som «et eventyr».

– Jeg vil starte med å fortelle den alternative historien som vi mener ikke samstemmer med påtalemyndighetens, sa han i retten torsdag.

SMS-bevis

Blant politiets sterkeste bevis er over 1.300 tekstmeldinger mellom Cappelen og Jensen, som Spesialenheten mener indikerer et samarbeid om hasjinnførsel.

– Vi får se om de gjør det da, når vi får satt dem i kontekst, sier Jensen.

Den tredje runden i rettsmaratonen mot Eirik Jensen og medtiltalte Gjermund Cappelen startet onsdag og skal vare til slutten av mars neste år. I Oslo tingrett ble Jensen dømt til 21 års fengsel, mens Cappelen fikk 15 år. Mens Jensen har anket hele skyldspørsmålet, har Cappelen anket straffutmålingen.

 1. Les også

  Den andre ankesaken er Eirik Jensens siste sjanse | Inge D. Hanssen

 2. Les også

  Klart for ny rettsmaraton mot Jensen og Cappelen

Les mer om

 1. Eirik Jensen
 2. Gjermund Cappelen
 3. Korrupsjon

Relevante artikler

 1. NORGE

  Klart for ny rettsmaraton mot Jensen og Cappelen

 2. KOMMENTAR

  Den minst overraskende straffepåstand som er påstått i noen rettssal

 3. KOMMENTAR

  Nå er det to fagdommere og fem meddommere som skal avgjøre. Det er nettopp her Eirik Jensen kan ha sin sjanse.

 4. KOMMENTAR

  Der ligger Eirik Jensens mulighet. Den er der, men den er neppe stor.

 5. NORGE

  Eirik Jensen dømt til 21 års fengsel

 6. KOMMENTAR

  Elden skyter fra hoften mot Cappelens troverdighet