Barne- og familieministeren: – Det går bedre i norsk barnevern

Barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF) svarer på kritikken av barnevernet: – Tall for første halvår viser en forbedring.

– Det har skjedd en viss kvalitetsforbedring i barnevernet, sier barne- og familieminister Kjell Ingolf Ropstad (KrF).

Stortingsrepresentanter fra Ap, SV og Sp har bedt barne- og familieministeren redegjøre for det de mener er en krise i norsk barnevern.

– Jeg hadde aldri trodd jeg skulle savne en Frp-statsråd. Men Solveig Horne ville i hvert fall styre barnevernet, sa Ap-representant Kari Henriksen, til Aftenposten forrige uke.

Ropstad viser til at barnevernet nå i større grad overholder lovpålagte oppgaver.

– Jeg kjenner godt til utfordringer i barnevernet. Men tallene kommunene rapporterer inn, viser også at det har skjedd en viss kvalitetsforbedring. Tallene fra første halvår i år viser at den positive trenden fortsetter. Dette nyanserer bildet, sier barne- og familieministeren.

  • Det har vært en årlig reduksjon i andelen fristbrudd på undersøkelsessaker i barnevernet. I 2013 rapporterte fylkesmannen inn fristbrudd på om lag 17 prosent. Første halvår 2019 ble det rapportert inn 7 prosent fristoversittelser.
  • I 2013 rapporterte kommunene at bare 68 prosent av barna i fosterhjem ble fulgt opp i tråd med lovkravene. Denne prosentandelen har økt til 90 prosent i første rapportering i 2019.

FO-leder: – Man blir god på det man måler

– Er det en fare for at fokuset på å overholde lovpålagte frister går ut over andre oppgaver i barnevernet?

– Det er en grunn til at man har valgt å sette frister på disse områdene: De er spesielt viktige. At det ikke undersøkes raskt nok rundt barn det er bekymring for, er alvorlig. Fremdeles er det syv prosent som ikke undersøkes innen fristen, men det er blitt langt bedre, sier Ropstad.

Mimmi Kvisvik, leder i Fellesorganisasjonen (FO), sier det ikke er uventet at fristbrudd går ned når man har satt et fokus på dette.

– Man sier jo gjerne at man blir god på det man måler, påpeker hun.

Hun sier nedgangen selvfølgelig er gledelig.

– Men det er ingen garanti for at det er et resultat av bedre bemanning, eller at barn og foreldre opplever at de får bedre hjelp som en konsekvens av det.

Mimmi Kvisvik leder Fellesorganisasjonen som organiserer rundt 3000 av de 4500 ansatte i det kommunale barnevernet.
Les også

Barnevernet i 75 kommuner får rødt lys av barneministeren. Nå ber hun ordførere og rådmenn vise handlekraft.

Mange «røde lys» i kommunene

Like før jul i fjor fikk barnevernet i 75 kommuner rødt lys av daværende barneminister Linda Hofstad Helleland (H). De hadde «betydelig risiko» for at lovpålagte krav til barnevernet ikke ble oppfylt.

– Vårt nye «trafikklys» for barnevernet viser at halve Kommune-Norge ikke oppfyller kravene til å følge opp barn og unge. Det kan vi ikke godta, uttalte Helleland til Aftenposten for et snaut år siden.

– Vil dere lage en tilsvarende ordning, Ropstad?

– Trafikklysoversikten fungerte godt for å synliggjøre de store forskjellene mellom barnevernet i norske kommuner. Samtidig er det alltid en fare for at slike oversikter gir et for enkelt bilde av en sammensatt virkelighet. Vi vil fortsette å synliggjøre hvilke kommuner som har utfordringer innen barnevernet, men vi vil gjøre det enda grundigere og bruke flere indikatorer.

Les også

Ap-representant Kari Henriksen: – Savner Frp-statsråd Solveig Horne som sjef for barnevernet

– Mer tid til hver enkelt barnevernssak

Barnevernsansatte som startet grasrotkampanjen #heierna i januar i år, varslet om for lav bemanning i barnevernet.

Men Ropstad påpeker at tallene viser noe annet:

– Det er ble 200 flere saksbehandlerstillinger fra 2017 til 2018, og det var ingen vekst i antall saker i fjor. Kapasiteten styrkes også i 2019. Det betyr bedre tid til å behandle hver enkelt sak, sier han.

– Men dette vil variere. Mange steder er det satt stort press på de ansatte, og disse kommunene bør ansette flere.

Les også

Ny Bufdir-rapport om barnevernet: Vil øke andelen ansatte med mastergrad fra 8 til 80 prosent

Egne team skal hjelpe kommuner som sliter

Staten har satt inn egne veiledningsteam for å støtte de barnevernstjenestene som sliter mest. Erfaringene er gode, ifølge Ropstad, og regjeringen styrker derfor tilbudet i 2020, slik at flere kommuner får hjelp.

– 13 kommuner får veiledning nå. Vi legger opp til at tilbudet skal nå ut til rundt 20 nye kommuner i 2020, sier han.

Mimmi Kvisvik i FO sier at styrkingen av bemanningen i kommunene ikke går raskt nok.

– Regjeringen har satt i gang en del gode tiltak. Men vi mener det blir for smått og tar for lang tid . Vi må huske på at de ansatte selv opplever situasjonen som svært kritisk, understreker hun. - Også lederne i barnevernet er veldig tydelige på at de har for få ansatte. Dette vet vi gjennom både #heierna-aksjonen og forskningsrapporter.

Vi mener det er utrolig viktig å ta de ansatte i barnevernet på ramme alvor.