Nav begynner torsdag å ringe mulige ofre i trygdeskandalen

Nav har opprettet en innsatsgruppe som torsdag begynner å ringe rundt til mulige ofre i trygdeskandalen.

Arbeids og sosialminister Anniken Hauglie (H) under pressekonferansen om trygdesaken mandag. Foto: Terje Pedersen / NTB scanpix

Det opplyser arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie til NRK.

– Det er viktig for meg nå at de berørte blir ivaretatt på en god måte. De skal vite vi krever at alle steiner skal snus og at alt skal på bordet. Vi ønsker en grundig gjennomgang av alle sider, slik at vi raskest mulig kan komme til bunns i dette, sier Hauglie til NTB.

Gruppa består av 27 personer. Hauglie sier hun ble orientert onsdag om at innsatsgruppen er i gang og at den jobber på spreng med å finne personer som er berørt.

48 uskyldig dømt

Så langt er det kjent at minst 48 personer er uskyldig dømt for trygdesvindel fordi de oppholdt seg i et annet EØS-land mens de mottok sykepenger, arbeidsavklaringspenger eller pleiepenger, noe de altså etter reglene har rett til.

36 av disse har sonet ubetingede fengselsstraffer på opp til åtte måneder.

Blant de dømte er det flest norske statsborgere, men også tre svensker, en danske, en finsk, en gresk, en polsk og en nederlandsk statsborger.

I tillegg er det så langt kjent at rundt 2.400 personer uriktig har fått krav om tilbakebetaling.

Omfattende arbeid

– Har du etter 2012 mottatt sykepenger, arbeidsavklaringspenger og/eller pleiepenger, og mistet retten til disse kun fordi du oppholdt deg i et annet EU/EØS-land, kan du ha krav på kompensasjon. Har du mistet retten av andre årsaker, vil du ikke ha krav på kompensasjon på grunn av praksisendringen, skriver Nav på sine egne nettsider og ber de som tror de er berørt om å ta kontakt.

– Nav går nå gjennom saker for å finne ut hvor mange som kan ha rett til kompensasjon, og vil kontakte dem det gjelder, når vi behandler saken. Dette er et omfattende arbeid som vil ta noe tid, skriver Nav.

Erstatningskrav

Advokat Olav Sylte forbereder allerede erstatningskrav i flere saker hvor personer urettmessig har blitt dømt til å betale tilbake trygdeytelser.

– Det er helt åpenbart at det i mange tilfeller er snakk om millionerstatninger. Det er kanskje tilbakebetaling av mange hundre tusen i trygd de skulle hatt, for enkelte gjerne en million. I tillegg kommer rentekrav og oppreisning for den urettmessige strafferettslige forfølgingen, sier advokat Olav Sylte til NTB.