Norge

Ettåring i Askøy som døde hadde to bakterietyper – kan ha hatt betydning for dødsfallet

Dødsfallet til en ettåring i Askøy har sammenheng med en infeksjon som kan ha blitt forverret av campylobakter, ifølge den foreløpige obduksjonsrapporten.

  • Frode Sætran
  • NTB

Den foreløpige obduksjonsrapporten konkluderer med slår fast at ettåringen døde av blodforgiftning. Han hadde streptokokkinfeksjon i tillegg til at han var smittet med campolybacter.

Hver for seg utgjør de to bakterietypene liten fare for ellers friske mennesker, men kan gi alvorlige komplikasjoner for mennesker som av ulike grunner har nedsatt immunforsvar eller allmenntilstand. Det at ettåringen har hatt begge bakterietyper samtidig kan ha hatt betydning for dødsfallet.

Det var allerede kjent at barnet var smittet med campolybacter. Denne bakterien er den vanligste årsaken til diarésykdom i Norge. Barnets infeksjon av capolybacter kan trolig knyttes til drikkevannet. Varaordføreren i Askøy kommune, Bård Espelid, sier at smitten kan stamme fra avføring.

Blodforgiftning

Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning. Campylobakter i tarm kan medføre nedsatt allmenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon.

Det konkluderes med at streptokokkene har medført en blodforgiftning som har forårsaket døden. Det foreligger ikke holdepunkter for at campylobakter har medført blodforgiftning. Campylobakter i tarm kan medføre nedsatt almenntilstand og dermed disposisjon for et alvorlig utfall av en streptokokkinfeksjon. Dette vil bli vurdert nærmere i den endelige obduksjonsrapporten.

Informerte foreldrene søndag

Den foreløpige obduksjonsrapporten ble klar torsdag. Ettåringen ble begravet fredag. Politiet gikk gjennom rapporten sammen med foreldrene og deres bistandsadvokat søndag.

Foreldrene ba om å få anledning til å varsle resten av familien om konklusjonene i rapporten før innholdet ble gjort tilgjengelig for offentligheten. Derfor ventet politiet med å informere allmennheten til mandag morgen.

Avventer endelig rapport

Politiet skriver i pressemeldingen at de i all hovedsak er ferdig med de undersøkelser som er planlagt i saken. De vil nå avvente endelig obduksjonsrapport. Politiet og fylkeslegen i Vestland jobber når for finnne ut hvilken helsehjelp ettåringen fikk før han døde.

Les også

Smitten i drikkevannet på Askøy kommer trolig fra dyreavføring

Les mer om

  1. Askøy
  2. Askøy kommune