Norge

Breivik kan fengsles selv om han er utilregnelig

En ny lov åpner for at Anders Behring Breivik kan overføres til soning i fengsel selv om han blir erklært utilregnelig. Flere politikere er nå villig til å diskutere den nåværende straffeloven.

Den terrorsiktede Anders Behring Breivik kan bli sittende fengslet på Ila, selv om haner erklært utilregnelig. SCANPIX/Heiko Junge

 • Ntb

Selv om Breivik er strafferettslig utilregnelig, kan hannemlig fengsles via en ny juridisk bakvei, skriver Klassekampen.

Det er en dom avsagt i Høyesterett bare ti dager førterrorhandlingene 22. juli som kan få avgjørende betydning for massemorderensvidere behandling i rettsvesenet. Det bekrefter statsadvokat Inga Bejer Engh.

– Dersom han ikke lenger er syk, men fortsatt er farlig,finnes det en bestemmelse som gjør at han kan overføres til en anstalt underfengselsvesenet, sier hun.

«Bergenssaken»

Dommen som vil kunne åpne for dette, ble avsagt 12. juli iår. Det er første gang bestemmelsen ble brukt etter innføringen i 2002. Idommen fra Høyesterett ble en mann vedtatt overført fra psykiatrisk institusjontil Ila fengsel.

Mannen i den såkalte «Bergenssaken» var syv år tidligeretiltalt for grov vold, trusler og frihetsberøvelse. Han ble erklært forstrafferettslig utilregnelig og dømt til tvungent psykisk helsevern.

I 2009 mente en psykolog at mannen var for frisk til å blibehandlet videre i psykiatrien, men mannen ble fremdeles ansett som såpassfarlig at han ble overført til videre fengsling.

– Det er vanskelig å si hvor sannsynlig det er atbestemmelsen vil bli brukt i denne saken, sier Bejer Engh.

Dommen fra Høyesterett er svært omdiskutert blant jurister,og mannens advokat, Bent Endresen, sier til Klassekampen at han vurderer å tasaken videre til Den europeiske menneskerettighetsdomstolen i Strasbourg.

Bør diskuteres

Direktør Tor Langbach i Domstolsadministrasjonen sa tilAdresseavisen onsdag at politikerne burde diskutere hvorfor psykisk sykepersoner skal kunne fritas for straff.

Han peker på at Norge er alene i verden om å hastraffefrihet knyttet til enhver psykose, uavhengig av om det er sammenhengmellom psykosen og den straffbare handlingen.

Utspillet tas positivt imot fra politikerne, og fredagskriver Aftenposten at både Ap, Høyre, Frp, KrF og Sp er villige til ådebattere hvorvidt psykotiske personer som begår alvorlige handlinger, kanstraffes og holdes borte fra samfunnet i en kombinasjon av behandling ogsoning.

– Ønsker debatt velkommen

Høyres Andre Oktay Dahl, som er medlem av justiskomiteen påStortinget, bekrefter at han ønsker en slik debatt velkommen.

– Ja, jeg vil ta opp denne debatten, men jeg er opptatt av ådiskutere det prinsipielt, ikke knyttet til Breivik, sier han.

Justiskomiteens leder, Per Sandberg (Frp), ønsker også ågjennomgå straffeloven for å se nærmere på grensesettingen mellom tvungentpsykisk helsevern, forvaring og ordinær fengselsstraff.

Både Aps justispolitiske talsmann Jan Bøhler, Hans OlavSyversen i KrF, Jenny Klinge (Sp) og Akhtar Chaudhry (SV) er åpne for en slikdiskusjon.

Klinge understreker at det i utgangspunktet er et godtprinsipp at man ikke straffer syke mennesker, men mener likevel at diskusjonener relevant. (©NTB)

 1. Les også

  Derfor mener de Behring Breivik ikke kan straffes

 2. Les også

  Behring Breivik får ikke lese rapporten om seg selv

 3. Les også

  Breivik med nye «krav» og trusler om nye terrorangrep fra cellen

Det psykiatriske sykehuset Dikemark er aktuell som mulig behandlingssted for Anders Behring Breivik. Jan Tomas Espedal

Relevante artikler

 1. NORGE

  Mann dømt til tvungent psykisk helsevern etter drapet på Galina Sandeva

 2. KRONIKK

  Advarer mot ny utilregnelighetsbestemmelse

 3. DEBATT

  «Jeg håper mange seere er forskrekket over det som kom frem i NRKs Brennpunkt»

 4. NORGE

  For syke for fengsel, for farlige til å gå fri. Nå er 215 dømt til tvungent psykisk helsevern.

 5. DEBATT

  Frykter fravær av tvangsbehandling

 6. NORGE

  Drapet på Lene Sand: Hovedmann dømt til 7 års fengsel