LO: CO<sub>2</sub>- kutt blir for dyre

Store kutt i utslipp av klimagasser på hjemmebane blir for kostbart og krevende, sier Roar Flåthen. LO-lederen vil nå endre klimaforliket som LO så langt har støttet.

Roar Flåthen trekker støtten til den politisk mest betente delen av klimaforliket.
  • Thomas Boe Hornburg
    Thomas Boe Hornburg

Les også:

LO kaster seg nå inn debatten om en av Regjeringens vanskeligste saker – kutt i utslipp av klimagasser nasjonalt.

— Vi ser nå at politikerne har undervurdert hvor vanskelig det er å få ned utslippene av klimagasser i Norge. Å kutte så mye som 2/3 nasjonalt blir for kostbart og utfordrende. Vi trenger nå en mer realistisk tilnærming til hvor stor andel av klimakuttene som skal tas i Norge, sier Roar Flåthen.

Dette betyr at LO vil tillate at Norge i årene fremover slipper ut mer CO2 enn dagens politikk tillater.

Snur

Den mektige LO-lederen trekker dermed støtten til den mest krevende, og politisk mest betente, delen av klimaforliket som ble inngått på Stortinget i 2008. Forliket innebærer at ca. 2/3 av de totale norske utslippskuttene skal tas på hjemmebane.

LO har så langt støttet også det nasjonale kuttmålet i forliket.

Nye forhold

Flåthen begrunner LOs linjeskift med flere forhold:

  • Nasjonale klimatiltak viser seg å være langt dyrere enn hva som ble antatt i 2008.
  • Flere aktuelle saker viser at norsk industri allerede rammes av klimakrav. Et eksempel Flåthen trekker frem er amerikanske Alcoa som har fått nei til å etablere et aluminiumsverk i Finnmark, basert på norsk gass, uten rensing av CO 2.
  • Tysklands nei til atomkraft fra 2020 vil øke etterspørselen etter andre energikilder – og norsk gass er bedre for klimaet enn mer tysk kullkraft.
  • Norske bedrifter, som Hydro og Elkem, er verdensledende på å utvikle teknologi som gir lavere utslipp. De kan likevel tvinges til å investere i utlandet dersom de nasjonale klimakravene skjerpes ytterligere.
    «Molbopolitikk», sier Flåthen.

— Vi kan ikke bli så ensporet at vi stirrer oss blinde på de kuttene vi skal ta nasjonalt. Det viktigste er å kutte utslippene, ikke om det skjer hjemme eller ute, oppsummerer Flåthen.

Han understreker at LO står fast ved de overordnede kuttmålene i klimaforliket.

Under press

Snuoperasjonen kommer etter at flere tunge aktører har luftet tilsvarende bekymringer.

«Vi bør ikke innføre tiltak som bare gjør at norske bedrifter flytter til Sverige eller andre land. Det er hverken bra for klima eller for norsk velferd» sa Ketil Lund, Aps fremste klimapolitiker, til Aftenposten 9. mai. Den siste uken har både Høyres Frank Bakke-Jensen og Leif Sande, leder i LO-forbundet Industri Energi, i Dagens Næringsliv gått inn for å redusere andelen kutt som skal tas i Norge.

Nasjonale kuttmål og tiltak er hovedtemaet i stortingsmeldingen om klima som Regjeringen skal legge frem til høsten.

SV mot Ap

SVs leder Kristin Halvorsen og miljø- og utviklingsminister Erik Solheim (SV) har begge investert mye politisk prestisje i målet om å ta brorparten av klimagassutslippene i Norge.

Dragkampen med Ap og statsminister Jens Stoltenberg om temaet i 2008 var en av de aller tøffeste i de rødgrønnes fire første regjeringsår.

Siden det har de nasjonale klimagassutslippene økt. Nylig la Statistisk sentralbyrå frem tall som viser at utslippene av klimagasser i Norge i fjor økte med hele 4,8 prosent.

- Får du statsminister Jens Stoltenberg med på å endre klimaforliket, Flåthen?

— Det er ikke bare jeg som mener at prisen blir for høy og at det er grunnlag for å se på dette på nytt igjen. Det er ikke ukjent at de nasjonale kuttkravene er den delen av klimaforliket som er minst troverdig.

Frp: - Fantastisk

Det er den umiddelbare reaksjonen til Ketil Solvik-Olsen (Frp) på uttalelsene fra LO-leder Roar Flåthen.

— Det er veldig viktig at LO-lederen nå sier det han gjør. LO har vært Regjeringens sannhetsvitne i klimasaken i mange sammenhenger. Det LO nå sier innebærer at presset øker betydelig og øker sjansene for at vi virkelig kan ta en politisk debatt om de nasjonale kuttmålene, sier Frps miljøpolitiske talsperson. Han omtaler linjeskifte som «vågalt».

Frp-eren mener LOs snuoperasjon skaper problemer de rødgrønne imellom.

— Dette er sprengkraft innad i Regjeringen. 2/3-målet er så symbolsk viktig for SV at det er vanskelig å forhandle bort målet uten at det kommer en ny debatt om SVs regjeringsdeltagelse, sier Solvik-Olsen.

SV: - Veldig skuffende

— Dette er veldig skuffende og usolidarisk av LO, sier Snorre Valen, miljøpolitisk talsmann for SV.

— Det vi ser nå er en stollek internasjonalt hvor alle skal kutte et sted hvor det blir billigere. En slik politikk innebærer at belastningen skyves over på senere generasjoner.

- Hvor viktig er det for SV at de nasjonale kuttmålene står fast?

— Det er kjempeviktig. Kutt på 2/3-deler på hjemmebane er jo faktisk ikke i nærheten av nok i forhold til det vi må kutte nasjonalt på sikt, sier Valen.

Han legger til at svekkede kuttmål nasjonalt kan rokke ved den tilliten mange u-land har til Norge i klimaspørsmålet.